Slåtter i Rigberg, Hassela 2009-07-05  
 
 
18 personer kom till årets Rigberg-slåtter, vilket är mycket glädjande. Vi började med att Sven Norman berättade lite om Rigbergs historia vaefter vi gjorde en kort växtvandring, där vi bl a hittade orkideerna nattviol, brudsporre och grönkulla. De två sistnämnda verkar ha ökat i antal och främst brudsporrarna fanns nu på fler platser i området än tidigare. Även ögon-, björk-, vit- och klotpyrola samt kattfot hittades liksom många andra mer vanliga arter av de nära 100-talet som hittats här. Av områdets "karaktärsväxt" fältgentianan sågs inget eftersom den blommer sent här, först i andra halvan av augusti. Hur som helst verkar platsen bli mer och mer floristisk intressant. Vi har nu slåttat här i sjutton år i följd och det märks, inte minst på landskapet. Vi sparade från början en liten plätt på c:a 10 kvadratmeter oröjd (som jämföresleobjekt) och den är nu helt igenväxt av busksly och hyser inga speciellt intressanta arter. Och så skulle det således ha sett ut här nu om vi inte utfört vårt årliga arbete.
 
Under arbetet bjöds deltagarna på fika och hembakat bröd (tack till Ragnar Svensson!) Efter arbetet bjöds alla till Ersk-Matsgården för mat och fika och ett tack för dagens arbete samt ett välkomnande kommande år!
 
 Rigberg efter avlslutad slåtter 2009-07-05
 
 
Fikapaus under slåtterarbetet

 

Den "blyga" ögonpyrolan hittades i år på fler platser än tidigare