Naturskyddsföreningen
Nordanstig

 

     
 

VERKSAMHET

 
 

Rapporter

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

Rapporter från våra verksamheter
år
2014

 

Den Gyllene Triangeln i norra Thailand,
bildvisning i Harmånger 4 november 2014

Ett trettiotal personer hade samlats i Harmångers bibliotek för att höra Ann-Christin Jäderholm berätta och visa bilder från en resa till norra Thailand, till det område som brukar kallas "Den Gyllene Triangeln", ett område som under långa tider varit otillgängligt beroende på en kuperad terräng och ett väglöst land. Thailändska staten har ändrat på det och försökt få kontroll över byarna där, inte minst för att få bort opiumodlingarna.

Resan startade i Bangkok, en stad med en befolkning nästan motsvarade hela Sverige. Thailand, med en yta något större än Sveriges, har en befolkning på nästan 70 miljoner innevånare.

Resan norrut gick med tåg, ungefär med den standard som man kan misstänka att SJ strävar efter. Åt det primitiva hållet alltså. Men tåget kom i alla fall fram och den guidade turen kunde fortsätta runt i det som var resans mål, Den Gyllene Triangeln.

Thailändarna är förresten ganska förtjusta i guldglans, vare sig den kommer från en kung som under inga omständigheter får chikaneras eller från de många guldbelagda byggnaderna och skulpturerna. Men vad betyder guldet för den fattige, det är inte något man kan äta och inte ens komma åt att beröra.

Den Gyllene Triangeln är som Treriksröset hos oss: tre länder, Thailand, Burma och Laos möts inom ett begränsat område.

Den fjärran stranden till vänster tillhör Burma, den ljusa stranden från mitten och ut till höger är Laos och bilden är tagen från Thailand. Vattnet är Mekongfloden som mellan Burma och Laos svänger in en arm; den grenar sig här.

Ett par landskapsbilder vittnar om en terräng som kan dölja mycket och ge en kontrollerande statsapparat mycket bekymmer. Opiumodlingen har minskat, men den förekommer fortfarande.

Teakskogarna har huggits ner i stor utsträckning, men på senare tid har regeringen försökt stoppa den sanslösa avverkningen. Här passerar ressällskapet nyplanterad teak. Det är lövfällningstid och det finns inte så många löv kvar på de unga träden.

Ann-Christin visade flera bilder från verkstäder med tillverkning av textilier, färgerier, bambuflätning, smedjor och som på den här bilden, ett tegelbruk. Råteglet på nästa bild är resultatet av ett dagsverke.

Sedan teglet torkat bränns det i en ugn som byggs upp av teglet självt som kläs in i väggar av färdigt tegel. Lägg märke till kanalerna som bildas av råteglet, de skapar drag och transporterar värmen runt i hela tegelmassan och rätt staplat ger de ett jämnt bränt färdigt tegel.

På ett opiummuseum visades det som förhoppningsvis så småningom kan förpassas till historien. Så här har man sett opiumrökare i filmer. (Det var det här beroendet som Kina ville slippa, men som britterna med militärmakt tvingade på Kina. Det var under 1800-talet, inte så länge sedan.)

Så länge människor förblindas av pengar och använder dem för att förhärliga sig själva kommer den här kommersen att fortsätta. Man försöker få bönderna att odla annat. Här en teodling. Definitivt hälsosammare.

Vid halvtid fikade vi och sedan återupptog Ann-Christin sitt berättande och det hela var en trevlig och intressant redovisning och gav konturer åt en trakt som man hört så mycket om.

Bosse Lundberg
(text och bearbetning av Ann-Christins bilder)

Finnstarrutflykt i Hassela 27 september 2014

Finnstarr tillhör familjen ”Halvgräs.” Denna art är mycket ovanlig (rödlistad och fridlyst). Den är hittills funnen endast på fyra platser i Sverige. Två av dessa ligger vid Malungsåsen i Hassela (de två övriga i Jämtland och södra Lappland). Hälften av Sveriges kända bestånd finns således i Hassela, där de två lokalerna upptäcktes år 1987 och 2013. Finnstarren finns även bland annat i Finland, Lettland, Polen, Ryssland och Vitryssland men överallt verkar den vara relativt sällsynt. Till Hasselas två finnstarrslokaler styrde vi kosan lördag 27 september för att beskåda de här rariteterna på två lokaler som här ligger ganska nära varandra.

En liten del av en av finnstarrens lokaler

Vi mottogs av finnstarrs-markägaren Bo Tjernell och hans fru Ulla varpå vi (totalt sju deltagare) efter en kort skogsvandring var framme vid dagens första lokal. Här växer finnstarren rikligt på en cirka 30 meter lång och 7 meter bred sträcka på sumpig mark. Vi som var med kände oss nästa lite unika eftersom vi nu är några av relativt få i landet, ja kanske till och med i världen, som har sett den här ovanliga växten. Och detta på vår egen hemmaplan i Nordanstig!

Närbild av finnstarr. Till höger ett honax.

Nöjda med vad vi fått se gick vi sedan tillbaka till den plats där vi parkerat bilarna och ytterligare 20 meter därifrån beskådade vi den andra lokalen, som är betydligt mindre och ligger alldeles intill den skogsbilväg, som vi åkte på.

Ulla Tjernell, Ann-Christin Jäderholm, Ilona Eriksson
och Bo Tjernell studerar finnstarren

Därefter blev vi inbjudna till Bo Tjernells gamla släktgård Hagmyran från 1851, som ligger mellan Sänningstjärn och Malungen intill en skogsbilväg mot Annsjön. Här har allt bevarats i ursprungligt skick och vi visades frikostigt runt av Bo och Ulla. Gården är verkligen en sevärdhet och påminner om gamla tiders liv och boende.

Utflykstgänget framför Bo Tjernells gamla släktgård

Det här blev en mycket fin avslutning på dagens utflykt. Vi riktar ett stort tack till Bo och Ulla Tjernell för det fina tillmötesgåendet och gästfriheten.

