Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2019

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Cesiummätningar 2019
Cesiummätningar i kommnen utförs sedan 1987
av den fristående Radiakgruppen Nordanstig

Vill du ha något mätt kan du ringa Bosse Lundberg 0652 205 76

Klicka här om du vill ha mer information om bequerel och gränsvärden.

 
 

Mätdatum

Ort

Prov

Anm

Plats

Cs137
Bq/kg

  20190808 Gnarp Gul kantarell köpt fr plockare Nordanstig? 210
  20190808 Gnarp Hallon   Bersberget <10
  20190808 Gnarp Hallon   Öst Bersberget <10
  20190808 Gnarp Blåbär köpt fr plockare Nordanstig? 65
  20190813 Gnarp Gul kantarell köpt fr plockare Nordanstig? 75
  20190830 Gnarp Aspsopp liten färsk Bersberget 50
  20190907 Gnarp Lingon   syd Lunnsjön 55
  20190908 Gnarp Rynk tofsskivl gammal, blöt Husta 835
  20190908 Gnarp Trattkantarell färsk Husta 2201
  20190917 Gnarp Trattkantarell torkad Husta 44901
  20190924 Gnarp Rönnbär ngt torra Berge <10
  20191013 Gnarp Rönnbär färska Norromå <10
  20191013 Gnarp Svart trumpet torkad Nedre Dösjön 23001
  20191016 Gnarp Älg, kviga bog Hemskogen 100
  20191016 Gnarp Älg, tjur bog Hemskogen 190
  20191016 Gnarp Älg, tjur bog Annsjön 215
  20191016 Gnarp Älg, tjur bog Hemskogen 100
  20191016 Gnarp Älg, tjur bog Hemskogen 430
  20191016 Gnarp Älg, ko bog Rödkullen 235
  20191016 Gnarp Älg, kalv bog Hemskogen 115
  20191016 Gnarp Älg, kalv bog Hemskogen 180
  20191016 Gnarp Älg, kalv bog Rödkullen 200
  20191016 Gnarp Älg, kalv bog Rödkullen 230
  20191017 Gnarp Älg, ko slaksida2 Dösjöberget 165
  20191017 Gnarp Älg, kalv slaksida2 Dösjöberget 230
  20191017 Gnarp Älg, tjur slaksida2 Dösjöberget 85
  20191017 Gnarp Älg, kalv slaksida2 Helgmyra 105
  20191017 Gnarp Älg, tjur slaksida2 Toppboan norr 155
  20191017 Gnarp Älg, tjur slaksida2 Stormossen 195
  20191017 Gnarp Älg, tjur slaksida2 Baldra 200
  20191017 Gnarp Älg, kalv slaksida2 Baldra 215
  20191017 Gnarp Älg, kalv slaksida2 Baldra 175
  20191017 Gnarp Älg, ko slaksida2 Toppboan norr 185
  20191017 Gnarp Älg, kalv slaksida2 Toppboan norr 155
  20191017 Gnarp Älg, kalv slaksida2 Toppboan norr 220
  20191018 Bergsjö Älg, ko bog Ljusåsen 100
  20191018 Bergsjö Älg, tjur bog Bergboskogen 225
  20191018 Bergsjö Älg, kalv bog Haghällorna 305
  20191018 Bergsjö Älg, tjur bog Hagvallen 180
             

Medelvärde för älgarna: 190 Bq Cs137/kg

1 Trattkantarell: Eftersom färsk svamp innehåller ganska mycket vatten går det inte lika många svampar på ett kilo
   som när svampen är torkad.  Bequerelhalten mäts per kilo vilket medför att bequerelvärdet blir högre för den torkade
   svampen. Vikten reducerades under torkningen i det här fallet med en faktor 20. Samma sak gäller för provet med
   torkad svart trumpetsvamp.
2 Generellt gäller att cesiumkoncentrationen blir högre i arbetande muskler. Slaksidans muskulatur är inte lika aktiv som
   bogens musklervarför värdena hos bogköttet kan förväntas ha något högre halter.

 

Värdena är avrundade till hela femtal
Osäkerheten (felmarginalen) är minst +/- 10 %