Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 
 

Cesium 2019

 
 

Cesium 2018

 
 

Cesium 2017

 
 

Cesium 2016

 
 

Cesium 2015

 
 

Cesium 2014

 
 

Cesium 2013

 
 

Dole

 
 

Exergi och återanvändning

 
 

Flyget

 
 

Gifter i barnkläder

 
 

KRAV

 
 

Kyckling

 
 

Monsanto

 
 

Radioaktivitet

 
 

Scampi

 
 

Skog?

 
 

Vattenfall

 
 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
 

AKTUELLT

 
 

VERKSAMHET

 
 

NORDANSTIG

 
 

FOTOALBUM

 
 

FÖRENINGEN

 
 

NATURKUNSKAP

 
 

KLOTET

 
 

KÅSERIER

 
 

REPORTAGE

 
 

LÄNKAR

 
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
 

Från världen vi lever i

 
 

 

 

 


GODA NYHETER
Augusti 2020

* Skärpta skogsbrukslagar i världens näst största regnskog.

Natursidan

* Vitvalarna Lilla Vit och Lilla Grå snart fria efter nio år i fångenskap

Natursidan

* Nya Zeeland satsar på biologisk mångfald.

Natursidan

* Wales förbjuder vilda djur på cirkus.

Djurens Rätt

* Fredag 19 juni röstade EU-parlamentet för tillsättandet av en så kallad undersökningskommitté om djurtransporter.

Djurens Rätt

* I25  år efter det att vargen kom tillbaka till Yellowstone har ekosystemet omvandlats och älgstammen stabiliserats. Älgarna svältr inte längre ihjäl.

National Geographics

* I Vietnam har man sett till att stänga illegala marknader med vilda djur och all import av vilda djur har stoppats.

WAN

* Världens köttkonsumtionen minskade förra året om kommer att minska också i år. Två år i följd – det har aldrig hänt förut.

Bloomberg

* Under årets sex första månader minskade kolkraftenergin för sörsta gången någonsin.

Guardian

2020-08-15

 


GODA NYHETER
Juli 2020

* Försvunnen sedan 100 år, nu återfunnen.

Natursidan

* Vem är det som är flummig och har mist greppet?

Natursidan

* Projekt fjällgås avancerar.

Natursidan

* Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder.

Djurens Rätt

* You know those online petitions? Sometimes they work. Following a campaign that garnered more than 280,000 e-mails from concerned shoppers, beauty retailer Sephora has banned mink-fur eyelashes.

Independent

* Indians mass tree planting campaign.

AP News

* Germany has agreed to end the sale of single-use plastic straws, cotton buds and food containers from July 2021, bringing it in line with a European Union directive intended to reduce the amount of plastic waste.

DW

* California passes landmark mandate for zero emission trucks.

Reuters

* Volkswagen now officially runs Europe’s biggest electric car plant.

the NextWeb

2020-07-19

 


Utdrag ur ett brev från Greenpeace

Efter Greenpeace anmälan av Preems stora påverkanskampanj - en anmälan signerad av över 12 000 personer - har Konsumentverket startat ett nytt tillsynsärende om Preem och deras reklam.

Att Konsumentverket startar ett ärende är ett första möjligt steg mot sanktioner och fällningar av Preem och deras reklam. Förhoppningsvis blir detta tillsynsärende även en väckarklocka för de tjänstemän och politiker som ännu inte riktigt förstått hur notoriskt och systematiskt Preem använder sig av PR, reklam och lobbying för att greenwasha sina planer på att expandera sin fossilverksamhet och bli Sveriges enskilt största utsläppskälla.

Ännu återstår själva kärnan till varför Preem genomför den  systematiska greenwashingen: Den planerade expansionen av deras oljeraffinaderi i Lysekil. Tillsammans kan vi sätta press på regeringen att stoppa Preemraff

Hade Preems expansion varit en tjänst för miljön, vilket de påstår, hade Preem knappast investerat miljoner i den här påverkanskampanjen från första början. Reklaminvesteringen hade isåfall kunnat göra större nytta för Preems ägare som säljande reklam för bensinmackarnas kaffe, biltvätt… eller vad vet jag, smoothies? Preems stora och aggressiva påverkanskampanj är faktiskt ett bevis i sig för hur kontroversiella Preems planer är.

Få bolag behöver punga ut sådana summor för att förklara hur “missförstådda” deras goda intentioner är. Varför skulle en enad miljörörelse gå emot något som är klimatvänligt? Jag menar, det saknas sannerligen inte saker för oss att protestera mot i dessa dagar.

preemwashing.se kan du se hela påverkanskampanjen. Här och här är även de två filmer som vi gjort om Preems greenwashing hittills.

Guistav Martner
Greenpeace talesperson för reklam och marknadsrelaterade frågorr

2020-07-08

 


GODA NYHETER
Maj 2020

* Veterinärstudent anmäler Sveriges  Lantbruksuniversitet.

Djurens rätt

* Vattenbufflar nya naturvårdsarbetare i svenskt naturreservat

Natursidan

* Vildren född i finsk nationalpark – för första gången på 150 år

Natursidan

* Chile has become the 2nd South American country - and the 7th in the world - to update their national Paris Agreement climate action plan.

