Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2016

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Cesiummätningar 2016
Cesiummätningar i kommnen utförs sedan 1987
av den fristående Radiakgruppen Nordanstig

Vill du ha något mätt kan du ringa Bosse Lundberg 0652 205 76

Klicka här om du vill ha mer information om bequerel och gränsvärden.

 
 

Mätdatum

Ort

Prov

Anm

Plats

Cs137
Bq/kg

  20160904 Gnarp Rynk tofsskivl färsk Vallenbodarna 990
  20160904 Gnarp Aspsopp färsk Vallenbodarna 105
  20160904 Gnarp Blek taggsvmp färsk Vallenbodarna 6 670
  20160904 Gnarp Fårticka färsk Vallenbodarna 195
  20160904 Gnarp Kemlor färska Vallenbodarna 545
  20160904 Gnarp Blandsvamp färsk Vallenbodarna 510
  20161014 Gnarp Älg,ko slaksida Småtjärnarna 275
  20161014 Gnarp Älg,ko slaksida Toppbodtjärn 270
  20161014 Gnarp Älg, tjur slaksida Sländrå 385
  20161014 Gnarp Älg, tjur slaksida Sländrå 395
  20161014 Gnarp Älg, ko slaksida Väst Stenrönningen 190
  20161014 Gnarp Älg, tjur slaksida Dubbeltallen 210
  20161014 Gnarp Älg, tjur hals Annsjön 325
  20161014 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 410
  20161014 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 280
  20161014 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 240
  20161014 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 220
  20161014 Gnarp Älg, tjur hals Rödkullen 150
  20161014 Gnarp Älg, ko hals Rödkullen 185
  20161014 Gnarp Älg, kalv hals Åsberget 590
  20161014 Gnarp Älg, kalv hals Åsberget 130
  20161014 Gnarp Älg, kalv hals Åsberget 340
  20161014 Gnarp Älg, kalv hals Åsberget 235
             

   

Värdena är avrundade till hela femtal
Osäkerheten (felmarginalen) är minst +/- 10 %