Sven Norman
(text och bild)

Svampdagen på Ersk-Matsgården 21 september 2014

Liksom förra året inträffade svampdagen som ett avbrott med regn och kyla efter sensommarvärmen som följt på en osedvanligt varm sommar. Så på vägen till Ersk-Matsgården fick vindrutetorkarna gå. Men så klarnade det från nordväst och efter Hassela hade regnet slutat. Det var runt halv ett-tiden.

Sista milen till Ersk-Matsgården utgörs av en
grusväg som slingrar sig upp och ned längs åsarna.

Man passerar också skövlad mark på som om några år kommer
att vara en trädplantage med ensartad, artfattig flora och fauna.

Ersk-Matsgården är nästan 250 år gammal och byggdes alltså någon gång under senare delen av 1700-talet. Sommartid finns guidade turer med rundvandring på gården och berättelser om gårdens förflutna.  Redan i slutet av 1500-talet slog sig finnar ner i bygden, så det finns mycket historia att ta del av.

Åldern har gett virket i de gamla husen en särskild lyster.

Liksom förra året stod Maj Johansson från Ljusdal för expertkunskapen, faktiskt för tredje året i följd. Första året kunde hon sitta med sin lilla svamputställning utomhus, men detta år, liksom förra året, gjorde regnet att det blev inomhus i stället.

 

Ett generellt råd vid svampplockning är:

Använd inte
bruna svampar med bruna skivor
vita svampar med vita skivor

 

Mitt emot Maj hade Sven och Torsten dukat upp ett bord med material från Naturskyddsföreningen.

  Bland tidningar och broschyrer fanns en räknesnurra från Trafikverket. Med hjälp av den kan man snabbt få reda på hur mycket man tjärnar/förlorar på att hålla en viss hastighet under en viss sträcka. Säg att man reser fem mil och i stället för 90 km/tim håller 110 km/tim så tjänar man sex minuter i tid. Samtidigt förlorar man en ökad bränsleförbrukning med 17 %. En förbrukning på 3 liter ökar med ungefär en halvliter. Samtidigt ökar skadesrisken med över åttio procent och risken att dödas med nästan 150 %. Det här är naturligtvis teoretiska genomsnittssiffror från statistiken, men lite fingervisning ger det väl.  

Men tillbaka till svamparna så serverade Ersk-Matsgårdens folk traditionsenlig svampsoppa med smörgås och fika. Trots att regnet hängde kom ett trettiotal personer till Naturskyddsföreningens svampdag. Förhoppningsfullt nu rustade med ytterligare någon svamp i plockrepertoaren.

Bosse Lundberg
(text och bild)

Magisk natur fylld av historia och folktro
– en guidad tur genom Trolska skogen    31 augusti 2014

Tjugoåtta deltagare hade samlats för en guidad tur
genom Trolska skogen med dess skapare Helena Brusell

 

Helena berättar
medan dottern Doris rider
på en av Trolska skogens humlor

Det blev en lite annorlunda naturupplevelse med många inslag av skogens alla väsen från vår folktro och historia. Om tomtar och troll, trolldom, skogsrån älvor, vittra, skrömt, näcken, småfolket och andra sägenomspunna mystiska väsen och figurer i våra skogar fick vi oss till livs och vi fick se hur man i Trolska skogen försöker nyttja kunskapen om allt detta för sin barntillvända verksamhet. Det blev en mycket intressant och givande tur med Helena, som verkligen lyckades engagera oss för den mystik, som finns i skogen.

 

I den Trolska skogen frodas en särskild sorts jättekantareller ...

Naturskyddsföreningen bidrog med att informera om den naturinventering i Trolska skogen, som vi gjort som ett led i den detaljplan, som kommunen arbetar med. Ca 120 arter av kärlväxter har vi hittat, nära 30 lavarter, ett dussintal mossor och några vedsvampar. Av dessa är totalt fem arter rödlistade och två fridlysta. Många gamla träd finns här, ett flertal 240-åriga tallar, 170-åriga granar som stannat och bara blivit någon meter höga, men i stället brett ut sig som bord och kallas därför bordsgranar. Även en bortåt 10 m hög en i 125-årsåldern finns här. Trolska skogen är tvekslöst en mycket värdefull naturskog med hög biologisk mångfald, som om den får utvecklas fritt bara blir bättre och bättre.

Draken – en garanterat utrotningshotad art, men den finns i Trolska skogen

Vi riktar ett mycket stort tack till Helena Brusell och Trolska skogen för en mycket givande utflykt!

Sven Norman
(text och bild)

Utflykt till Lappkyrkan på Nybodberget     24 augusti 2014

Nio personer trotsade regnvädret på väg till samlingsplatsen i Älgered. Turen var med oss, för från utgångspunkten för den nära 1½ km långa vandringen till Lappkyrkan blev det regnfritt, och på hemvägen fick vi även solen i ryggen!

Lappkyrkan ligger i den sydvästra kanten av Nybodberget, som i sin tur ligger ca 2 km sydost om Nybodarna, väster om Älgered i Bergsjö.

Spåren efter de båda stormarna Dagmar och Ivar i december 2011 respektive 2013 syntes här och där, liksom spåren efter de skogmaskiner som tagit rätt på det stormfällda virket. Men det var en njutbar vandring på stig i tallskog med fina lavtäcken.

Lappkyrkan visade sig vara en mycket vacker plats. Här bildar ett stort takformat stenblock liggande på tre andra stenblock en ”stuga” med öppning utåt på framsidan. En flat stenhäll finns i öppningen och en eldplats utanför. Gästböcker inne i grottan vittnar om att platsen är ett kärt utflyktsmål.

Utflyktsgänget samlat framför Lappkyrkan ...

Av en tidningsartikel från 26 juni 1973 framgår att det då på midsommardagen hölls friluftsgudstjänst här med bland annat barndop. Av artikeln framgår även att ”Herr Gösta Wahlberg fungerade som tillfällig kyrkvärd och berättade helt kort om Lappkyrkans historia”. Vi har också fått veta att det på midsommardagen under ett antal år blev tradition att här hålla friluftsgudstjänst.

