Naturskyddsföreningen
Nordanstig
 

 

     
 

LÄNKAR

 
     
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
 

AKTUELLT

 
 

VERKSAMHET

 
 

NORDANSTIG

 
 

FOTOALBUM

 
 

FÖRENINGEN

 
 

NATURKUNSKAP

 
 

KLOTET

 
 

KÅSERIER

 
 

REPORTAGE

 
 

LÄNKAR

 
     
     
     
     
 


KATASTROFHJÄLP
FÖR
FÅGLAR OCH VILT

Om du hittat
ett skadat djur
och inte vet
vad du ska ta dig till
 

 
     
     
 

 
     
 

Några länkar till verksamheter
som anknyter till Naturskyddsföreningen verksamhet

   
 

INTRESSEFÖRENINGAR

Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska förening)
... gillar fåglar

Fladdermöss
Arbetar med fladdermöss och mörkrets ekologi.

Föreningen Finnskogsriket

Kärngårdar
Ett nätverk om vill minska vår sårbarhet och bevara hotade livsvärden.

Mossornas vänner

PUSH Sverige
Samlar unga som har en gemensam värdegrund om en långsiktigt hållbar värld.

Svensk Lichenologisk Förening
... gillar lavar

Svenska Botaniska Föreningen
... gillar växter

Sveriges Entomologiska Förening
... gillar småkryp

Sveriges Mykologiska Förening
... gillar svampar

Svenska Rovdjursföreningen

MÄNNISKA,  DJUR och NATUR

Buräggsfria kommuner 2020

Djurens rätt

Djurrättsalliansen

Djurskyddet

Djurskyddslagen
Sveriges författningssamling SFS 2018:1192

Forska Utan Djurförsök

Försvara elefanterna

Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt
Med länsvis uppgifter om rehabiliterare om du behöver någon som tar hand om ett skadat djur

Lodyn
Ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism; människans känslomässiga och existentiella relation till resten av naturen

Naturens rättigheter i Sverige
Ett nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter

Viltrehabiliterare
Kontaktlista länsvis

Följande webbplatser är på engelska

Bioneers
Bioneers vill inspirera till en verklig förändring av vår livsstil i samklang med livet på jorden, våra medmänniskor och kommande generationer.

Carl Safina Center
En röst för försoning och motstånd mot girighetens skövlingar

Compassion in World Farming
Engelsk organisation mot industriell djurhållning

People for the Ethical Treatment och Animals (PETA)

Sanctuary One
Livet på en gård kan rädda både djur och ungdom i riskzonen

Sentient  Media
Bevakar frågor rörande industriellet jordbruk

KLIMAT och VÄDER

SMHI
Årstidskarta
Hur var vädret?
Radar med blixt i Sverige/Norden

Klimataktion
Om att skapa ett samhälle inom gränserna för vad jorden tål

Klimatanpassningsportalen
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

KONSUMTIONSVAROR

Äkta vara
Granskar livsmedelsindutrins utbud och fusk inom livsmedelsbranschen

LOKALT

Farmens ekovaror

Gävleborgs biodlareföreningar

MILJÖ

End Ecocide Sweden
Ett initiativ för en internationell reglering av användningen av bekämpningsmedel

Framtiden i våra händer

Greenpeace Sverige

Jordens Vänner

Mobilsamåkning
Mobilsamåkning utsågs till “Årets Landsbygdsinnovation 2011″

Omställningsnätverket
Omställning till ett samhälle som respekterar planetens gränser

Sveriges miljömål
Förvaltas av Naturvårdsverket

Vår skog (Sveaskog)
Sveaskog ägs av oss alla, den förvaltas åt oss av Sveaskog

WWF Fiskguide
Här finns WWFs aktuella konsumtionsguide rörande fisk

Följande webbplatser är engelskspråkiga

Climate Action Network
Ett världsomspännande nätverk med över tretton hundra organisationer (NGO) i fler än 120 länder

Earth Policy Institue
Startat 2001 av Lester Brown för att formulera en plan för en hållbar framtid och lades ned juni 2015. Det finns dock fortfarande information tillgänglig, även om den är några år gammal.

