Naturskyddsföreningen
Nordanstig

 

     
 

VERKSAMHET

 
 

Projekt

 
 

Lom

 
 

Rigberg

 
 

Kustleden

 
     
   
     
     
     
     
 

 
     
 

Naturskyddsföreningen bedriver ett antal projekt i Nordanstig.

Projekt Rigberg

Årligen slåttar medlemmar i naturskyddsföreningen en äng i Rigberg, Hassela för att den gamla floran där ska bevaras som den en gång var.

Projekt Kustleden

Naturskyddsföreningen arbetar med inventering och uppmärkning av en mycket vacker vandringsled längs kommunens kust mot Bottenhavet. Projektet avslutades 2013 i och med att Kustleden är uppmärkt, röjd och dokumenterad.

Projektet går nu in en en ny fas. Leden måste underhållas. Det finns spänger och broar som måste hållas i skick, liksom skyltningen. Ibland kan den behöva röjas. Vi efterlyser frivilliga som kan ta på sig att ett par gånger om året gå en sträcka och kontrollera om den är i skick och rapportera om det är något som behöver göras. Hör av dig till någon i styrelsen om du är en som kan tänka dig att vara med och kontrollera ledens skick längs någon sträcka.

Projekt Lom

I projekt Lom ingår inventeringar och andra undersökningar till gagn för lommens fortlevnad.