... och det här är vad de ser

Vid öppningen till grottan finns en väderbiten skylt med inskriptionen ”LAPPKYRKAN”. Platsen finns med i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, där den fått beteckningen Bergsjö 294:1. Här finns en beskrivning med bland annat mått på grottan, och där sägs också att det på en på ett träd vid öppningen ska finnas en fastspikad bräda med texten till psalm 474 (Den blomstertid nu kommer) inristad, men denna ristning kunde vi inte skönja vid besöket. Vidare sägs att platsen används vid bröllop och andra sammankomster samt att det enligt bygdetraditionen varit en helig plats för lappar. Sanningshalten i det sistnämnda har vi dock inte lyckats klarlägga.

Det här är utsikten åt söder

Hur som helst är Lappkyrkan en mycket vacker plats i vår Nordanstigsnatur. Den är väl värd ett besök både för den ovanliga grottformationen och för den vackra omgivningen. Det medhavda fikat smakar förträffligt här!

 Sven Norman
(text och bild)

Anna-Carin Nordins simtur runt Gran     12 augusti 2014

Tisdag 12 aug gjorde Nordanstigs världssimmerska Anna-Carin Nordin en simtur från Sörfjärden i Gnarp till Vitörarna och runt Gran. Efter att ha rundat Grans norra sida var hennes plan att fortsätta tillbaka mot Sörjärden. Besvärliga havsströmmar och kraftig vind medförde dock en avdrift norrut med följd att Anna-Carin i princip ”stod still” i vattnet trots ihärdigt simmande. Hon kunde omöjligt ta sig simmande tillbaka till Sörfjärden varför det blev färd tillbaka med följebåten. De sista 500 m utanför badstranden i Sörfjärden hoppade hon dock i vattnet igen och tog sig simmande i land. Den totala simsträckan blev nog ändå bortåt 2½ mil om man räknar in den simning som gjordes ”stillastående.” Bortåt 12 timmar simmande i vattnet blev det, tveklöst en enastående simprestation i kraftig blåst.

Anna-Carin kliver ur vattnet efter nästan 12 timmars simning

   Anna-Carins syfte med den här simturen var att rikta uppmärksamheten på vår vackra  kust, hur viktigt det är med rent vatten, att värna djurlivet och den miljö vi har runt  omkring oss. Simningen skedde därför i samarbete med bland andra Naturskyddsföreningen. Redan dagen före  hade vi satt upp vår banderoll och ett stort plakat. Även  följebåten var försedd med vår banderoll. Före starten kl. 08.00 och vid målgången deltog vi med ett bemannat bord med broschyrer om vår havsmiljö, lokalt programmaterial, värvarkort m.m. Totalt uppskattar vi att ca 100 personer var närvarande.

Sven Norman
(text och bild)

Kustledsvandring     19 juli 2014

Redan i god tid före klockan tolv fanns folk på plats inför dagens vandring. Där på ett bord fanns dagens första gåta i en ask som Sigvard Sundberg hade tagit med sig: en larv som låg liksom i ett litet fågelbo i barken på en gran. Ingen var tillräckligt insatt i de vedlevande larvernas biologi för att kunna uttala sig om vad som skulle kläckas fram ur denna lilla vita larv.

En mobiltelefon, en bild och snart var frågan skickad till Jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuséet. Den ordinarie biologen var på semester, men vikarien skulle se vad han kunde göra. Med det fick vi låta oss nöja.

(Efter ett par dagar kom ett svar från jourhavande biologen. Svaret finns längre ner på den här sidan.)

Så blev klockan tolv och vi, ett femtontal personer, startade vandringen längs Kustleden mot Bäckandsrevet.

Det finns tio vindskydd längs Kustleden och vi passerade ett av dem, en av dessa platser  där man kan koka kaffe, grilla, ta skydd för vädret eller bara vila ut en stund.

Längs berättade Sven Norman om de örter vi mötte, slåtterblomma, vårfryle, kråkklöver, gullris ...

Innanför kronbladen hos slåtterblomman (Parnassia palustris) sitter fem sterila ståndare, s.k. staminodier i krans tillsammans med fem fertila ståndare och i mitten ett fyrdelat märke. Staminodierna är fingrade och i spetsen på fingrarna sitter gulgröna körtlar. När slåtterblomman blommade var tiden för slåttern inne. På den tid då man brydde sig om sådana tecken.

Vi passerade några alar och Sven gav ett tips om hur man skiljer mellan gråal (Alnus glutinosa) och klibbal (Alnus incana).

 

Gråal (tv) har spetsiga bladspetasar medan de hos
klibbalen (th) är trubbiga eller urnupna

Vårfrylens (Luzula pilosa) karakteristiska blad dyker upp här och var. Den är en av de tidigaste vårblommorna och nu finns bara bladen kvar. Vårfrylens frön har ett oljerikt bihang som myrorna tycker om och hjälper därmed till att sprida dem. Kråkklöver (Potentilla palustris) är trots namnet inte någon klöver, utan en fingerört.

     

Vårfyle, kråkklöver och gullris

När man ser den här bilden är det svårt att tro att den är tagen på platsen där fem människor en gång frös ihjäl på ett strandat skepp och som, trots närheten till land, var utom all räddning. På platsen finns en minnestavla på en sten och dessutom en nyligen uppsatt skylt som berättar om händelsen. Så här lyder texten:

Till minne av m/s Delos

Den 8–9 november 1945 följde det radiolyssnande svenska folket ödet för motorskonare Delos som med sex mans besättning grundstötte här i Fågelharn, bara cirka 200 meter från den här tavlan.
Fem av männen frös ihjäl på däck under natten mot den 9 november, de kunde inte undsättas i den hårda nordoststormen. En av männen, Hilding Nilsson från Östra Hoby i Skåne, överlevde natten och räddades. Tragedin ledde till en omfattande insamling för en livräddningskryssare som kom att stationeras i Stocka.

"Einar Jansson, Sundsvalls Tidnings förste fast anställda fotograf, tog den dramatiska bilden på morgonen den 9 november 1945."

Södra Fågelharnsviken är inte längre en vik,
utan avsnörd från havet som resultat av landhöjningen.

Målet för vandringen var Revet i Bäcksand. Man kommer dit via en stenbrygga som kan vara dold vid högvatten.

