Lieslåtter i Rigberg 2005-07-03

 
 
 

I värme och sol slåttade vi för trettonde året i rad vår skogsbacke i Rigberg, Hassela. I år var det ånyo nytt deltagarantal, hela 19 personer ! Otroligt glädjande att vi kan locka så många med svettigt arbete ! Vi inledde med att berätta lite om områdets historia och gjorde därefter en lite vandring för att titta på en del av växterna innan slåttern vidtog. Bl a fanns många exemplar av blommande nattviol, grönkulla och klotpyrola. Även brudsporrarna visade sig vara på gång, men ännu bara i knopp. Väldigt mycket häckvicker fanns här också i år.

 
Per-Ivar Persson har huggit ned en hel del träd i området för att öka ljusinsläppen och gynna floran och fortsätter med detta senare. Veden tar han hem i höst. Vi avslutade dagens arbete med att bära bort en del ris efter hans avverkning.
 
Arbetet med liarna och räfsorna gick utmärkt med avbrott för två välförtjänta fikapauser, där vi bjöd på fika med smörgåsar och bröd. Efter avslutat arbete blev det som vanligt färd till Ersk-Matsgården där bl a delikatessen motto avåts och avslutades med fika och rullrån. Alla deltagarna var väldigt positiva och nöjda med dagen och Sven Norman tackade alla deltagarna för ett mycket bra arbete och hälsade välkommen åter nästa år.
 
Ssven Norman