Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

NORDANSTIG

 
 

Kustleden

 
 

Platser på norra delen

 
 

Platser på södra delen

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     

Här finns Kustleden i sin helhet en beskrivning med text och bild av några valda platser längs den norra delen av Kustleden.

Obs! Har du synpunkter eller frågor om Kustleden är det till Nordanstigs
kommun du ska vända dig. Avsikten med informationen vi lämnar på dessa
 sidor är för att underlätta för dig som söker information om Kustleden.
 


Följande platser finns beskrivna på den här sidan.
Snabbläddra genom att klicka på platsen du vill läsa om:


Kustleden 1  Galtström–Oxsand

Kustleden 2
 Oxsand–Norrfjärden

Kustleden 3
 Brännharet–Sörfjärden–Tosskär

Kustleden 4  
Vattingen–Hårte

Kustleden 5
  Hårte–Mellanfjärden

Kustleden 6  
Mellanfjärden–Lönnångersfjärden

Kustleden 7
  Lönnångersfjärden–Strömbruk

Kustleden 8
  Stocka–Bästdal
 

 

Har du tänkt att äta någonstans under vandringen?
Här är några hållplatser på vägen:

Restauranger, caféer, butiker, övernattning mm:

Galtströms café och restaurang 060-381 25
Café Skäret, Norrfjärden 070-419 26 28
Norrfjärdens camping 070-288 09 21
Restaurang En liten sjökrog, Sörfjärden
Sörfjärdens camping, kiosk, servering 070-387 30 33
Sörfjärdens golfklubb, kiosk, servering 0652-221 70
Lönnångers Onsdagscafé, Lönnångersfjärden
Mellanfjärdens pensionat & spa 0652-160 75
Restaurang Sjömärket & Hotell, Mellanfjärden 0652-161 85
Hamnlyckans sommarcafé, Mellanfjärden 0730-34 25 29
Mellanfjärdens camping 0652-161 85
Café och restaurang Måsen, Stocka 0650-74 14 12
Restaurang & pizzeria, Strömsbruk 0650-74 05 00
Kustleden Vandrarhem, Strömsbruk 0650-74 00 30

För öppethållning och övrig information, ring eller sök på nätet
Du kan också kontakta Nordanstigs Turistinformation 0652-161 75
alternativt:
www.upplevnordanstig.se
Information även: www.kustvagen.se
 


Kustleden 1
Galtström–Oxsand
åter till index


 

49 Fiskeläge Ragvaldsnäs Gnarp
52 Kolmila och f.d. torp Tjärnmyran, Gnarp
55 Rekontruerad labyrint Oxsand, Gnarp
71 f.d. fiskeläge Långören, Gnarp
72 Skeppslämning Grönviken, Galtström
73 Galtströms kyrka Galtström
74 Kalkugnsviken Galtström
75 Galtströms bruk Galtström
76 Galtströms hamn Galtström
 


Kustleden 2
Oxsand–Norrfjärden
åter till index

47 f.d. fiskeläge Fågelharen, Gnarp
48 Minnesmärke Delos, Gnarp
49 Fiskeläge Ragvaldsnäs, Gnarp
50 Fiskeläge Bäcksand, Gnarp
51 Bronsåldersgravar Moningsand, Gnarp
52 Kolmila och f.d. torp Tjärnmyran, Gnarp
55 Rekontruerad labyrint Oxsand, Gnarp
56 Gruvförsök, rösen, forngravar Dyrån, Gnarp
57 Dyrån Gnarp
58 f.d. fiskeläge Haddhamnen, Gnarp
 


Kustleden 3
Brännharet–Norrfjärden–Sörfjärden–Tosskär
åter till index

41 Gravrösen Mellanudden, Gnarp
42 Gravrösen Holmmyrberget, Gnarp
43 Gravrösen Vattingsmalarna, Gnarp
44 Gnarps masugn, Gnarp
45 Fiskeläge Sörfjärden, Gnarp
46 f.d. fiskeläge Vattingen, Gnarp
53 Fiskeläge Norrfjärden, Gnarp
54 Gruvförsök Gruvberget, Gnarp
58 f.d. fiskeläge Haddhamnen, Gnarp
59 f.d. torp Myrtorpet, Gnarp
60 Rösen Tosskär, Gnarp
 


Kustleden 4
Vattingen–Hårte
åter till index

29 Fiskeläge Hårte, Jättendal
41 Gravrösen Mellanudden, Gnarp
42 Gravrösen Holmmyrberget, Gnarp
43 Gravrösen Vattingsmalarna, Gnarp
44 Gnarps masugn, Gnarp
45 Fiskeläge Sörfjärden, Gnarp
54 Gruvförsök Gruvberget, Gnarp
59 f.d. torp Myrtorpet, Gnarp
60 Rösen Tosskär, Gnarp
61 Gnarpskaten, Gnarp
 


Kustleden 5
Hårte–Mellanfjärden
åter till index


 

22 Vettberget, Jättendal
24 Kvarn Sundbovallen, Jättendal
25 Röse Morskatsberget, Jättendal
26 Naturstig, Jättendal
27 Museum m.m. Kvarnmon, Jättendal
28 Norra Vålmyrknallen, Jättendal
29 Fiskeläge Hårte, Jättendal
30 Södra Vålmyrknallen, Jättendal
31 Mellanfjärden, Jättendal
32 Notholmen, Jättendal
 


Kustleden 6
Mellanfjärden–Lönnångersfjärden
åter till index


 

21 Röse Kolhamnsviken, Jättendal
22 Vettberget, Jättendal
23 Kulturlandskap Lönnånger–Lönnbo, Jättendal
24 Kvarn Sundbovallen, Jättendal
26 Naturstig, Jättendal
27 Museum m.m. Kvarnmon, Jättendal
30 Södra Vålmyrknallen, Jättendal
31 Mellanfjärden, Jättendal
32 Notholmen, Jättendal
33 Gravrösen, Vettberget, Jättendal
 


Kustleden 7
Lönnångersfjärden–Strömbruk
åter till index

12 Bruksmiljö Strömsbruk, Harmånger
13 f.d. stormansgård Holm, Harmånger
14 Ingaskär Stocka, Harmånger
15 Rönnskär Stocka, Harmånger
16 Gravrösen Stocka, Harmånger
17 Vindkraftverk Strömsbruk, Harmånger
 


Kustleden 8
Stocka–Bästdal
åter till index

11 Arkeologistigen Strömsbruk, Harmånger
12 Bruksmiljö Strömsbruk, Harmånger
13 f.d. stormansgård Holm, Harmånger