Ute på revet är blomsterprakten bedövande så här års. Fackelblomster, mjölkört, kustarun, strandglim, kärleksört, strandloka ...

      

Kustarun, höstskallra och fackelblomster

På Revet åkte fikat fram och vi kunde begrunda den särpräglade naturen. Det är lätt att komma till Revet och så här års är det väl värt ett besök. Det är också ganska lätt att komma dit. Ta dig till Bäcksand. Kommer du med bil finns det plats att parkera. Sedan går du till fots den sista biten. Bryggan ut till Revet är visserligen stenig, men inte oöverstigligt svår att ta sig över. Du blir rikligt belönad när du kommer fram. Ta med dig fika och gott om tid.

På tillbakavägen dök dagens andra gåta upp. inte en larv denna gång, utan en besynnerlig variant av strandglim.

      

Till vänster på den vänstra bilden syns en blomma av normal strandglim och ett par foderbladskapslar av normalt utseende, lite långsträckta. Bilden till höger visar ett bestånd av den fyllda varianten av strandglim. Foderkapslarna på den varianten var mer rundade och uppsvällda.

        

Strandglimens fyllda blommor för tankarna tillträdgårdskatalogernas fyllda, sterila monsterblommor och det är först när man vänder på dem som glimens foderblad avslöjar att det verkligen är en strandglim. Helas blomkronan bestod av mängder av stjälkar liknande den på bilden till höger, var och en grenande sig i mer eller mindre outvecklade kronblad. Eftersom strandglimen är flerårig kan den här varianten finnas kvar ett tag till även om blommorna inte verkade fertila.

 

Ormspott, grodspott, gökspott – namnen på det isolerande skum som spottstritarnas nymfer (larver) omger sig med varierar. Spottstritarna tillhör, liksom bärfisarna, halvvingarnas grupp och har ofullständig förvandling, d.v.s. de passerar från nymf (larv) till färdig insekt utan att ha passerat puppstadiet. Stritarna lever på att suga växtsaft, både som nymf och som färdigbildad insekt.  

Egentligen hade vi tänkt ta en annan väg tillbaka, men stormfällda träd som ännu inte röjts undan gjorde att vi fick gå tillbaka samma väg som vi kom.

Så här vandrade vi (ungefär 2x2,5 km)

Vid tretiden var vi tillbaka till dansbanan och därmed var årets kustledsvandring till ända. En gåta kvarstod: vem var larven som Sigvard haft med sig? Eventuell insikt kommer att meddelas här.

Efter ett par dagar kom ett svar från Jourhavande biolog:
Hej,
Det är en larv av en skalbagge i familjen långhorningar. Det finns flera arter som lever i granved och bygger en kammare för förpuppning.
Med vänlig hälsning,
Rasmus Hovmöller, Jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet

Sven grävde vidare:
Jag har tittat i min insektsbok och hittat flera arter men det är ju omöjligt att avgöra den exakta. Men larven stämmer exakt med den bild som finns i min bok. Närmare än så här torde vi inte komma.

Några timmar senare kom Sven med ett nytt besked:
Hej igen! Jag har nu tittat i en annan insektsbok och där hittat något som jag tycker liknar det vi fick se i lördags. I så fall skulle det kunna vara en barrträdlöpare (Rhagium inquisitor)!

Bosse Lundberg
(text och bilder)

Naturskyddsföreningen i Trolska skogen     12 juli 2014

För tredje året i följd fick vi chansen att visa upp vår verksamhet i välbesökta Trolska Skogen i Mellanfjärden. Torsten, Ann-Christin, Sven och Niclas var de som fanns på plats år. Ja, och så Uven förstås.

Det är inte alltid så lätt att få barnens uppmärksamhet när ett trolskt äventyr väntar runt hörnet, men Uven är alltid lika uppskattad!

Dyker sedan tomten upp ... tomte och uv ...

Trots att jordgubbsloppet i Jättendal pågick för fullt så kom ca 250 besökare. Kul att så många var intresserade av våra broschyrer Sevärdheter i Nordanstigs natur och Kustleden.

Bilden är lång och smal, men så är också enen som
Sven Norman står bredvid lite av en trolsk uppenbarelse,
för hur ofta möter man en en som mäter nästan tio meter?

Orkidéer finns runt om i skogen. Jungfru Marie nycklar är ganska
vanlig, men orkidéer har alltid en särskild klang av exotisk mystik.

För oss i Naturskyddsföreningen är det är alltid lika spännande att få komma hit och träffa alla och se vad för nytt som dykt upp i skogen!

Niclas Wallin
(text)
Ann-Christin Jäderholm
(bild)

Ängsslåtter i Rigberg     6 juli 2014

För 23:e året i följd slåttade vi vår skogsbacke i Rigberg, Hassela till gagn för den  flora, som finns där. Femton duktiga slåtterarbetare utrustade med liar och räfsor  genomförde arbetet under ledning av Ragnar Svensson. Ragnar berättade också lite om den tidigare bebyggelsen i Rigberg, bl.a. med hjälp av ett gammalt foto över platsen, som han fått av en person med rötter i Rigberg.

Under arbetet bjöds på fika och hembakat bröd, som vi kan tacka Ragnar och hans fru för. Bengt Synnebäck medförde sitt dragspel och underhöll oss med dragspelmusik till stor glädje för den församlade skaran.

    

Arbete och vila. Lieorven får vila liksom slåtterfolket
medan Bengt Synnebäck spelar sitt durspel.
(Bilder: Sven Norman)

Vi tittade också på en del av de växter, som finns här och som nu blommade, t.ex. fjälltimotej, torta, björk-, klot- och ögonpyrola, ormrot, kattfot, gökärt, orkidéerna nattviol och grönkulla och en hel del annat.

     

Grönkulla, ögonpyrola och ormrot.
(Bilder: Sven Norman)

Sista rycket på 2014 års Rigbergsslåtter.
(Bild: Tore Berglin)

En fin höhässja blev resultatet av slåttern. Den blir efter torkningen fårhö till en av deltagarna.

