Såttern i Rigberg Hassela 2007-07-01

 
 

 

Trots hotande regnväder, som även kom med smärre småskurar, kom 11 entusiastiska

slåttare till årets Rigberg-slåtter.

Efter en kort information om området och dagens uppgift sattes arbetet igång. Nytt för

i år var att Ragnar Svensson försett oss med en hässja, som efter avslutat arbete pryder

sin plats här sprängfylld av hö.

 Sven Norman gjorde även en kort växtvandring i området och visade på en del av

växterna, t ex nattviol, Jungfru Marie nycklar, knopp av brudsporre, vit- och

klotpyrola m m. Vi fick också lära oss att skilja på ängs- och skogskovall samt röd-

och skogsklöver m m, m m. Nytt var också att samtliga hittade växtarter antecknades

och det blev till sist ett femtiotal.

 Områdets främsta karaktärsväxt, fältgentianan, blommar sent här. Under andra halvan

av augusti och långt in i september brukar den vanligen finnas här, så ett återbesök är

nog påkallat då för att de hur läget är.

 Som vanligt avslutades den trivsamma slåttern med en lika trivsam samvaro på Ersk-

Matsgården där alla bjöds på slåtter mat, som idag bestod av motto eller pärgröt med

fläsk och kaffe med rullrån. Tack till alla som deltog och välkomna åter nästa gång !

 

Sven Norman