Naturskyddsföreningen
Nordanstig
 
     
 

Verksamhet

 
 

Projekt

 
 

Lom

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     

I projekt LOM arbetar vi med inventeringar och andra undersökningar till gagn för lommens fortlevnad

Sedan urminnes tider har lommen häckat i våra sjöar och tjärnar. Storlommens skrik under vårkvällarna är välkänt och ger en stark vildmarkskänsla. Lommen lever av fisk som den fångar i den egna sjön eller någon närbelägen sjö. Lommen är en skicklig simmare men rör sig långsamt på land. 

På hösten sker flytten söderut, för att till våren återkomma till samma sjö. Smålommen (Gavia stellata) flyttar till Nordsjön, men storlommen (Gavia artica) flyttar ända ner till Turkiet.

Lombeståndet i Nordanstig är stabilt och bra men stor hänsyn måste tas – speciellt vid häckningstid.

Storlommen (Gavia artica)
Storlommen häckar i sjöar med klart vatten. Den fiskar främst i den "egna" häckningssjön. boet ligger ofta på en liten holme. De båda äggen ruvas cirka 30 dagar och ungarna är flygfärdiga efter två månader

Smålommen (Gavia stellata)
Smålommen häckar främst vid små tjärnar. fisken hämtar den i större, närbelägna sjöar. en lång startsträcka behövs för att den skall kunna lyfta. vid flykten kan ett kacklande, monotont läte höras.

Torsten Hansson

Bilderna visar smålom och är tagna av Torsten Hansson vid Lomtjärn, Vattrång