Slåttergänget framför höhässjan i Rigberg efter avslutat arbete.
(Bild: Tore Berglin)

Efter arbetet åkte alla till Ersk-Matsgården, där vi bjöds på utsökt fläskpannkaka med sylt och grädde samt kaffe med gårdens rullrån. Det blev en arbetsam men trevlig dag där humöret var på topp! Nästa år kör vi för 24:e gången ...

De vilda blommornas dag     15 juni 2014

Bättre väder kunde vi inte ha önskat oss, strålande sol och behaglig svalka. Mötesplatsen var bestämd till Hoppskogens parkeringsplats och där samlades en ständigt växande skara. Faktiskt blev vi drygt fyrtio personer, plus ett par hundar, som deltog i årets blomstervandring. På bilden berättar Sven hur dagen är upplagd, det vill säga att det är Ann-Christin (till höger om Sven) som håller i dagen och att vi är så många att vi måste dela upp oss i flera grupper. Så här blev det: Niclas Wallin och Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm och Sven Norman ledde varsin grupp, någorlunda jämnt uppdelad.

Kartan är nog för liten för att vara riktigt användbar, men den visar i alla fall var vi vandrade (den röda linjen) i förhållande till mötesplatsen vid Hoppskogen (krysset). Främsta anledningen till val av plats var att berggrunden i området domineras av diabas. Diabas är en bergart som bildats av stelnad magma. Den är finkornig, hård och tät och framför allt kemiskt  basisk, vilket gynnar en alldeles speciell flora. Brattåsen och Uvberget tillhör ett och samma diabasområde i Gnarp.

Första observationen var skogsnycklar (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii). Letar man efter skogsnycklar kan man lika gärna hamna på Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. maculata). Kanske man kan säga att Jungfru Marie nycklar är huvudart och skogsnycklarna en underart. Exakt bestämning är lite vanskligt i det här sällskapet efter som det lätt uppstår hybrider åt olika håll. Hur som helst är skogsnyckar en orkidé och som sådan fridlyst. Den är inte alldeles vanlig, men fanns inte med i 2010 års upplaga av rödlistade kärlväxter.
(Artdatabanken har gett ut en bok, "Rödlistade arter i Sverige". Den finns för nedladdning i pdf-format från SLU. Man kan ladda ner de kapitel man är intresserad av. Här är länken.)

Skogsnycklar

Blåsippor fanns det längs vägen, men de hade förstå blommat ut sedan länge.

Blåsippan är inte fridlyst i Gävleborg, man får plocka den, men den är skyddad på så vis att det är förbjudet att gräva upp den eller plocka den för försäljning. Den är en signalart, vilket innebär att den ger en anvisning om förekomsten av andra arter som kan göra att området bör betraktas som ett område med höga naturvärden. Finns vissa andra arter representerade kan området att bli kallad nyckelbiotop. För de här bestämningarna finns fastställda kriterier. Skogsstyrelsen har gett ut en handbok för inventering av nyckelbiotoper.

   Handbok för inventering av nyckelbiotoper

För att inte trampa varandra på tårna höll vi några hundra meters avstånd mellan grupperna. Därför är det svårt att veta vad man upptäckte i de andra grupperna, men de arter som det pratades allmänt om var bland annat sårläka och blåsuga. (Våra gruppledare hade varit på platsen dagarna innan och tagit reda på vad som fanns att se. Det fanns alltså vissa förväntningar redan från början.)

Trots sitt namn verkar ögonpyrolan inte riktigt vilja titta upp på världen utan böjer sig blygt ner mot marken. Ögonpyrolan är inte ovanlig, den finns ofta på frisk och fuktig mark, gärna skuggig.

Även om vi gjorde vårt bästa för att kunna artbestämma det vi fann gjorde vi ett fynd som vi bara gjorde vaga ansatser för att artbestämma.

Längs vägen finns en mäktig bäckravin, delvis fylld med stormbråte. Där växte ett stort bestånd skäfte eller skavfräken (Equisetum hyemale)

I skavfräken finns kiselinlagringar vilket gör den sträv och hård, så sträv att den förr användes till snickerier som sandpapper och i hushåller för att skura kärl. Den har till och med använts av klarinettspelmän för att slipjustera rörbladen. Här en mikroskopbild av en torkad stam i ungefär tjugo gångers förstoring. Strama, hårda ribbor längs stjälken,

Två fynd vittnade om att trakten varit uppodlad en gång i tiden. Dels fann vi ett ganska kraftigt bestånd humle efter vägen, men också skelört (Chelidonium majus).

Skelörten kallas också med ett äldre namn för svalört, fast det namnet är numera upptaget av en ranunkelväxt. Skelörten är en vallmoväxt och innehåller ett antal alkaloider mer eller mindre lika de alkaloider som finns i opievallmon. Ibland ges rådet att örten bör hanteras med  handskar eftersom saften är frätande. Faktum är att jag vid ett par tillfällen använt den orange saften för att ta bort vårtor, så frätande måste den vara i någon mening. Det är också en av de gammeldags användningarna av örten: som vårtborttagare.

När den väl fått fäste sprider den sig gärna och blommar ganska länge. De enskilda blommorna är inte så långlivade, men de kommer nya hela tiden medan de långsmala frökapslarna mognar.

Efter någon timmes vandring i sakta mak fikade vi i en granplantering som slagit rot på en mark som för inte allt för länge sedan varit öppen odlingsmark. Ganska myggfritt var det dessutom så vi kunde äta och dricka i lugn och ro.

Vägen tillbaka gick inte mycket fortare eftersom det fanns en del att kontrollera på nytt och fynd att dela med sig av. På tillbakavägen blev det inte lika tydligt med gruppindelningen. Det fanns en hel del att diskutera.

  

Myskmadra och tibast, två växter som inte hör till dem man ser överallt. Tibasten har förresten redan blommat, den blommar på bar kvist, det vill säga blommorna kommer före bladen. Tibast är giftig.

Brattåsen är ett område med höga naturvärden. Följande signalarter träffade vi på: Blåsippa, myskmadra, ormbär, sårläka, tibast, torta och ögonpyrola. Kanske någon av oss skulle kunna bidra med ytterligare någon.

