Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

NORDANSTIG

 
 

Kustleden

 
 

Infornationskartor

 
 

Platser på norra delen

 
 

Platser på södra delen

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     

Kustleden genom Nordanstigs kommun vid södra Bottenhavet går längs vägar och stigar genom gamla fiskelägen, levande småbyar, vacker skogsnatur med rik flora och fauna, fornlämningar och fina sandstränder. På några ställen kan du välja mellan alternativa sträckningar vilket också gör att du kan vandra i en slinga och komma tillbaka till startpunkten utan att behöva gå tillbaka samma väg.

Terrängen är relativt lätt, men det förekommer blöta eller steniga partier på några ställen. Ledens märkfärg är orange.

Förutom den här sidans översiktskartor finns informationskartor med information, om parkeringsplatser, rast- och grillplatser m.m.

Obs! Har du synpunkter eller frågor om Kustleden är det till
Nordanstigs kommun du ska vända dig. Avsikten med informa-
tionen vi lämnar på dessa sidor är för att underlätta för dig som
 söker information om Kustleden.
 

Kartmaterial: © Lantmäteriet Medgivande I 2013/0026
Fältarbetet är utfört av medlemmar i Naturskyddsföreningen i Nordanstig
Text och bilder i platsbeskrivningarna: Sven Norman och Torsten Hansson
Rätten till text och bilder: Naturskyddsföreningen i Nordanstig

Kustledens norra del
(kartan med den södra delen finns längre ner på sidan)

Upplösningen på kartbilderna är inte den bästa, men de finns med för att du ska kunna skaffa dig en snabb uppfattning om kustledens sträckning.


Projekt Kustleden drivs i samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Nordanstig och Nordanstigs kommun och själva iordningställandet av de 7 mil som Kustleden består av pågick till och med slutet av år 2013. Iordningställandet har inneburit röjning och uppmärkning och renovering av broar och spänger.  Leden las till stor del ut redan år 2000, men hade sedan dess vuxit igen och behövde en grundlig renovering. På vissa ställen har leden dragits om och sträckor har lagts till.

Projektet har också skapat en folder som finns hos Turistbyrån och en del andra ställen som folk ofta besöker.

Nu är leden klar, och projektet går in i en ny fas som består av årligt underhåll. Om du går leden och märker något som behöver rättas till ber vi dig att kontakta någon i styrelsen.

 

Här kan du hämta hem foldern över kustleden i pdf-format. (Klicka på länken nedan eller högerklicka och välj "Spara som"  eller ett liknande alternativ, beroende på webbläsare.)

Kustleden-folder, norra (22 MB)

Kustleden-folder, södra (18 MB)


En påminnelse om
ALLEMANSRÄTTEN
och vad den innebär

Allemansrätten är inte en lag, utan en hävdvunnen rättighet som också medför en del skyldigheter. I korthet innebär det att du får vistas i naturen genom att gå, cykla, rida eller åka skidor och tillfälligt slå upp ett tält och övernatta. Men förutsättningen är att du gör det utan att skada växande gröda eller träd. Du får till exempel inte bryta kvistar av levande träd och du måste respektera hemfriden i närheten av bebyggelse. Du får plocka bär och svamp och göra upp eld om du gör det på ett säkert sätt och inte skadar marken. Gör absolut inte upp eld på släta stenhällar som, även om de i sig är säkra eldningsplatser, riskerar att skadas. Din vistelse i naturen ska lämna så lite spår efter sig som möjligt. Plocka gärna med dig skräp som andra har lämnat så gör du en insats som inte bara skapar trevnad utan också minskar riskerna för att djur skadas.
 

Kustledens södra del