Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2023

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Cesiummätningar 2023
Cesiummätningar i kommnen utförs sedan 1987
av den fristående Radiakgruppen Nordanstig

Vill du ha något mätt kan du ringa Bosse Lundberg 0702 98 85 98
Mätningar kostar ingenting.
Provburkarna rymmer 2½ dl; det är bra om de kan fyllas så mycket som möjligt.
 

Klicka här om du vill veta mer om bequerel och gränsvärden.

 
 

Mätdatum

Ort

Prov

Anm

Plats

Cs137
Bq/kg

  20230818 Gnarp Fårticka färsk Bersberget 140
  20230818 Gnarp Kremla sp? färsk Bersberget 455
  20230821 Gnarp Kantarell färsk Sörskogen 535
  20230831 Gnarp Blek taggsvamp färsk Åsberget 1985
  20230831 Gnarp Fjällig taggsvamp färsk Åsberget 1320
  20230831 Gnarp Rödgul taggsvamp färsk Åsberget 1725
  20230831 Gnarp Blandad taggsvamp förvällt 2 vatten Åsberget 795
  20230913 Gnarp Tratttkantarell färsk Sörskogen 680
  20231012 Gnarp Älg, kviga slaksida Lidgrens udde 160
  20231012 Gnarp Älg, tjur slaksida Sländrå 135
  20231012 Gnarp Älg, tjur slaksida Sländrå 215
  20231012 Gnarp Älg, kalv slaksida Sländrå 190
  20231012 Gnarp Älg, tjur slaksida Dösjöberget 140
  20231012 Gnarp Älg, kalv slaksida   205
  20231012 Gnarp Älg, kalv slaksida   150
  20231012 Gnarp Älg, ko slaksida   140
  20231012 Gnarp Älg, kalv slaksida Kusr 200
  20231012 Gnarp Älg, ko slaksida Skarhålssjön 145
  20231013 Gnarp Älg, ko hals Hemskogen 105
  20231013 Gnarp Älg, ko hals Lortboa 145
  20231013 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 370
  20231013 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 330
  20231013 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 365
  20231029 Brämön Älg, kviga slaksida Brämön 1595
             

37år efter Tjernobylolyckan håller taggsvampen fortfarande halter långt över det rekommenderade gränsvärdet på 1 500 Bq/kg (bequerel per kilo) för svamp (samt för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och nötter. För övriga livsmedel är den rekommenderade gränsen 300 Bq/kg). Den egentliga gränsen är 1 mSv (millisievert) per år via födan vilket motsvarar ett intag av 65 000–75 000 Bq Cs137 (uppgifterna varierar för olika källor).

 

Värdena är avrundade till hela femtal
Osäkerheten (felmarginalen) är minst +/- 10 %