Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2018

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Cesiummätningar 2018
Cesiummätningar i kommnen utförs sedan 1987
av den fristående Radiakgruppen Nordanstig

Vill du ha något mätt kan du ringa Bosse Lundberg 0652 205 76

Klicka här om du vill ha mer information om bequerel och gränsvärden.

 
 

Mätdatum

Ort

Prov

Anm

Plats

Cs137
Bq/kg

  20180914 Gnarp Lingon   Vitberget 75
  20180923 Gnarp Soppar   Vallenbodarna 160
  20180923 Gnarp Björksopp   Vallenbodarna 190
  20180923 Gnarp Fårticka   Vallenbodarna 15
  20180923 Gnarp Rynk tofsskivl   Vallenbodarna 1 610
  20181011 Bergsjö Älg, kalv   Stenhockeln 975
  20181011 Bergsjö Älg, ko   Bergboåsen 350
  20181011 Bergsjö Älg, tjur   Håssan 760
  20181011 Gnarp Älg, ko   Lindgrens udde 255
  20181011 Gnarp Älg, tjur   Helgmyran 305
  20181011 Gnarp Älg, kalv   Gammelbotjärn 410
  20181011 Gnarp Älg, tjur   Jönsesberge 450
  20181011 Gnarp Älg, tjur   Kusrå 340
  20181011 Gnarp Älg, ko   Småtjärnarna 375
  20181012 Gnarp Älg, kalv   Annsjön 420
  20181012 Gnarp Älg, kalv   Hemskogen 195
  20181012 Gnarp Älg, tjur   Hemskogen 105
  20181012 Gnarp Älg, tjur   Hemskogen 290
  20181012 Gnarp Älg, ko   Rödkullen 245
  20181012 Gnarp Älg, ko   Åsberget 200
  20181012 Gnarp Älg, ko   Åsberget 295
  20181012 Gnarp Älg, ko   Åsberget 395
  20181012 Gnarp Älg, ko   Annsjön 310
  20181012 Gnarp Älg, ko   Orrsjön 160
  20181021 Gnarp Trattkantarell   Skesta 795
  20181021 Gnarp Tranbär   Åstjärn 455

Värdena är avrundade till hela femtal
Osäkerheten (felmarginalen) är minst +/- 10 %