Ett par, tre timmar en söndag i juni innan midsommar, en fikastund i skuggan av ett granbestånd och många växter som man inte ser så ofta. Och människor som kanske bara ses några få gånger om året ... Över fyrtio personer, barn och hundar tillsammans under en lugn och stilla vandring i den natur som vi till vardags kanske alltför ofta tar för given och jäktar förbi. De vilda blommornas dag 2014.

Bosse Lundbeg
(text och bild)

Naturnatten     5 juni 2014

För min egen del höll det inte på att bli någon Naturnatt. Inte för det att jag ryggade för att det regnade på eftermiddagen, nej men det var något som pågick under granarna i vår förvuxna granhäck.

Klart man undrade vad som var på gång och hur det skulle gå, men till slut segrade tanken på privatlivets helgd och klockan åtta på kvällen var jag upp vid Hassela skola som var samlingsplatsen för Naturnatten. Från Hassela skola organiserade vi oss för samåkning och efter en stunds färd var vi vid Fagernäsvallen och redo att vandra vidare mot en jaktstuga vid Älvsjöns strand.

 

En sådan här skylt sitter lite här och var numera som en påminnelse om att det har stormat. Men det syns tydligt även utan skyltar. Naturskyddsföreningen har inventerat sträckan längs Kustleden och det har varit en hel del att röja undan. I en del fall har enskilda markägare rensat upp, i några fall har vi själva med yxa och såg gjort leden framkomlig. I det här fallet, i Älvåsens naturreservat, är det länsstyrelsen som är ansvarig. Hanteringen blir ju lite speciell i ett reservat. Det var några träd vi fick ta omvägen runt och det är inget att säga om. Däremot kan det vara på plats med en allmän varning att ta det försiktigt i närheten av vindfällen. Alla är inte farliga, men viss kan vara det och det är inte alltid det sitter en skylt som varnar.

 

På vägen runt sjön passerade vi Älvåsbäcken som fridsamt porlade sig fram. Vi upptäckte inte genast att den löpte fram genom öppningen i en gammal stenmur. Vad den muren en gång i tiden haft för funktion kunde vi bara ha vaga gissningar om.

Det man lägger märke till när man är ute så här en naturnatt är naturligtvis företeelser i miljön. Rotvälta, dass och myrstack måste väl räknas dit? Det var i alla fall vad vi mötte när vi kom fram till det utstakade målet. (Rotvältan till vänster, dasset i mitten och myrstacken till höger.)

Klockan var väl strax före nio när vi var framme. Sven och Torsten hade varit på plats i förväg och ställt dit ett par grillar. Det var förresten Torstens rekognosering som gjorde att rutten lades om sedan han upptäckt att den ursprungliga planen hade inneburit mer gymnastik än vandring. Det är många träd som har rasat.

Det var inte så att man såg det tydligt, men det låg ett fuktigt dis över den vindstilla sjön. Lite krusning var det, men bara så att bilderna av speglingarna inte blev knivskarpa.

Apropos företeelser i miljön; de behöver inte vara stora som en sällsynt fågel, en fors eller en ravin. Det räcker med en liten släkting till det par som höll på att hålla mig hemma från Naturnatten. Torsten fick den på sin hand:

 

Sniglar har inga utanpåliggande skal. Sniglar med utanpåliggande skal kallas snäckor. Däremot kan sniglar ha en skiva kalk inne i kroppen, ungefär som vissa bläckfiskar. En snigel som, åtminstone söderut, håller på att driva trädsgårdsentusiaster till vansinne är den spanska skogssnigeln, som egentligen inte har bett om att få vara här, men som gränsöverskridande handel och turism bjudit in till Sverige där det finns få naturliga fiender. Problem, problem ... "Mördarsnigel" är en benämning som man inte alls bör använda eftersom det är en typisk konstruktion av en sensationshungrig press.  

Nätterna är ljusa nu. Inte ens molnen kunde skymma synen. Det var bara kameran som kunde luras att redovisa ett större mörker än det var.

Medan vi försökte få grillkolen att glöda drillade skogssnäppa och drillsnäppa och redan på parkeringsplatsen hade vi hört lövsångare. Men sedan blev det aktuellt med en annan artbestämning, den om korvar.

 

 
 

Heatet startade med ett par vegetariska quorn-korvar ...

... vilka snabbt fann sig kontrade av en fläskfylld varmkorv ...

... varpå dansk rød pølse äntrade scenen med en viss medveten självklarhet ...

... för att sparka bakut när korvbröden och ett par självmedvetna grillkorvar kom med i bilden.

 

Så det var en viss dramatik – eller ska man säga kreativ komposition – kring grillarna. (Förutom de äventyrligheter som utspelades när grillkolen skulle få fyr.) Helt ovetande om vad vi hade för oss rullade en orre sitt gurglande skrockande över till oss från skogen bort i öster.

Samtidigt kan man ju fundera över det här med "ovetande" eller "medvetande". Här satt vi och stimmade och hade oss med grillkorvar och fågelläten och titt i kikare. Samtidigt kröp någonstans i vegetationen den snigel som hade suttit på Torstens hand. Vad visste den om vad vi hade för oss? Och vad visste vi, eller ens tänkte på, hur den uppfattade världen? Men vi delar samma klot. Och alla är vi delar av samma enhet som är livet på jorden.

Där vi satt fanns ett par tvillingväxter, åtminstone som de många gånger kan uppfattas: blåbär och odon. Det är inte så svårt att se skillnad på dem, men det finns ändå vissa likheter. Bladen är lite grand lika, inte så lika att man kan ta mista om det bara gällde bladen. men ser man samtidigt de blå bären så kan man bli tveksam.

 

Blåbär (Vaccinium myrtillus L.) har tunna blad med finsågad kant. Bären är oftast blådaggiga, med de blanksvarta "skomarkabären" hittar man då och då. Lär ibland (sällsynt) kunna korsa sig med lingon.

 
 

Odon (Vaccinium uliginosum L.), fullt ätbara, men saknar lukulliska egenskaper, eller med klartext: de smakar inte så mycket. Till skillnad från blåbär har bladen hela kanter (de är inte sågtandade) och bärens fruktkött har ingen färg och deras smak är fadd. Man kan äta dem om man vill – de är inte giftiga.

