Rapport från Rigbergsslåttern 2010-07-04  
 

 

Det var nog med viss bävan som vi i år såg fram emot årets slåtter i Rigberg, Hassela. Dagen före slåttern var det värmerekord med över 30 graders värme och brännande sol. Men vädergudarna förbarmade sig över oss och korrigerade temperaturen till c:a 25 grader och en sparsam sol till den här dagen. Hela 24 personer och hunden Nalle (som dock mest låg och flämtade under fikabordet) infann sig! Det är ju inga problem att få jobbet att gå som en dans med en sådan generös uppställning! Vi började som vanligt med en liten beskrivning över platsen och tittade på en del interssanta växter, bl a brudsporrar, nattvioler, grönkullor, olika slags pyrolor. Det samlade intrycket är att växtfloran spridit sig och blivit bättre tack vare vår nu nittonåriga slåtter och vi har hittat flera arter, som inte fanns registrerade när slåttern började. Slåtterarbetet avslutades som vanligt med att alla bjöds till Ersk-Matsgården på slåttermat och fika.  Ett mycket stort tack till alla, som ställde upp till den här mycket trevliga arbetsdagen! Ett särskilt tack till Ragnar Svensson, som ordnat ett förnämligt fikabord till arbetet och en ny höhässja!


Liemannen Stefan med sin hund Nalle

Rapportör: Sven Norman


Samling vid fikabordet under en fikapaus i arbetet

En vacker hässja pryder platsen efter slåttern