Lester Brown har också grundat Worldwatch Institute

The Natural Step

Transport & Environment
Frågor som rör transporterna i förhållande till miljön

NATURBEVAKNING

Avverkningsanmälningar
Skogsstyrelsens webbplats med bland annat avverkningsanmälningar.
En kortfattad bruksanvisning:
Du hamnar antagligen på fliken ˮSKOGENS PÄRLOR”
Klicka på fliken ”SKOGLIGA GRUNDDATA”
Om du är intresserad en bart av avverkningsanmälningar ser du till att bara den rutan är förbockad.
Med förstoringsglasen (ˮZooma inˮ och ˮZooma utˮ) ändrar du kartskalan. Du förskjuter kartbilden genom att klicka och dra kartan.
Avverkningarna är inritade mer bruna konturer. Vill du ha information om en viss avverkning klickar du på ˮidentifieraˮ och sedan på det område du är intresserad av.

Avverkningsanmälningar
Svarttext mot mörkt grönt är svårläst om man inte markerar texten genom att dra över den med musen. Sök på kommun. De anmälningar som är gjorda inom de senaste sex veckorna är  märkt röda.

Skogsindustriernas sammanställning av skyddad skog
Karta med skog som avsatts av olika anledningar. Kartan gör att förstora och söka på. (2018-02-14)

Centrum för biologisk mångfald
En tidskrift utgiven av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Havet
Sidan drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum

Naturens kalender
Svenska fenologinätverket (fenologi = läran om periodicitet hos växter och djur)

Naturfotograferna
Naturbilder; fotoetik och naturvårdsengagemang sedan 1966

Naturplats
Här finns bilder, diskussionsforum och en svampbok

Natursidan
Natursidan startades 2013 och har som syfte att sprida information om naturen

Skiftet
Medborgarrörelse som ställer politiker och storbolagens lobbyister till svars

Skogsindustiernas karta över skydda skogar
Zoomingbar Sverigekarta med olika typer av skyddsobjekt (valbara)

Skydda skogen
En ideell organisation som värnar om gammelskog och skog med höga naturvärden och som vill reformera skogsbruket.

Svensk Dagfjärilsövervakning
Vakar över fjärilsfaunan och ordnar aktiviteter kring fjärilar. Här finns också ett forum.

REFERENSER

Alla dessa småkryp
En webbplats om insekter – text och många bilder

BFiG föredragsreferat
Föredragsreferat från Botaniska föreningen i Göteborg

Biotopia
Före detta Biologiska muséet i Uppsala

Bokdjuret
Miljö, klimat och hållbarhet ii böckernas värld

Botanisk ordlista
Botaniska termer förklarade

De fem stora
Om de stora rovdjuren i Skandinavien

Den virtuella floran
Naturhistoriska Riksmuseets flora på nätet

Digitala vetenskapliga arkivet
Länk för sökning i vetenskapliga universitetspublikationer

Djurskyddslagen (2018:1192)
Gäller från 1 april 2019

Exergiakademin
Ett mer verklighetsanpassat sätt att se på energi och resurser

Jourhavande biolog
Kan ge svar på det mesta inom området biologi

Jourhavande geolog
Kan svara på frågor om berggrund, mineral och malmer 

Livet i havet
Växter och djur i våra hav

Miljömärkningar
De vanligaste miljömärkningarna i Sverige

Miljömärkningar – internationella
En sammanställning av hundratals internationella miljömärkningar

NatureGate II
En flerspråkig finsk webbplats med identifieringsverktyg

Naturhistoriska riksmuseet
Lättåtkomlig information om naturen och rymden

Skogsskafferiet
Ätbart vildväxande med tillagningsrecept

Svenska fjärilar
En lista över fjärilar som påträffats i Sverige

Svampguiden
Bilder på och information om många matsvampar

Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen har bl.a. vissa satellitkartor över Sverige

Växtlistor på Wikipedia
Om du behöver botanisk information i listform

Följande webbplatser är engelskspråkiga

Discover life
Identifieringhjälp

GBIF Sweden
Global Biodiversity Information Facility

rm1   rm2   rm3   rm4   rm5   rm6   rm7   rm8