 

Att det fortfarande är pollensäsong märktes få de flytande vattenväxterna som fått en korona av pollen som en halo runt sig.

Lite längre ut i vattnet kämpade en abborre (åtminstone bestämde vi oss för att det var en abborre) med en brödbit som hamnat med ostsidan nedåt. Det var strax före elva och den sista biten av smörgåsen försvann ungefär i höjd med att vi började vandra tillbaka till bilarna. En van fågellyssnare kunde höra en morkulla på tillbakavägen. Att lägga till tal- och koltrast som hade hörts tidigare.

Vi var dryga dussinet som på vårt vis hade tillbringat några timmar under den riksomfattande Naturnatten den 5 juni 2014.

Jo, en sak till: det pollen som låg och flöt runt vattenväxterna var ganska säkert tallpollen. Så här ser de ut i förstoring. Liknar Musse Pigg har någon sagt.

  

Bosse Lundbeg
(text och bild)

Bussutflykt till kusten för
invandrare (3 juni) och pensionärer (4 juni)     2014

Tisdag 3 juni

Nordanstigs vackra kustnatur vill vi gärna visa upp, också för dem som inte själva tar sig dit. Naturskyddsföreningens Riksorganisation bidrog med projektpengar och vår lokalförening här i Nordanstig planerade och genomförde resan tillsammans med Röda Korset i Bergsjö.


Tisdagen de 3 juni fylldes bussen av 51 invandrare från Bergsjö, nästan hälften av dem var barn. Det var en härlig blandning av nationaliteter (från Burma, Somalia, Eritrea och Afghanistan). Några var hela familjer, många mödrar med barn och även tre ensamkommande killar.

Vädret var strålande och kvinnornas vackert färgade dräkter var som sommarbuketter i solen. Första resmålet gick till Rönnskär. Då hade alla fått varsin broschyr över kustleden, och både stora och små kunde följa med på kartan var vi befann oss. En tur till fots runt Rönnskär för att se havshorisonten och vi fortsatte till Mellanfjärden där vi bjöd på en uppskattad brygglunch på Sjömärket.

Efter lunchen blev nästa stopp i Hårte med en vandring förbi gistvallen och sjöbodarna. Vi berättade om människorna som bott längs kusten, och om hur de försörjt sig på fisket. Några lärde sig att smörblomma heter just så, för den är gul som smör.

 

Eftermiddagen vid badet i Sörfjärden blev sen dagens bästa upplevelse. Här började barnen springa längs den långa stranden. Mammor följde efter och när det var dags att fara hem var det ingen direkt rusning tillbaka till bussen. En liten kille på tre år skrek ”Stopp alla!” – han ville inte åka därifrån.  

Osdag 4 juni

Andra dagen, onsdagen 4 juni, hämtade bussen gamla seniorer först från Sörgården i Bergsjö och senare vid Hagängsgården i Harmånger. Bussens bagageutrymme, som dagen innan fått hysa ett par barnvagnar, fylldes nu med rollatorer och det utbröt ett livligt pratande på båda våningarna i bussen.

Att det regnade lite hade ingen betydelse för humöret. Vissa av de gamla hade bott vid kusten och kunde återse platser som gav minnen tillbaka. Vi började även den resan i Stocka och Rönnskär. Lunchen på Sjömärket var för dagen strömming och potatismos, vilket kalas!

För de gamlas bekvämlighet fick de se resten av kusten från bussen, där det även serverades kaffe. Alla var nöjda och kanske också lite trötta vid hemkomsten, inte minst vi (Stefan och Ann-Christin) som guidat de två dagarna. Det hade aldrig gått utan de två par funktionärer från Röda Korset, som bakat fikabröd och serverade eftermiddagsfika båda dagarna. Tack till Röda Korset!

Ann-Christin Jäderholm
(text och bild)

Presentationsbord på Gnarpsdagen     24 maj 2014

På Gnarpsdagen pågick en hel del evenang: bakluckeloppis, servering, Säcken och Kulturstjärnan hade öppet och yembetrummor ljöd över bygden liksom sång från skolans elever blandat med knattret frånveteranmopederna. Det serverades hamburgare, kolbullar och fika, med andra ord en dag då folk var i rörelse. Det var dagen för EU-valet.

Då passade också Naturskyddsföreningen att närvara med ett presentationsbord och holkförsäljning. Sven Norman var vår representant. En fågelkikare stod uppställd. "Barnen brukar tycka om att titta i den", sa Sven.

 

 

Föreningen har också en tröja (en-storlek-för-alla).

Vädret då? Sol och värme, så Sven satt nog ganska bra till där i hörnet i skuggan. Redan mot tidiga kvällen drog kyligare luft in med regn och åska. Elva millimeter fick vi i Gnarp.

Bosse Lundberg
(text och bild)

Fågelvandring runt Ornskarpen     13 maj 2014

Vår numera – sedan ca 25 år tillbaka – traditionella årliga fågelvandring i Ornområdet, Strömsbruk, lockade runt 25 deltagare. Sven Norman hälsade välkommen och ledde gruppen på vandringen längs Harmångersån och ut mot havet.

Flera stopp gjordes för att lyssna efter fåglar och spana efter dem i ån och i havet. Totalt fick vi ihop 32 olika fågelarter denna kväll. Några exempel var grågås, havstrut, mindre strandpipare, svartsnäppa, mosnäppa, små- och storskrake, små- och storlom, svärta, ejder och vigg.

En av höjdpunkterna vid fågelvandringen,
fikarasten ute på Orn, där fikat alltid smakar extra bra!

Några av oss stannade på hemvägen mellan Sörsjön och Norrsjön för att kontrollera om fiskgjuseparet fanns på sin plats på sin vanliga plats i en tall på en holme i Norrsjön. Och så var det! Dessutom fick vi på långt avstånd höra årets första gök här!

En trevlig och givande fågelkväll blev det, även om dess sista hälft drabbades av regnskurar, som i sin tur förgyllde kvällen med en färggrann regnbåge.

