Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Projekt Rigberg

     
 

Verksamhet

 
 

Projekt

 
 

Rigberg

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     

Projekt Rigberg har som mål att bevara den unika flora som representeras av en äng som sedan mycket länge slåttats med lie

Rigberg har slåttats av naturskyddsföreningen sedan början av 1990-talet. 2013 var det tjugoförsta slåtteråret och då jämfördes de slåttade ytorna mot de tiotal kvadratmeter som lämnats orörda. Det området hade förbuskats och marken var artfattig.

Det är stor skillnad mot den slåttade marken. Karaktärsväxt på ängen i Rigberg är fältgentiana, som blommar in i augusti. Sammanlagt finn här minst ett hundratal arter: nattviol, grönkulla, vitpyrola, klotpyrola, björkpyrola och ögonpyrola, brudsporre, häckvicker, Jungfru Marie nycklar, ängskovall och skogskovall, rödklöver och skogsklöver, stora förekomster av kattfot och ormrot, en del fjälltimotej, hässlebrodd och vårbrodd m.fl.

Slåttern på Rigberg äger rum i början av juli. Då möter en skara trogna upp med liar och räfsor för en dags slåtter på traditionellt vis. Inbjudan har ofta gått ut via lokala annonser, så alla är välkomna, bara intresse finns. Den som inte har egna redskap kan låna på plats.

Slåttern är inte bara arbete. Det finns också plats för avkoppling med smörgås och fika. Efter slåttern brukar det bli förtäring på Ersk-Matsgården.

Samling

Lie av sörsvensk modell och långskaftad räfsa

Till slåttern 2008 fanns ett bänkbord på plats

Slåttergänget 2007 på Ersk-Matsgården

 

 

 

Slåtterrapporter
Från och med 2011 redovisas inte  Rigbergsrapporterna separat, utan finns tillsammans med övriga rapporter, så du får rulla nedåt på sidorna.

7 juli 2013
(15 augusti 2013)

8 juli 2012
(26 augusti 2012)

3 juli 2011

4 juli 2010
5 juli 2009
6 juli 2008

1 juli 2007
2 juli 2006
3 juli 2005
4 juli 2004