Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2014

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Cesiummätningar 2014
Cesiummätningar i kommnen utförs sedan 1987
av den fristående Radiakgruppen Nordanstig

Klicka här om du vill ha mer information om bequerel och gränsvärden.

 
Mätdatum Ort Prov Anm Plats


Cs137
Bq/kg

20140829 Gnarp Stensopp    Hustastigen  315
20140907 Gnarp Älg, tjur  fjoling  Syd Korrbäcksvägen  160
20141011 Gnarp Älg, ko  bringa  Åsnorrbodarna  190
20141016 Bergsjö Älg, ko  bog  Hagvallen  315
20141016 Bergsjö Älg, tjur  bog  Ljusås  270
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Hemskogen  225
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Hemskogen  230
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Rödkullen  210
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Rödkullen  345
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Hemskogen  315
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Hemskogen  325
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Åsberget  585
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Annsjön  340
20141016 Gnarp Älg, tjur  hals  Hemskogen  80
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Hemskogen  190
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Rödkullen  155
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Annsjön  310
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Annsjön  215
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Lortbodarna  200
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Åsbovallen  315
20141016 Gnarp Älg, kalv  hals  Nybovallen  330
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Nybovallen  195
20141016 Gnarp Älg, ko  hals  Stormyra  260
20141016 Gnarp Älg, tjur  hals  Stormyra  215
20141016 Gnarp Älg, kalv  slaksida  Lövmans myra  315
20141016 Gnarp Älg, tjur  slaksida  Hytta  140
20141016 Gnarp Älg, tjur  slaksida  Helgmyran (Prärien)  150
20141016 Gnarp Älg, ko  slaksida  Dösjöberget  230
20141016 Gnarp Älg, ko  slaksida  Skômpmon  285
20141016 Gnarp Älg, tjur  slaksida  Torpen  225
20141016 Gnarp Älg, tjur  slaksida  Helgmyran (Prärien)  305
20141016 Gnarp Älg, tjur  slaksida  Kvastbacken  450
20141016 Gnarp Älg, ko  slaksida  Lilltjärn  125
20141016 Gnarp Älg, tjur  slaksida  Stenrönningsvägen  375
20141102 Gnarp Trattkantarell  färsk Husta 330
           

Värdena är avrundade till hela femtal
Osäkerheten (felmarginalen) är minst +/- 10 %