Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

AKTUELLT

 
 

Kalendarium

 
 

Medlemsblad

 
 

Evenemang

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     
     
 
 
 
     
     

Naturskyddsföreningen i Nordanstig

Aktiviteter andra halvåret 2023
   
   
   
   
  Aktiviteter 2023 som redan ägt rum
   
Torsdag
2 mars
kl. 18.30

Ugglevandring för
klass 4
 
Fredag
17 mars
kl. 19.00

Uggleexkursion

Samling: ICA Starks, Harmånger, även utanför brandstationen i Jättendal
Varma kläder och bra på fötterna rekommenderas. Eget fika och/eller grillkorv, vi gör upp eld på lämplig plats. Mer info på föreningens Facebook-sida, sök Naturskyddsföreningen Nordanstig.
Ansvarig: Torsten Hansson, tel. 0702 65 70 44, Johan Myhrer, tel. 0702 43 15 33
 
Lördag
25 mars
kl. 14.00

Kretsstämma

Plats: Lönnbergsskolan, Bergsjö
Den årliga kretsstämman blir på Lönnbergsskolan i Bergsjö. Mer info på föreningens Facebook-sida, sök Naturskyddsföreningen Nordanstig.
Kontakt: Erling Selling, tel. 0703 44 08 76
 
Lördag
22 april
kl. 08.30

Vårfåg
lar
Samling: utanför brandstationen i Jättendal
Likt förra årets exkursion gör vi en rundtur för att se vad för vårfåglar som anlänt. Medtaget fika äter vi på lämpligt ställe, gärna med en del fåglar att kika på under tiden. Mer info på föreningens Facebook-sida, sök Naturskyddsföreningen Nordanstig.
Ansvarig:
Johan Myhrer, tel. 0702 43 15 33
Torsdag
11 maj
kl. 18.00

Fågelvandring

Plats: Ornskarpen i Strömsbruk
Samling: vid reningsverket i Strömsbruk
Fågelvandringen vid Ornskarpen brukar bjuda på intressanta fåglar, förra året såg vi Nordanstigs första rostgumpsvala! Det finns mycket annat intressant i området, svampen tallticka kan t ex eventuellt förevisas. Medtaget fika äter vi förhoppningsvis i skenet av ljum aftonsol. Mer info på föreningens Facebook-sida, sök Naturskyddsföreningen Nordanstig.
Ansvarig: Ragnar Svensson, tel. 0703 92 40 29 och Johan Myhrer, tel. 0702 43 15 33
 
Måndag
5 juni
kl. 20.00

Naturnatten

Plats: Sågudden, Bergsjö
Naturmys vid Sågudden i Bergsjö, kanske kan vi dofta på nattviol? Säkert kan vi se nattfjärilar och eventuellt hör vi lommar som ropar från sjön. Se även information på Facebook.
Kontakt: Torsten Hansson, tel. 0702 65 70 44
 
Söndag
18 juni
kl. 10.00

De Vilda Blommornas Dag

Plats: Brattåsen, Gnarp
Samling:
Hoppskogens IP, Byn i Gnarp för samåkning den sista biten
Floran på Brattåsen gynnas av den basiska berggrunden basalt. Det gör att den fina floran är mycket rar och riklig. Det blir spännande att se om något ändrats sedan vi var där senast för 6 år sen. Då hittade vi bl.a. myskmadra, nyckelblomster, skogssäv, flera arter av pyrola, viol och bräkenväxter. Vi går längs en skogsbilväg och kommer att ha flera kunniga guider med oss. Tag med eget fika.
Ansvarig: Ann-Christin Jäderholm,
tel. 0705 39 14 35
 
Söndag
9 juli
kl. 10.00

Slåtter i Rigberg
Samling: Vid brandstationen i Jättendal kl. 9.00 eller utanför skolan i Hassela kl. 10.00
Ansvarig: Ragnar Svensson, tel. 0703 92 40 29
 
   
   
   
   

Du behöver inte
vara medlem för
att delta i våra
aktiviteter