Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

 

     
 

KLOTET

 
 

Monsanto

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

MONSANTO
– hotet från ett skövlande företag

Ett stort bolag håller gradvis på att ta över den globala livsmedelsförsörjningen, förgifta politiken och utgör alltmer ett hot mot människor runt hela jorden. Bolaget är Monsanto och deras framfart måste stoppas på något vis.  Monsanto skapade Agent Orange och DDT och har stora planer för sin plats på jorden. Så här fungerar det:

Steg 1
Bolaget tillverkar bekämpningsmedel som matchas mot genetiskt modifierade grödor (GMO) som de själva tagit fram och patenterat, grödor som står emot deras egna bekämpningsmedel. Samtidigt ser Monsanto till att den som använder deras gröda/gift-kombination måste köpa nytt utsäde varje år. Antingen är skörden steril och alltså omöjlig att använda som utsäde eller så ingår det i kontraktet att man inte får avsätta till nytt utsäde. Detta kontrolleras av utsända kontrollanter och ett brott mot avtalet leder till stämningar.

 

Det finns uppgifter från bl.a. Mexico att pollen från majsfält med Monsanto-utsäde kan blåsa över till odlare som inte odlar deras majs, men eftersom det inte finns någon möjlighet att hindra vinddrivet pollen att stryka fritt över åkrarna hamnar genetiskt material från Monsanto hos odlare som inte vill ha med Monsanto att göra. Men som nu får det i form av hot och stämningar.

 

Odlare luras att tro att Monsantos utsäde är billigt, men kontrakten sträcker sig över många år och väl påskrivna följer räkningar som hela tiden stiger. I Indien finns ett område som kallas ”självmordbältet”. Det är bomullsodlande bönder som insett att de hamnat i en fälla som de aldrig kommer att kunna ta sig ur.

Läs mer i Daily Mail och Combat Monsanto.

Steg 2
Monsanto satsar många miljoner dollar på lobbyingverksamhet riktad mot statstjänstemän och stöder lokala politiker i deras kampanjer, slussar in sitt eget folk på höga tjänster för att på det sättet försvaga de ansatser som görs för att bryta motståndet mot Monsanto och föra ut dras produkter runt om i hela världen.

Förra året lyckades Monsanto och andra stora biotekniska företag att med hjälp av pengar (runt 45 miljoner dollar) stoppa ett lagförslag i Kalifornien som gick ut på att GMO-varor måste märkas. Detta trots att en majoritet av befolkningen vill veta vad det är man köper. Alldeles nyligen fick bolaget igenom sin ”Monsanto Protection Act” som bakbinder rättväsendet till Monsantos förmån. Monsanto har patent på nästa all GMO-gröda som odlas i USA.

Läs mer om Monsanto Protection Act.

- - - - -

Monsanto har en stark ställning i USA och kan utifrån den positionen verka över hela världen. Och gör det. Men det finns motstånd. Odlare och aktivister från EU, Brasilien, Indien, Kanada ... gör motstånd och har börjat röna framgångar.

Om Monsanto når sitt mål att förvandla matproduktionen till industriellt jordbruk tvingas små odlare bort och vi får monokulturer som suger näringen ur jorden, utplånar den biologiska mångfalden och skapar ett beroende av företagskontrollerat utsäde, konstgödning och förstås Monsantos kemikalier. Det här handlar inte om att trygga livsmedelsförsörjningen, utan om att skapa största möjliga vinster för företaget.

I Europa har Monsanto (hittills) rönt motstånd. Så har t.ex. Polen nyligen förbjudit Monsantos genmanipulerade majs. Likaså är Ungern med bland de länder som vänt Monsanto ryggen. Det finns fler.

Det kan verka som om Monsanto möter så mycket motstånd att företaget knappast kan utgöra ett så stort hot som många befarar. Men företaget arbetar på lång sikt och i strategin ingår medvetna satsningar på att få politiker att tänka rätt och att få rätt folk på rätt plats.

Vi behöver ett långsiktigt och uthålligt jordbruk och rättvisa villkor för dem som odlar vår mat. En uppmaning till oss alla är därför att bekämpa Monsanto!

Texten är hämtad från ett upprop från avaaz.org

Översättning och bearbetning

Bosse Lundberg

 

DU KAN FÅ YTTERLIGARE INFORMATION GENOM DESSA LÄNKAR
(engelskspråkiga)

Monsanto’s harvest of fear (Vanity Fair)

Crop Scientists Say Biotechnology Seed Companies Are Thwarting Research (New York Times)

Seeds of discontent (Texas Observer)

Monsanto sued small farmers (The Guardian)

Political contribution discloslures (Monsanto)

The Real Monsanto Protection Act: How the GMO Giant Corrupts Regulators And Consolidates Its Power (ThinkProgress)

Monsanto Protection Act put GM companies above the federal courts (The Guardian)

Biodiversity for food and agriculture (UN Food and Agriculture Organization)

Wikileaks shows US pushes GM on EU (The Guardian)

USDA Greenlights Monsanto's Utterly Useless New GMO Corn (Mother Jones)

 

 

En av Monsantos produkter som finns i de flesta trädgårdaffärer är glyfosat, ett bekämpningsmedel som säljs under varunamnet Roundup

 

Monsanto drar sig tillbaka från Europa

... men kommer inte att nöja sig med det. Var beredd på att de kommer att slå tillbaka igen.