Naturskyddsföreningen
Nordanstig

 

     
 

VERKSAMHET

 
 

Verksamhets-
berättelse

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

Verksamhetsberättelse för år 2018

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

för

Naturskyddsföreningen i Nordanstig

 

Under året 2018 har verksamheten flutit på utan några större förändringar. Vi har genomfört vårt planerade program med utflykter och ängsslåtter med mera, flera av dem i samverkan med scouterna i Lönnbergskyrkan. Deltagarantalet på utflykterna har varierat mycket med vädret.

Genomförda öppna program

             1 mars 2018   Ugglevandring med kommunens fjärdeklassare under ledning av Ragnar Svensson.

           23 mars 2018   Ugglevandring/månskensvandring i Lönnånger under ledning av Torsten Hansson.

           25 mars 2018   Kretsstämma (årsmöte) i Lönnbergskyrkan med sedvanliga förhandlingar. Ann-Christin visade bilder från 2017 års blomsterutflykter. Tack till kyrkan för fint värdskap.

           22 april 2018   Rundvandring i och omkring Sindra kraftverk under ledning av Erling Selling och guidning i kraftverket av Bernt Larsson.

             15 maj 2018   Fågelvandring på Ornskarpen i Strömsbruk under ledning av Ragnar Svensson.

              5 juni 2018   Naturnatten vid Holm i Harmånger under ledning av Torsten Hansson.

            17 juni 2018   De vilda blommornas dag på Ånäset under ledning av Ann-Christin Jäderholm.

              29 juli 2018   Slåtter i Rigberg, Hassela under ledning av Ragnar Svensson.

       26 augusti 2018   Kustvandring Bredstrand–Rävudden under ledning av Ann-Christin Jäderholm.

  23 september 2018   Skogs- och svamputflykt runt Vallenbodarna under ledning av Bosse Lundberg.

                6 okt 2018   Utflykt till Högtuppan med laven långskägg under ledning av Bengt Sättlin.

             13 nov 2018   Bildvisning på Harmångers Bibliotek, Bertil Sundin visade egna foton på djur och växter längs Kustleden.


 

Övriga aktiviteter utanför programmet

            17 juni 2018   Nordanstigs natur – en dag för nysvenskar. Naturskyddsföreningen i samverkan med Röda Korset erbjöd en dags busstur runt i vår kommun under ledning av Stefan Haglund.

     10 febr uari2018   Vargsymposiet i Vålådalen besöktes av Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm och Stefan Haglund.

     17 februari 2018   Kommunen ordnade en föreningsdag i Gnarpsviljan. Torsten, Ann-Christin och Bernt var där och representerade.

              6 juni 2018   ”Ledernas dag” i kommunens regi.  Erling och Ulla Selling, Torsten Hansson samt Bertil Sundin fanns på plats längs Kustleden. Få vandrare, kanske p.g.a. konkurrens från många andra aktiviteter denna dag.

2018 års miljöpris

Priset gavs i år till Anders Thyr. Motivering: ”Anders är en äkta skogsbonde och berättande, guidande eldsjäl från Gräsåsen i Hassela. Han kan allt om svedjefinnarnas liv och driver idag sitt jordbruk efter deras motto”. Utdelning av priset skedde i samband med ett julbord den 10 december.

Information till våra medlemmar

Vår egen hemsida[1] innehåller den mesta informationen. Dessutom annonseras våra aktiviteter löpande i Nordanstigarn och halvårsvis skickas vårt Kalendarium i vanligt pappersbrev till alla medlemmar som vi inte har e-postadress till. Övriga får Kalendariet via mejl. Våra två broschyrer ”Sevärdheter i Nordanstigs natur” och ”Kustleden” distribueras av oss till Turistbyrån och till samtliga bibliotek.

Medlemsutveckling

Medlemstalet har även detta år sjunkit. Från 312 registrerade medlemmar till 291 vid årsskiftet.

Styrelsen

Styrelsen har hållit nio möten under året. Styrelsens sammansättning: Erling Selling (ordf.), Bernt Larsson (vice ordf.), Stefan Haglund (kassör), Ann-Christin Jäderholm (sekr.). Övriga ledamöter: Torsten Hansson, Lena Hoff, Anki Idén, Bertil Sundin (ersättare) och Inger Åslund (ersättare). Bosse Lundberg har varit hemsidesansvarig.


 

Kontakt med kommunen och Länsstyrelsen angående Natur och miljö

Kommunen har sänt oss samrådshandlingar angående ”Översiktsplan 2035 Nordanstigs kommun”. Dessa besvarades den 20 oktober 2018.

Under året har kommunen fått nya chefer och våra ambitioner att få till ett avtal med kommunen om att sköta underhållet av Kustleden har återigen misslyckats. Det gav oss anledning till följande inlägg på vår hemsida den 27 mars 2018:

”Angående Kustleden behövs ett klarläggande Naturskyddsföreningen i Nordanstig har sett till att Kustleden har kommit till stånd, men själva leden och dess underhåll är en angelägenhet för Nordanstigs kommun och dess turism. Naturskyddsföreningen kan visserligen tänka sig att sköta underhållet, men då krävs reglering via ett avtal som föreningen kan acceptera. Detta sagt eftersom det inte verkar som om Nordanstigs kommun har förhållandena helt klara för sig. Om Kustleden inte är underhållen på vissa sträckor är det alltså en sak som ska tas upp med Nordanstigs kommun.”

Nya naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 11 september 2018 beslutat om bildande av två nya naturreservat i Nordanstigs kommun.

Kvarnmyrornas naturreservat omfattar 215 ha och är beläget ca 20 km nordväst om Hassela invid Kölån. Länsstyrelsen bedömer att området är av litet intresse för friluftslivet. Det finns inte några stigar eller leder som passerar området och en stor del av området består av blöt myrmark. Området kan ändå ses som en möjlighet att uppleva en opåverkad myr och naturskog, vilket är värdefullt i sig.

Lockjärv naturreservat omfattar ca 130 hektar och ligger i km söder om Kvarnmyrorna på gränsen till Hudiksvalls kommun. Lockjärv bedöms som mer intressant för friluftsliv, t.ex. svamp och bärplockning och det går att ta sig dit via en skogsbilväg. Båda områdena ligger nordväst om Hassela. Närmaste reservat är Gulliksberget.

Avslutningsord

Styrelsen tackar så alla medlemmar som bidragit med sitt arbete under året. Stort TACK!

Styrelsen


 

[1] http://ns1.bergsjodata.com/naturskyddsforeningen/index.htm, men det är enklare att skriva  naturskyddsforeningen.se/nordanstig.

Naturskyddsföreningen Sverige
Naturskyddsföreningen i Nordanstig

Medlemsavgifter

295 kr/år (365 kr/familj) inkl fem nummer av Sveriges Natur, medlemsinfor-mation och programblad och annan information från Naturskyddsföreningen i Nordanstig

 PlusGiro     90 19 09 – 2                    Bankgiro      165-5380 

Eller använd den här länken

 BLI MEDLEM !
Hjälp oss att bli fler
 för naturens och miljöns skull
!

 

Här finns också
verksamhets-
berättelser från
tidigare år
i pdf-format
(tre år saknas för tillfället)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

(2006)

(2005)

2004

(2003)

2002

2001

1999