Naturskyddsföreningen
Nordanstig      _
 
     
     
     
     
     
     
 
Detta är

FÖRSTA SIDAN
 
 
     
     
  AKTUELLT  
  VERKSAMHET  
  NORDANSTIG  
  FOTOALBUM  
  FÖRENINGEN  
  NATURKUNSKAP  
  KLOTET  
  KÅSERIER  
  REPORTAGE  
  LÄNKAR  
     
     
 
 
 
     
     
 

 

 

 

Naturskyddsföreningen
i Nordanstig

bankgiro 434-3414

Bli medlem!
 

 

 
     
 

Statistikräknaren på den här webbplatsen använder cookies

 
     
     
 
 
     
     
 

Vi samarbetar
med

 
 

 
     
     
     
 

cnt

web counter
 
 

Välkommen till
Naturskyddsföreningen
i Nordanstig

 

 

#wetoo

 


bild: Bosse Lundberg  text: Maria Westerberg

 

 


Låt inte tomten störa,
det finns goda nyheter från november också:


GODA NYHETER
november 2018

2018-10-26

 


Snart är det dags
för den årliga plundringen

... och masslakten

2018-11-29

 


Påminnelse om en webbplats
med läsvärda artiklar.

När du ändå är där, ett tips:
klicka på
Fotografer
innan du stänger ner.

2018-11-05

 


Nu finns

Svenska Rovdjursföreningens årskalender för 2019

att beställa

2018-11-21

 

"Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende)" Djurskyddslagen 2 kap 2 §

 

"Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt." Djurskyddslagen 2 kap 6 §

 

Crowd-funding möjliggjorde tv-visning av

kycklingarnas livsvillkor

2018-11-21

 

DJURSKYDDSLAGEN

 


Påminnelse om en webbplats
med läsvärda artiklar.

När du ändå är där, ett tips:
klicka på
Fotografer
innan du stänger ner.

2018-11-05

 


Nu finns

Svenska Rovdjursföreningens årskalender för 2019

att beställa

2018-11-21

 


Sveriges självförsörjningsgrad
när det gäller mat
är så låg att vi saknar beredskap
för krissituationer.

Se namninsamlingen
Utan bönder ingen civil beredskap

2018-11-20

 


Ungefär så här lyder i översättning från engelskan ett upprop från Avaaz till världens ledare som du kan skriva under om du vill.

Vi, medborgare på jorden oroas mycket av de vetenskapliga belägg som varnar oss för att de ekosystem som är nödvändiga för livet som vi känner det kan kollapsa redan i vår livstid. Vi uppmanar er att ge ert fulla stöd till de rörelser som arbetar för skyddet av mångfalden av liv och att ge ert bidrag till ett internationellt fördrag som garanterar att åtminstone hälften av hav och land skyddas och återställs och att planeten i sin helhet förvaltas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det gäller inte mindre än förutsättningarna för mänsklig utveckling och stöds av ursprungsbefolkningar runt hela världen. Det här är ett arbete att på lång sikt återställa balansen och harmonin på den jord som är vårt hem.

Här är länken till Avaaz-uppropet

2018-11-14

 

Varje art på jorden har sin egen rätt att existera

 


Är det av ren okunnighet om kycklingarnas levnadsvillkor som gör att det fortfarande går att sälja kycklinglår och att man äter kycklingsallad? För inte kan det väl vara av ren ovilja och nonchalans gentemot hur ofattbara mängder kycklingar oupphörligen plågas i Svensk Fågels uppfödningsanstalter?

Ta en titt på
kycklingarnas livsvillkor
och bedöm själv.

2018-03-27

 

 


ETT LIV
SOM GRIS

2018-09-05

 


PLASTKAMPEN

– en Greenpeaceinsamling

2018-08-24

 

 

EKEN
FLYTTAR
NORRUT

 

2018-06-28

 


Greenpeace fortsätter kampen mot
att våra pensionspengar används som stöd
åt kriminell verksamhet

Se KLOTET

2018-06-13

 
SMHI om klimatet i Hälsingland

 

Hela Sveriges landskapsklimat

2018-04-11

 

 Angående Kustleden
behövs ett klarläggande

Naturskyddsföreningen i Nordanstig har sett till att Kustleden har kommit till stånd, men själva leden och dess underhåll är en angelägenhet för Nordanstigs kommun och dess turism. Naturskyddsföreningen kan visserligen tänka sig att sköta underhållet, men då krävs reglering via ett avtal som före-ningen kan acceptera. Detta sagt eftersom det inte verkar som om de styrande i Nordanstigs kommun har förhållandena helt klara för sig.

Om Kustleden inte är underhållen på vissa sträckor är det alltså en sak som ska tas upp med folk i kommunhuset i Bergsjö.

2018-03-27

 

Pär Holmgren
berättar om växthuseffekten
och klimatpanelens femte rapport i

Pär Holmgrens klimatskola

2018-02-25

 


PROJEKT FÖR FRISKARE VATTEN

2018-02-07

 

Sammanställning av
internationella miljömärkningar

... det finns ganska många miljömärkningar på marknaden

Naturskyddsföreningens information om miljömärkningar

De vanligaste märkningarna i Sverige

2018-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räknare