Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2018

 
 

2017

 
 

2016

 
 

2015

 
 

2014

 
 

2013

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Älgar 1987–2018
En sammanställning i diagramform av mätningarna i samband med älgjakten under åren 1987–2018.

Klicka här om du vill ha mer information om bequerel och gränsvärden.

 

Toppbodlaget har mätt alla år sedan 1987 med undantag för 2010. Det har blivit totalt 275 prov med ett snitt på 9 prov per år.

Vallenbodlaget har mellan 1989 och 2012 mätt 86 älgar med i snitt 4 per år. En statistiker skulle skaka på huvudet om man påpekar att det finns en viss samstämmighet mellan Toppbodlagets värden och Vallenbodlagets, åtminstone åren 1989, 1990, 1991 och 1992. Men redan 1993 bryts samstämmigheten eftersom Toppbodlaget får ett lägre medelresultat än Vallenbodlaget jämfört med året innan. I själva verket vet man inte om det är slumpen eller ett verkligt förhållande som visar sig.

Grängsjölaget har mätt alla trettiotvå åren från 1987 och fram till i dag. Det har blivit totalt 449 prov  med i snitt 14 prov per år. Det är den mest omfattande mätserien vi har. Även om man ska vara försiktig med hur man hanterar statistiken syns det helt klart hur cesiumhalterna minskar med åren.

Bylaget mätte under 28 år, men slutade mäta år 2014. Under den tiden hann de mäta 391 prov med ett snitt på 14 prov årligen.

År 1997 överraskade med oväntat höga värden. Det syns tydligast i Vallenbodlagets och Toppbodlagets diagram. Första tanken var att något hade hänt med mätapparaturen, men sedan kom Hudiksvall och rapporterade samma sak och tidningarna fick något att skriva om. Ett försök till förklaring har varit att det berodde på ett osedvanligt gott svampår och att svampen kom synkroniserat med jakten. Så kan det vara, men det troligen spelar också andra förhållanden in; det har förekommit andra goda svampår utan att det resulterat i någon anmärkningsvärd förhöjning i cesiumhalten hos älgarna.

Gårdsjölaget har mätt sporadiskt, men flera gånger med ganska många prov. Totalt har det blivit 118 prov med ett snitt på 11 prov. 1997 sticker ut också här.

Bergsjö Mellersta har under åren mätt 81 prov med ett medel på 4 prov per år. De råkade ut för något oväntat nu i år (2018): Medan Gnarp-lagen generellt låg runt 300 Bq/kg utmärkte sig ett par älgar från Bergsjö med så höga värden som en tjur på 760 Bq/kg och en kalv på 975 Bq/kg.

Det är lite märkligt att Bergsjö ligger så pass högt i förhållande till Vallenbod- och Toppbodlagen som ju ändå ligger nära kusten, den del av kommunen som fick ta emot det mesta av nedfallet från Tjernobyl. Men samtidigt vet vi att det finns ett parti med högre beläggning en bit västerut, i Bergsjötrakten, liksom det finns ett liknande parti i trakten runt Hassela. Det har framgått av såväl SGABs (1986) flygmätningar som radiakgruppens markbundna mätningar (1987).

Bosse Lundberg
Radiakgruppen Nordanstig