Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

 

     
 

KLOTET

 
 

Radioaktivitet

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Efter ett visst antal år glömmer man. Många ungdomar vet i dag inte om att det fortfarande finns skadeverkningar i naturen efter en olycka som ägde rum 26 april 1986 i Tjernobyl. Också många vuxna har glömt det.

Kärnkraft sprider radioaktivitet. Både vid normal drift och vid olyckor. I Nordanstig är fortfarande cesium-137 efter Tjernobylolyckan 1986 ett gissel. Folk frågar ofta "Vad är gränsvärdet?" Det finns två gränsvärden som egentligen inte är gränsvärden, utan bara en praktisk måttstock som bara gäller för befolkningen i stort. De gränserna är enligt Livsmedelsverket:

  • 1 500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter
  • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel som kött och andra ätliga delar av tamboskap samt beredningar därav, spannmålsprodukter, frukt (utom nötter), köksväxter (utom svamp), mejeriprodukter, barnmat, havsfisk.

Men de här gränserna gäller inte för den som fyller sitt förråd med egenfångad fisk, skogsfågel, älg- och rådjurskött tillsammans med bär och svamp från skogen. Gränserna är satta med tanke på en icke-existerande "medelkonsument". Folk i städerna som köper sin mat i affärerna ska vägas samman med det lilla antal som lever direkt av naturen. Eftersom de senare är så få tar man inte ta så stor hänsyn till dem, det skulle bli för dyrt.

Ju mindre grupp som utsätts för strålning, desto större risker kan man ta med den gruppen. Därför kan man tillåta att kärnkraftstekniker får i sig stråldoser som ligger mer än tiofalt över de doser som gäller för befolkningen i stort. Att ta samma risker med en större grupp ökar sannolikheten för strålskador och då stiger kostnaderna för samhället.

Gränsvärdena sätts efter principen ALARA, As Low As Reasonably Achieveble (så låga som man rimligen kan sätta). Sätts gränserna för snäva kostar det för mycket. För att kunna väga kostnaderna mot varandra måste man förstås också ha satt en prislapp på vad ett liv är värt.

Bequerel är ett aktivitetsmått, antalet Bq/kg talar om hur många radioaktiva sönderfall per sekund som äger rum i ett kilo av provet. Den egentliga gränsen är inte aktiviteten, utan en stråldos.

Tänk på aktiviteten som mängden vatten som strömmar ut från en vattenkran. Då är dosen den mängd vatten som man fångar upp i ett glas eller en kastrull. Det blir mer vatten (större dos) ju kraftigare strålen är (aktiviteten) och ju längre man håller på (tiden). Det är höga doser man bör undvika. Stråldosen beskrivs med måttet Sievert.

Den gräns som man satt som rimlig (främst med tanke på cancerrisken) är 1 millisievert per år (1 mSv/år) via maten. Som tumregel brukar man säga att ett intag av cirka 65 000–75 000 Bq (uppgifterna varierar) under ett år ger en dos motsvarande 1 mSv. Då förstår man att den bor i områden som drabbats av olyckan och hämtar sin mat från naturen snabbare fyller sin kvot än den som bor i en storstad och möjligen köper något vilt vid enstaka tillfällen.

Allt det här är mycket trubbigt och ungefärligt. Biologin är levande och det är svårt att beskriva den matematiskt. Det finns så mycket att ta hänsyn till. Effekten kan mycket väl bli en annan om man får hela dosen under några få dagar eller om den sprids ut över hela året. Man sätter ofta gränserna med tanke på cancerrisken, men det finns många andra effekter som kan uppstå vid helt andra dosnivåer: sköra slemhinnor, nedsatt immunförsvar, håglöshet – diffusa och svårutredda symptom som man har undersökt mycket lite om ens alls.

Men visst är det egendomligt att skadorna som vår livsstil skapar så ofta drabbar dem som är minst skyldiga, de som lever enkelt och längre bort från civilisationens centrum. På samma sätt är det våra barn, barnbarn och oräkneliga kommande släktled som får bära konsekvenserna av vårt kärnkraftsamhälle utan att ha den minsta nytta av det.

Fördelningen av nedfallet Cs137 från Tjernobyl över Nordanstig
(Radiakgruppen Nordanstig 1987)


Bosse Lundberg
Radiakgruppen Nordanstig

 

 Länsstyrelsen Gävleborg,

Cesiumhalterna i vilt,
fisk, svamp och bär i
Gävleborgs län

 

 


Naturen har tagit
revansch i Tjernobyl

(EXPRESSEN  26 april 2013)
 

 


Slarv med avfallet
Felmärkta tunnor

 
(Sveriges Radio 8 maj 2013)
 

 


Radiakgruppen
Nordanstig

mäter fortfarande cesium
om det är så att du
vill ha något prov mätt.
Det kostar ingenting.
Kontakta
Bosse Lundberg
(webbansvarig, se nedan)