Naturskyddsföreningen
Nordanstig

 

     
 

Verksamhet

 
 

Projekt

 
 

Kustleden

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

Projekt Kustleden bedrivs i samverkan med Nordanstigs kommun och har som mål att rusta upp leden med ledmärkning och informationsskyltning. På visa sträckor ändras ledens sträckning för att öka dess attraktionskraft. I projektet ingår också att marknadsföra leden och göra den känd som en naturupplevelse.

Kustleden är en vandringsled som följer kusten genom hela Nordanstig från länsgränsen i Norr (Galtström) till kommungränsen mot Hudiksvall i söder (Sågtäkten.) Bland annat går den genom tre naturreservat. Den  följer i huvudsak gamla stigar och småvägar och anlades år 2000 men har sedan dess inte underhållits.

Leden är redan nu mycket  välbesökt men genom de förbättringar som genomförs kan vi öka marknadsföringen och få ännu fler att uppleva vår fantastiska kust. Det gynnar både fastboende, besökare och turister. Projektet är nu avslutat och Kustleden ligger öppen för besökare.

Kustleden finns dokumenterad i form av en broschyr som finns tillgänglig hos kommunen och hos Nordanstigs Turistbyrå. Den kan också finnas på biblioteken. Du kan också ladda ner broschyren som pdf-filer på sidan NORDANSTIG-> Kustleden.

Leden måste nu underhållas. Det finns spänger och broar som måste hållas i skick, liksom skyltningen. Ibland kan den behöva röjas. Vi efterlyser frivilliga som kan ta på sig att ett par gånger om året gå en sträcka och kontrollera om den är i skick och rapportera om det är något som behöver göras. Hör av dig till någon i styrelsen om du är en som kan tänka dig att vara med och kontrollera ledens skick längs någon sträcka.

 

Tosskärssand

  

                                      Klackudden                                                            Strandäng

  

                                    Vålmyrknallarna                                                    Oxsandshällen

Hartskär