Naturskyddsföreningen
Nordanstig

 

     
 

VERKSAMHET

 
 

Aktiviteter 2019

 
 

Rapporter

 
 

Djur- och
växtservice

 
 

Projekt

 
 

Verksamhets-
berättelse

 
     
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
 

AKTUELLT

 
 

VERKSAMHET

 
 

NORDANSTIG

 
 

FOTOALBUM

 
 

FÖRENINGEN

 
 

NATURKUNSKAP

 
 

KLOTET

 
 

KÅSERIER

 
 

REPORTAGE

 
 

LÄNKAR

 
     
     
 

Med vår verksamhet
i Nordanstigs kommun
vill vi

väcka och underhålla människors kärlek till naturen och dess värden

öka förståelsen för att människans samhälle och verksamheter måste anpassas till naturens förutsättningar

väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård,  samt verka för skydd av värdefull natur

locka till aktiv föreningsverksamhet med aktiviteter som vänder sig till alla och söka samarbete med andra föreningar och organisationer

entusiasmera för natur- och miljövård genom informations- och bildningsverksamhet

Verksamhetsplan 2018

Aktiviteter 2022