Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 
 

Cesium 2019

 
 

Cesium 2018

 
 

Cesium 2017

 
 

Cesium 2016

 
 

Cesium 2015

 
 

Cesium 2014

 
 

Cesium 2013

 
 

Dole

 
 

Exergi och återanvändning

 
 

Flyget

 
 

Gifter i barnkläder

 
 

KRAV

 
 

Kyckling

 
 

Monsanto

 
 

Radioaktivitet

 
 

Scampi

 
 

Skog?

 
 

Vattenfall

 
 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
 

AKTUELLT

 
 

VERKSAMHET

 
 

NORDANSTIG

 
 

FOTOALBUM

 
 

FÖRENINGEN

 
 

NATURKUNSKAP

 
 

KLOTET

 
 

KÅSERIER

 
 

REPORTAGE

 
 

LÄNKAR

 
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
 

Från världen vi lever i

 
 

 

 


GODA NYHETER
november-december 2019

* En miljon svenskar vill äta med vegetariskt i jul.

Djurens Rätt

* Jordbruksverket återkallar tillståndet för Lidköpings kaninfarm.

Djurrättsalliansen

* 13 projekt som under 2019 strävat efter andra metoder än djurförsök.

Forska utan djurförsök

* 7 december: Flashmob för klimatet på Centralen i Stockholm

Klimataktion

* En lista med 99 exempel på positiva händelser under 2019.

Future Crunch

* Nestlé förlorade och fick avstå från sina planer att privatisera vatten i Michigan.

The Guardian

* Centralamerika ska återställa och skydda 10 miljoner hektar skog

Natursidan

2019-12-16

 


Vetenskapsrådet avslår
djurförsökscentret
SWECCLIMs ansökan

Vetenskapsrådet har nu meddelat att de inte beviljar ansökan på 90 miljoner kronor för det planerade djurförsökscentret SWECCLIM. Djurrättsalliansen som driver kampanjen "Stoppa SWECCLIM" är glada över beskedet och ser det som ett steg åt rätt riktning mot vår målsättning att se till att djurförsökscentret inte blir verklighet.

Bakom projektet ligger

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Uppsala universitet (UU)
Sveriges veterinärmedicinska anstalt
(SVA)
Karolinska Institutet
(KI)
Göteborgs universitet
(GU)
Sahlgrenska universitets-sjukhuset
Linköpings universitet
(LiU).

SLU är samordnare för projektet. Dessa har gått samman för att skapa en ny nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier på större djur. De djur som var tilltänkta att användas är apor, hundar, katter, hästar, getter, grisar, får och kor. I dagsläget utförs relativt få experiment på dessa djurslag i Sverige.

Djurrättsalliansen kunde avslöja planerna på det nya djurförsökscentret i mitten av juli i år och har sedan dess drivit kampanjen ”Stoppa SWECCLIM” och innan Vetenskapsrådet fattade beslutet överlämnades 47 481 namnunderskrifter till Vetenskapsrådet för att stoppa centret.

– Vi är oerhört glada över att projektet inte får de 90 miljoner kronor de ansökt om till att använda djur i djurförsök. Vetenskapsrådets egen opinionsundersökning som publicerades i april i år visar att tre av fyra svenskar är mot djurförsök på sällskapsdjur som hundar och katter. Det är dags att satsa på djurfri forskning för att nå viktiga framsteg, säger Daniel Rolke, ordförande i organisationen Djurrätts-alliansen.

De sökande lärosätena har meddelat att de har för avsikt att fortsätta med projektet och hitta finansiering till det på annat håll. Djurrättsalliansens målsättning är att se till att SWECCLIM inte blir verklighet och kommer fortsätta arbetet med det.

Mer information:  Stoppa SWECCLIM

 

2019-10-03

 


Källa:
Science Photo Library

 


SVEASKOG

är ett statligt bolag
som skövlar skyddsvärd skog
för kortsiktiga vinstintressen

Sveaskog förvaltar en sjundedel av Sveriges produktiva skogar. Det Sveaskog gör har stor betydelse. Det staten gör gör den i mitt och ditt namn, så vi kan kräva att den ska vara en föregångare och visa vägen.

Vår Skog är ett upprop som kräver att Ibrahim Baylan, den minister som är ansvarig för Sveaskog, ska ta ansvar för att vår gemensamma skog ska hållas livskraftig och bidra till att vi uppnår våra klimat- och miljömål.

