Naturskyddsföreningen
Nordanstig      _
 
     
     
 

 

 
 

Skriv e-post till föreningen

 
 

 

 
 

 

  

 
 
Detta är

FÖRSTA SIDAN
 
 
     
     
  AKTUELLT  
  VERKSAMHET  
  NORDANSTIG  
  FOTOALBUM  
  FÖRENINGEN  
  NATURKUNSKAP  
  KLOTET  
  KÅSERIER  
  REPORTAGE  
  LÄNKAR  
     
     
 
 
 
     
     
 

 

 

 

Naturskyddsföreningen
i Nordanstig

bankgiro 434-3414
Det här är vår lokala
förenings bankgiro.
Om du vill anmäla dig
som ny medlem
klickar du på:

Bli medlem!
 

 

 
     
 

Statistikräknaren på den här webbplatsen använder cookies

 
     
     
 
 
     
     
 

Vi samarbetar
med

 
 

 
     
     
     
 

Bilder på webbplatsen
(om inget annat sägs):
Bosse Lundberg

 
 

Välkommen till
Naturskyddsföreningen
i Nordanstig

naturskyddsforeningen.se/nordanstig

 

 

”När jag var tolv följde
jag med min pappa på jakt
och han sköt en fågel.
När jag såg den döda fågeln
förstod jag inte hur han kunde
kalla det nöje att döda en varelse
som var lika lycklig som jag
när den vaknade i morse.”

Marv Levy

2021-08-06

 

 


Några cesiummätningar 2021
(svamp och bär)

Se KLOTET->Cesium 2021

2021-09-24

 


Hur man gör
Rovdjursavvisande stängsel

2021-08-17

 


Gör trädgården fladdermusvänlig

2021-08-17

 Handla Djurschysst

(om de olika märkningarna och djurskyddet)

2021-08-17

 


Angående
Miljövänliga veckan
(vecka 4, 2–10 oktober)

Se Upptaktsmöten

2021-08-04

 


Höstens aktiviteter
Se: AKTUELLT->Kalendarium

2021-07-10

 


För dig som har Netflix:

SEASPIRACY (Youtube-trailer)

om hållbart fiske

2021-05-17

 


Föreningens remissvar angående
Strandskyddsutredningen

2021-05-06

 


”Bra-att-ha-datum” 2021

Kalendarium med aktiviteter under året

2021-01-03

 


Se upp med hur du placerar
fladdermusholkarna

2021-04-06

 


Guide till att gynna groddjur i din trädgård

2021-04-06

 BURÄGGSFRIA KOMMUNER 2021

Förra året, 2020, uppgav 26 av Sveriges 290 kommuner i Djurens Rätts årliga kartläggning att de fortfarande köper in burägg. I år, 2021,  har siffran minskat till 20, vilket innebär att 95 % av Sveriges kommuner väljer bort burägg i sina upphandlingar.

Nordanstig hör glädjande nog
till de kommuner som valt bort burägg!

2021-03-24

 


FJÄDERFRIA KOMMUNER 2021

Djurens Rätts årliga kartläggning inför påsken visar att 264 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar i år. Det betyder att fler än 9 av 10 kommuner numera kvalar in på "Fjäderfria listan”

De färgade påskfjädrarna kommer från fåglar som fötts upp under usla förhållanden.

Alternativ till fjädrar i riset

Nordanstig hör glädjande nog
till de kommuner som valt bort fjädrar!

2021-03-24

 


Om du vill hjälpa till att få minkfarmerna stängda för gott kan du skriva under (och sprida vidare)

uppropet från Djurrättsalliansen

2021-03-14

 Skogsindustrin fortsätter att att fälla träd och kommer med kampanjer som är lika främmande från verkligheten som Arlas kampanjer med lyckliga kor på  gröna ängar. Det finns väldigt lite skog kvar i Sverige, den stora massan av träd växer på plantager. Greenpeace har gjort en liten lätt humoristisk film om det här.

2021-03-09

 


Se upp!

Plast som kallas

biologiskt nedbrytbar

är det bara under vissa förutsättningar

Läs mer under KLOTET

2021-03-06

 

Forskare varnar
för bioenergi från träd

Se Natursidan

2021-03-04

 


Naturskyddsföreningen
fortsätter aktionen

för fossilfria AP-fonder

Läs mer under KLOTET

2021-03-04

 


Diverse översiktlig allmän
information från föreningen

 

 

— kretsträff —

— nationella kampanjer och aktiviteter —

— arbetsgrupper—

— kalendarium —

— om kanslierna—

— fokusområden och projekt —

m m

2021-02-17

 


More of Everything

En film om svenskt skogsbruk
förmedlad av Greenpeace

(filmen har svensk text)

 

Att svenskt skogsbruk kan rädda oss från klimatkrisen är ett av de vanligaste påståendena i skogsindustrins propaganda. Tittar man på de biogena utsläppen från bla skogsbruk har dock Sveriges utsläpp inte minskat sedan 1990, klimatarbetet står still. Samtidigt har vi misslyckats med att leva upp till alla utom ett miljömål och rödlistan över arter vars framtid är osäker bara växer.

 

Filmen är indelad i åttakapitel. Du kan välja det som intresserar dig: Climate, Biodiversity, Ecosystem services, Economy, People and Forest, More of everything?, Planting, Expoiting science

20210129

 


Upprop från
Djurens rätt

Stoppa minkfarmerna

2020-01-29

 


Upprop från Naturskyddsföreningen

Bilden som målas upp av den svenska skogen är ljus. Men faktum är att livet i skogen tystnar allt mer när artrik skog ersätts av planteringar. Skogen framställs som en förnybar resurs som aldrig kan ta slut – den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Men den här ekvationen går inte ihop.

När allt fler vill åt skogens resurser ökar avverkningarna och artrika skogar försvinner. Problemen riskerar nu att förvärras efter att en ny skogsutredning landat på regeringens bord. Den innehåller förslag som kan få allvarliga konsekvenser för djur och natur. Nu är det upp till regeringen och januaripartierna att agera.

Artrika naturskogar är avgörande för den biologiska mångfalden, ger möjligheter till unika naturupplevelser och är en viktig del i arbetet med att tackla klimatförändringarna. Tillsammans kan vi påverka så att skogsbruket blir hållbart och att fler skyddsvärda skogar räddas. För vi har inte råd att låta skogen tystna. Tillsammans kan vi ge skogen och dess invånare en röst!

Ge skogen en röst

2021-01-26

 


Nästa aktivitet

se AKTUELLT->Kalendarium

2021-01-02

 


Intresserad?

2021-01-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räknare