Reuters

* The world’s largest wealth fund has blacklisted Glencore, Anglo American, Sasol, AGL and four Canadian oil firms for excessive emissions

Reuters

* Sverige har stängt sitt sista kolkraftverk.

Independent

2019-12-16

 


Utdrag ur ett brev från Greenpeace

I nyhetsrapporteringen på sistone har följderna av coronapandemin ofta beskrivits som någonting som varit bra för naturen. Vi har sett positiva rapporter om renare luft i städer och sköldpaddor som återtagit stränder. Men den bilden stämmer inte överallt. Den globala pandemin har gjort att många av världens länder stängt ner flera av sina verksamheter, vilket även inkluderar naturskyddet. Det har gjort att en del miljöbrott ökat.

Förra veckan rapporterade vårt kontor i Argentina att lokala fiskare sett att över 100 fartyg, bedrivit olaglig aktivitet inom Argentinas ekonomiska zon. Global Fishing Watch-spårningsdata visar också en högre koncentration av fiskeaktivitet i området jämfört med samma period 2019 och 2018.

Från radarn på ett närliggande fartyg, avslöjades en “flotta av AIS-mörka (ospårade) fiskefartyg” som plundrade argentinska vattnen. Aktiviteten har rapporterats till den argentinska kustbevakningen och myndigheterna.

Luisina Vueso, talesperson för havsfrågor för Greenpeace i Argentina beskrev situationen såhär:

De flesta tror att den globala pandemin är en god nyhet för naturen. Men tyvärr är det inte den bild vi möts av i södra Atlantens oreglerade vatten. Det här visar att det industriella storskaliga fisket som finns där nu tar tillfället i akt för att plundra havet på liv. Tjuvfiskare går inte i karantän, de plundrar i mörkret.

Lösningen på det här problemet kan inte bara vara att utöka patrulleringen i de argentinska vatten, om hundratals fartyg från olika länder fiskar olagligt i området. Det behövs en global ansträngning från världens alla regeringar för att enas om ett starkt havsavtal som kan möjliggöra skapandet av havsreservat och skydda unika ekosystem som de utanför Argentinas kust, där illegalt fiske också bedrivs. Ett starkt havsavtal skulle också öka det internationella samarbetet för att förebygga att liknande situationer kan uppkomma i framtiden.

Fartygen fiskar efter bläckfisk med pilkar och det uppskattas att var och en fångar cirka 25 ton bläckfisk per natt. Utländska fartyg, utan licens, får inte fiska i ett annat lands exklusiva ekonomiska zon eller 200 nautiska mil från kusten.

Det är tydligt att coronapandemins effekter inte enbart behöver vara positiva för naturen. Vi ser att flera av de regleringar miljörörelsen nu kämpat i åratal för kan vara under hot för att få igång ekonomin efter denna “lockdown”. Vi ser även hur det är avgörande att vår natur skyddas och kontrolleras.

Frida Bengtsson
Greenpeace talesperson för globala havsfrågor

2020-05-16

 


Brev från Greenpeace

Vi tar norska staten till Högsta domstolen!

År 2017 påbörjade vi, tillsammans med den norska miljöorganisationen Natur och Ungdom, en rättsprocess mot norska staten, för att de öppnat upp för ny oljeborrning i Arktis sårbara natur – mitt i en pågående klimatkris. Fallet har prövats i både tings- och hovrätt, (där vi båda gånger vunnit viktiga delsegrar men inte lyckats få oljelicenserna ogiltigförklarade), och nu tas alltså fallet upp i Norges högsta domstol, där det ska avgöras om det är förenligt med norska grundlagen att fortsätta att expandera Norges klimatskadliga verksamhet.

Det här är fantastiska nyheter. Endast tio procent av de mål som överklagas till Högsta domstol tas upp, och endast i speciella fall behandlas ärendet av hela Högsta domstol, dvs av alla 19 domare. Det är ett enormt erkännande av hur viktigt detta klimaträttsfall är för Norge och resten av världen.

Det är ansvarslöst att låta oljeindustrin expandera in i det sårbara och smältande Arktis. Klimatforskningen visar tydligt: vi har redan hittat mer olja än vi kan bränna upp, speciellt om vi ska uppnå målen i Parisavtalet och därmed minska skadorna som orsakas av klimatförändringar. Då är det oerhört ansvarslöst att leta efter ännu mer olja.

Vi anser att den norska staten måste hållas ansvarig och att oljelicenserna omedelbart måste bedömas ogiltiga. En vinst skulle vara historisk, stoppa ny oljeborrning i Arktis och innebära verkliga konsekvenser för klimatet.

Vi har kommit långt, men det hade inte varit möjligt utan dig! Så vi vill tacka dig för allt ditt stöd och vi hoppas att du vill fortsätta vara med och höja din röst tillsammans med oss när vi säger nej till oljeborrning i Arktis och tar fallet till Högsta domstol.

Följ oss på sociala medier för mer uppdateringar

Gröna hälsningar,
från oss på Greenpeace

2020-05-06