Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

KLOTET

 
 

Cesiummätningar

 
 

2020

 
 

Älgar 1987–2018

 
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     

Cesiummätningar 2020
Cesiummätningar i kommnen utförs sedan 1987
av den fristående Radiakgruppen Nordanstig

Vill du ha något mätt kan du ringa Bosse Lundberg 0652 205 76

Klicka här om du vill veta mer om bequerel och gränsvärden.

 
 

Mätdatum

Ort

Prov

Anm

Plats

Cs137
Bq/kg

  20201017 Gnarp Älg, ko slaksida1 Helgmyra 220
  20201017 Gnarp Älg, tjur slaksida1 Kusrå 200
  20201017 Gnarp Älg, tjur slaksida1 Lindgrens udde 240
  20201017 Gnarp Älg, kalv slaksida1 Svarttjärn 250
  20201017 Gnarp Älg, tjur slaksida1 Helgmyra 180
  20201017 Gnarp Älg, ko lslaksida1 Svarttjärn 190
  20201017 Gnarp Älg, ko slaksida1 Blåmyran 230
  20201017 Gnarp Älg, ko slaksida1 Årskogen 125
  20201017 Gnarp Älg, tjur slaksida1 Årskogen 110
  20201017 Gnarp Älg, ko slaksida1 Årskogen 80
  20201017 Gnarp Älg, tjur slaksida1 Trångsund 135
  20201017 Gnarp Trattkantarell färska köpta 23002
  20201017 Gnarp Älg, tjur bog   110
  20201017 Gnarp Älg, tjur bog   75
  20201017 Gnarp Älg, ko bog   110
  20201017 Gnarp Älg, tjur bog   145
  20201017 Gnarp Älg, tjur bog   145
  20201017 Gnarp Älg, tjur bog   125
  20201017 Gnarp Älg, ko bog   165
  20201017 Gnarp Älg, tjurkalv bog   105
             
             

 

Medelvärde för älgarna: 190 Bq Cs137/kg (samma som 2019)

1 Generellt (alltså inte för jämförelse mellan enskilda prov) gäller att cesiumkoncentrationen blir högre i arbetande muskler.
   Slaksidans muskulatur är inte lika aktiv som  bogens muskler varför värdena hos bogköttet kan förväntas ha något
   högre halter.
2 Trattkantarell: Eftersom färsk svamp innehåller ganska mycket vatten går det inte lika många svampar på ett kilo
   som när svampen är torkad.  Bequerelhalten mäts per kilo vilket medför att bequerelvärdet blir högre för den torkade
   svampen. Vikten reducerades under torkningen i det här fallet med en faktor 20. Samma sak gäller för provet med
   torkad svart trumpetsvamp.

 

Värdena är avrundade till hela femtal
Osäkerheten (felmarginalen) är minst +/- 10 %