Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

 

     
 

FÖRENINGEN

 
 

Miljöpriset

 
 

Medlemsinfo

 
 

Styrelsen

 
 

Protokoll

 
 

Stadgar

 
 

Verksamhetsberättelse

 
     
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
 

AKTUELLT

 
 

VERKSAMHET

 
 

NORDANSTIG

 
 

FOTOALBUM

 
 

FÖRENINGEN

 
 

NATURKUNSKAP

 
 

KLOTET

 
 

KÅSERIER

 
 

REPORTAGE

 
 

LÄNKAR

 
     
     
     
 Verksamhetsplanen
finns för neddladdning
som pdf-fil

 
     
 

Naturskyddsföreningen i Nordanstig

Årets kalendarium     Föreningens yttranden

 

VERKSAMHETSPLAN

för

Naturskyddsföreningen i Nordanstig

beslutad vid föreningens kretsstämma 25 mars 2018

Naturskyddsföreningens övergripande och långsiktiga verksamhet i Nordanstigs kommun
är att

–   väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård;

–   verka för skydd och vård av värdefull natur;

–   erbjuda Nordanstigs befolkning trivsamma aktiviteter för att i samvaro umgås i den natur som vi vill skydda och bevara;

–   verka för ungdomars intresse för naturfrågor;

–   verka för att det som sker i samhället anpassas till de förutsättningar som naturen erbjuder och kräver;

–   söka samarbete med andra föreningar och organisationer som har liknande intressen och värderingar som naturskyddsföreningen;

–   sprida kunskap om natur- och miljövård genom informations- och bildningsverksamhet.

Naturskyddsföreningens ambitioner för år 2018
är att

upprätthålla god kontakt med våra medlemmar genom att

–   utge två programblad till medlemmarna, ett för vardera halvåret, och genomföra aktiviteterna i dem;

–   skicka e-postpåminnelser till medlemmarna om föreningens program­aktiviteter ungefär en vecka före respektive aktivitet

–   lägga ut påminnelse om aktiviteterna ungefär en vecka i förväg på första sidan av föreningens webbplats;

–   hålla föreningens webbplats aktuell och levande;

–   uppmana medlemmarna att inkomma med förslag till aktiviteter och till val av miljöpristagare.

göra föreningen mera känd genom att

–   låta så många som möjligt av programbladens aktiviteter vara öppna för allmänheten;

–   skicka programbladen till grannkretsar inom Naturskyddsföreningen;

–   genomföra minst två aktiviteter speciellt riktade till ungdomar och deras familjer;

sköta Naturskyddsföreningens åtaganden inom Nordanstigs kommun

 

 

Naturskyddsföreningen Sverige
Naturskyddsföreningen i Nordanstig

Medlemsavgifter

295 kr/år (365 kr/familj) inkl fem nummer av Sveriges Natur, medlemsinformation och programblad och annan information från Naturskyddsföreningen i Nordanstig

 PlusGiro     90 19 09 – 2                    Bankgiro      165-5380 

Eller använd den här länken

 BLI MEDLEM !
Hjälp oss att bli fler
 för naturens och miljöns skull
!