Uppropet lanserades den 6 februari av 23 miljöorga-
nisationer(1), och redan den andra dagen nådde vi fler än 10 000 namnunderskrifter. Den 14 februari hade fler än 23 000 skrivit på.

Uppropets krav på staten är enkla och tydliga:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Namninsamlingen är avslutat.
45 000 namnunderskrifter
lämnades till Ibrahim Baylan.

UPPROPET

(1)
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Lina Burnelius, skogsansvarig, Greenpeace
Viktor Säfve, medgrundare, föreningen Skydda skogen
Lotta Berg, ordförande, Birdlife Sverige
Joakim Hermanson, generalsekreterare, Naturturismföretagen
Peder Karlsson, ordförande, End ecocide
Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer
Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna
Mikael Sundström, ordförande, Jordens vänner
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Henrik Hallgren, ordförande, Lodyn
Pella Thiel, ordförande, Naturens Rättigheter i Sverige
Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N
David Bennett, ordförande, Omställningsnätverket
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet
Martin Westberg, ordförande, Svensk lichenologisk förening
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska botaniska föreningen
Linda Strand, ordförande, Sveriges entomologiska förening
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges mykologiska förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas vänner
Robin Holmberg, ordförande, PUSH Sverige
Karin Andersson, talesperson för skogsfrågor, Climate justice program

2019-02-14

 


DJURENS RÄTT

presenterar några goda nyheter från 2018

Burhållningen av hönor fortsätter minska. För första gången i modern tid är det nu färre än en miljon hönor som hålls i burar.

Köttkonsumtionen fortsätter minska. Köttkonsumtionen i Sverige minskade med 2,8 procent under de nio första månaderna av 2018.

Mer än 1 miljon namnunderskrifter lämnades över till EU-kommissionen som en del i kampanjen End Pig Pain som har som mål att förbättra livet för Europas grisar.

Rekordmånga av Sveriges kommuner slutar upphandla burägg. Under 2018 har 175 kommuner aktivt valt bort ägg från hönor som sitter i burar.
Nordanstig saknas fortfarande på listan.

29 företag tog beslut om att bli buräggsfria. Bland dem finns bland annat Scandic Hotels, Fria Bröd, Orkla Foods Sverige och Starbucks.

Fjäderfria listan slår nytt rekord. Mer än 130 kommuner väljer bort fjädrar från fåglar i kommunens pynt.
Nordanstig saknas fortfarande på listan.

Mer än 10 000 besökare på Vegovision! Rekordmånga personer besöker någon av Djurens Rätt tre mässor under året.

61 kommuner finns med på Panglistan. Panglistan är Djurens Rätts förteckning över kommuner som avstår från, eller begränsar, användandet av fyrverkerier.
Nordanstig saknas fortfarande på listan.

Djurens Rätt visar upp kycklingarnas verklighet i tv – tack vare crowdfunding. En reklamfilm om svensk kycklingindustri visades i TV4 under december, för omkring 2 miljoner tittare.

2019-02-12

 


Våra pensionspengar används fortfarande till det vi måste bli fria från om vi ska överleva!

ˮVisst är det fint att vi har ett pensionssystem som ska ge oss trygghet på ålderns höst: Att staten sätter av pengar så att du och jag kan njuta av de sista ljuva åren.

Första till fjärde AP-fonderna är ryggraden i vårt pensionssystem. De ser nämligen till att förändringar i in- och utbetalningar inte ska påverka oss som individer. Alla som jobbar bidrar till första till fjärde AP-fonderna. Detta gör att fonderna tillsammans förvaltar mer än 1400 miljarder. En hissnande summa.

Med stort kapital kommer stort inflytande
och stort ansvar

AP-fonderna är en av Europas största institutionella investerare. De investerar idag många miljarder av våra pengar i kol, olja och gas: De bränslen som vi vet förstör vårt klimat allra mest. Det är inte att ta ansvar.

Värm våra hjärtan, inte vår planet

Vi vill ju att AP-fonderna ska vara bäst på det som är bra för vår värld, så att vi kan vara stolta över dom. Nu har AP-fonderna chansen att värma våra hjärtan! Vid årsskiftet fick de nya regler med ett större fokus på hållbarhet. De reglerna tycker vi att de ska överträffa.

Klappar ditt hjärta också för vår planet? Skicka kärlek till AP-fonderna, så att de känner inspiration till att #flyttapengarna från sånt som förstör till det som ger oss en trygg framtid.

Rolf Lindahl
Ansvarig för klimat- och energifrågor
Greenpeace i Sverige

Klicka här om du vill skriva under

2019-02-07