Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

NORDANSTIG

 
 

Kustleden

 
 

Informationskartor

 
 

Platser på norra delen

 
 

Platser på södra delen

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     

Här finns en beskrivning med text och bild av några valda platser längs den södra delen av Kustleden.

Förutom dessa platsbeskrivningar
finns informationskartor med information, om parkeringsplatser, rast- och grillplatser m.m.

Obs! Har du synpunkter eller frågor om Kustleden är det till Nordanstigs
kommun du ska vända dig. Avsikten med informationen vi lämnar på
dessa  sidor är för att underlätta för dig som söker information om
Kustleden.

Text och bild: Sven Norman och Torsten Hansson
   

Sörfjärden–Gnarpskatens naturreservat

Sörfjärden kallas även Gnarps Masugn, Bruket och Gnarpsbaden. Leden följer den två kilometer långa badstranden. Här finns minnen från den över 200-åriga järnbrukstiden, den blomstrande sågverkstiden och den gamla fiskekulturen med gistvallen och sjöbodarna. En kulturstig med information om platsens historia och kulturminnen finns här. Nu är Sörfjärden ett sommarparadis med ca 250 fritidshus och ett 25-tal fast boende. Ungefär två kilometer söderut, på vägen mot Hårte och Mellanfjärden, finns Gnarpsbadens golfbana med sommarrestaurang. Från Sörfjärden går Kustleden söderut längs stränderna till Gnarpskatens naturreservat. Här finns udden Tosskär, vindskydd med grillplats och järnåldersgravrösen.

Under Gnarpskatens naturreservat finns mer information om reservatet.

Gnarps Masugn vid slutet av 1870-talet

Gnarpsbadens långa badstrand

Rammelsand–Morängsviken
eller
Åsbölesjön–Strömsbruk

Om man från Lönnångersfjärden väljer att gå längs kusten kommer man till Rammelsand och därefter till Morängsviken, båda med fina badstränder. Väljer man att gå via Åsbölesjön går leden vidare söderut förbi Finntjärn, en fin fågellokal med bl.a. trana, sångsvan och brun kärrhök. Leden går sedan fram till landsvägen nordväst om Strömsbruk. Härifrån går den mot Strömsbruk förbi Sörsjöbadet vid landsvägen mellan Sörsjön och Norrsjön.

Åsbölestugan

Bredstrand–Hårte

Från sockengränsen mellan Gnarp och Jättendal kan man välja att följa stranden eller gå en skogsstig. Stigarna går ihop i Bredstrand norr om Hårte. Följer man stranden rekommenderas ett besök på Rävudden, ett av Gävleborgskustens artrikaste strandområden. Här finns bl.a. stora bestånd av havtorn och gott om kustarun. Härifrån ses också öarna Vitörarna (naturreservat) ca 3½ km österut och Jättholmarna ca 4½ km åt sydost. Fina sandstränder passeras till Hårte, där stigen går till hamnen, vidare längs stranden genom Simphålet och sedan Kustvägen till Mellanfjärden. Ett alternativ från Hårte är att gå längre västerut och ta stigen genom skogen söderut förbi Stortjärn till Kvarnmon och vidare till Mellanfjärden.

Strandäng på Rävudden

Hårte fiskeläge

Stocka

Söderut från Morängsviken följer leden vägen men avviker och följer stranden på det natursköna Långlandet med vindskydd och grillplats. Gamla sjömanshemmet "Sailor’s Reading Room" vid Rönnskärsbron kan hyras för övernattning. Härifrån gör man med fördel en avstickare österut över bron mot fiskeläget Rönnskär för en rundtur på ca 1 km. Kustleden går vidare västerut genom Stocka. Här finns närköp med minigolfbana, hantverksförsäljning i en sjöbod samt Restaurang Måsen. Därefter går leden landsvägen söderut och avviker sedan förbi Nordanstigs fyra första vindkraftverk och vidare söderut genom artrik fuktig skogsmark.

Utsikt mot Rönnskär

Mellanfjärden

Strax norr om Mellanfjärden, intill Kustleden, finns Sundsands badstrand och Vålmyrknallarnas natursköna fornlämningsområde med havsutsikt. Intill vägen finns en rastplats med bänkbord och plankspångar dels ned till stranden, dels upp till en utsiktsplats. Här finns också Tjuvön, en utstickande halvö i havet med den f.d. fäboden Sundsbovallen, vackra, sluttande, släta och promenadvänliga hällar i nordost och Rödberget med mycket fin utsikt. Ca 200 m ute i havet öster om Mellanfjärdens brygga ligger Notholmens naturreservat. I Mellanfjärden finns mat- och övernattningsmöjligheter, campingplats, sommarbutik och café, kustmuseum, hantverksförsäljning, utställningar och sommarteater samt barnens paradis Trolska Skogen. Leden går vidare längs kusten söderut mot Lönnångersfjärden.

Vy över Mellanfjärdens fiskeläge

Gravröse på Vålmyrknallarna

Strömsbruk

Före ankomsten till Strömsbruk kommer leden fram på vägen till Ornskarpen, ett mycket vackert naturområde med rikt fågelliv, som lockar många fågelskådare. Man kan med fördel utöka turen något och följa havsstranden runt udden tillbaka längs Harmångersåns strand, känd för sitt förnämliga havsöringsfiske. Strömsbruk är en bruksort med både järn- och pappersbrukshistoria. Byggnader finns kvar men nu för annan industriverksamhet. Här finns ett museum påminnande om brukstiden. Kustleden Turism i det gamla brukskontoret, erbjuder kanot- och båtuthyrning, övernattning, café, galleri, kameramuseum och en fritidsbutik. Här finns mer information om sevärdheter, t.ex. Holms kulturområde. I Strömsbruk finns även restaurang/pizzeria. Från Strömsbruk fortsätter Kustleden åt sydost på södra sidan av Harmångersån.

Smedernas rast- och övernattningsstuga, "labbe", från järnbrukstiden finns kvar.
Den kan besökas efter förfrågan hos Kustleden Turism.

Kustleden Turism intill Harmångersån vid Hammarbron

Koffsand–Lönnångersfjärden

Strandledes från Mellanfjärden går leden till Koffsand, ett stugområde med en liten sandstrand. Härifrån går leden vidare söderut. Gör gärna en avstickare från leden österut till Knökshäll och Svalviken med vacker utsikt innan ankomst till det gamla fiskeläget Lönnångersfjärden. Här finns på Sörsidan ett café, som har sommaröppet vissa kvällar. Härifrån går leden vidare mot Stocka längs kusten. Ett alternativ är att gå ett kort stycke västerut och välja stigen söderut förbi Åsbölesjön. Där finns en öppen raststuga med grillplats och bänkbord. Härifrån finns även en lättvandrad stig till Stocka.

Lönnångersfjärden vintertid

Morgonpigg fiskare

Skutbryggan–Sågtäkten

Leden går via den lilla sandstranden Hästasand genom en vacker gammeltallskog till Skutbryggan. Här är en lämplig fikaplats vid bänkbord utomhus eller i en liten raststuga. Namnet kommer av alla de skutor som förr i tiden fraktade malm till järnbruket. Härifrån går leden vidare åt sydväst till Långviken, därefter genom byn Sågtäkten. Kommungränsen mot Hudiksvall är Kustledens slutpunkt i Nordanstigs kommun men fortsätter härifrån in i Hudiksvalls kommun.

Raststugan vid Skutbryggan