Sven Norman
(text och bild)

Utflykt för klass 9C i Bergsjö      13 maj 2014

Den som hedras på bilden, David Carlsson vid kikaren, är den egentliga anledningen till dagens utflykt. Hans bidrag till  SM i Fågelholk 2014, en tävling som hölls i samband med mässan Nordiska Trädgårdar, segrade och nu hade riksföreningen hade gett naturskyddsföreningens lokalföreningen i Nordanstig i uppdrag att ordna en naturupplevelse för den klass som vann. Därför bar det nu av med buss och ett antal fågelkikare mot Ornskarpen i Strömbruk.

Maud Lööf, som för övrigt var initiativtagare till deltagandet i holktävlingen, körde bussen och när vi kom fram blev det en liten ceremoni nä David Carlsson förärades en fågelbok av föreningens ordförande Sven Norman.

Sen bar det av in i skogen med kikare och matkassar.

Vägen ut mot Ornskarpen går till en början längs Harmångersån, en vandring som inte lämnade någon oberörd.

Vägen ut mot Ornskarpens udde fortsatte genom skogen. Några elever förvånades över bäverns skicklighet att fälla träd.

Att värmen hade kommit tillbaka efter en kall period gjorde alla på gott humör, men det skulle visa sig ha en menlig effekt på fågelskådandet. Varm luft mot kallt hav ... Framme vid kusten möttes vi av kompakt dimma och inte ens konturerna av den fågelö som skulle bjuda på fågelskåderi var skönjbara.

Men avsikten bakom dagen var att bjuda på en naturupplevelse och en kikare kan användas på många sätt liksom att det finns många sätt att till sig naturen.

        

Ingen kunde nog undgå att påverkas av den särpräglade natur som området runt Ornskarpen erbjuder med sina klapperstensfält, gamla tallar och en skog som mer ser ut som en skog än de trädplantager som man lite slarvigt kallar skog.

Efter en matpaus med grillning vände vi åter till bussen för att få efterrätten, glass med grädde och maräng serverad på Café Hamnlyckan i Mellanfjärden. Sedan var det dags för hemfärd. Samtidigt som dimmorna över havet lättade ...

 

Bosse Lundberg
(text och bild)

Aktiviteter i Rigberg     4 maj 2014

Det var inte precis varmt, men vid tiotiden samlades vi. Som vanligt utanför Hassela skola, den som kallas Arthur Enbergskolan. Fast på fasaden står det ARTHUR ENGBERG SKOLAN. Men så lever vi särskrivningens tidevarv ...

Med upp till Rigberg följde fågelholkar, krattor, motorsåg och lite annat, för det var en del som skulle göras.

Vägen var pudrad med nysnö, men runt om i skogen fanns här och var långsmala drivor av vintersnö kvar. Och lite snö hängde det i luften. Men kylan skulle snart vara väck, i alla fall ur våra kroppar, för här fanns att göra: fågelholkar skulle upp, ris skulle räfsas och plockas bort (granris som blivit kvar efter det att några granar tidigare hade avverkats), ja faktiskt skulle en hel gran som stormen knuffat kull sågas ner och forslas bort. Plus lite annat småplock som skulle göra ängen fin fram till slåttern i juli.

Blå himmel, lite vita moln och avklarade jobb och så dags för fika

 

Så kom snön. Den syns kanske inte så bra på bilden.
Störde inte heller särskilt mycket, för det var små glesa,
torra snökorn och det höll inte i sig särskilt länge.

Att det var kallt märktes på snön i vattnet. Måste ha varit nollgradigt,
för snön låg där och knottrade ytan så att det såg ut som grodrom.

Efter fikat kom punkt två på dagordningen: beskådandet av blommande tibast.

 

Tibast (Daphne mezereum) finns i hela landet, men är inte särskilt vanlig. Tibasten är speciell på det sätter att den blommar på bar kvist. "Mezereum" kommer antagligen från ett persiskt ord som betyder "död" och anspelar på växtens giftighet. Barken har bland annat (utvärtes) använts som ett medel mot gikt.

Man ser inte så ofta tibast, så det vill till att ta chansen att studera den

Vid en liten bäck växte ett ganska stort bestånd gullpudra

 

Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) har en alldeles egen grön färg. Där gullpudran växer finns det vatten. Där kan man börja söka efter en källa. Den växer ofta i stora bestånd, men är inte alldeles vanlig.

August Strinberg skrev:
"Guldpudran vid järnkällan
Kopparormen under silfverlind,
Det är huldrans gåta!
Det är din och min!"

Innan vi for hem igen skrev vi under en vittnesbörd om att vi faktiskt varit där – på Rigberg – och gjort det vi hade gjort och sett det vi hade sett, på det att det måtte gå till hävderna. Men vi kommer igen i juli, för då är det tid för slåtter. Också det en hävd.

Bosse Lundberg
(text och bild)

Arbete demonstrerat på arbetarnas dag     1 maj 2014

 

Torsten Hansson, Ove Wallberg och Bernt Larsson (höll i kameran) fixar spången på Skatudden (söder om Sörfjärden). Det finns en anledning till att virket har den vackra glansen. Med Bernts ord: "Behandlingen av virket består av: först ligga ute en vinter sedan häver man på lite vatten från närliggande surhål. Då får man fram den vackra färgen på virket."

Månskensvandring med ugglelyssning     14 mars 2014

14 personer slöt upp för den traditionella ugglevandringen, vårt alternativa fredagsmys. Årets utflyktsmål var Åsvallen i Gnarp. Den tidiga våren hade gjort vägen lerig, på gränsen till oframkomlig på sina ställen, och den tänkta månskenspromenaden på 2 km fick därför förlängas med några hundra meter. En positiv sidoeffekt av detta var att kvällens enda pärluggla hördes där vi parkerade bilarna.

Med öronen på helspänn utanför Åsvallsgrillen

Sven Norman trotsade leran och åkte före för att göra upp eld i Åsvallens grillstuga där vi senare samlades och fikade. Inga fler ugglor hördes men deltagarna kunde njuta av en ljus och mild kväll i skogen.

 

Fika i Åsvallstugan

Några  av oss åkte sedan till Byn i Gnarp för att lyssna efter den kattuggla som rapporterats därifrån men den verkade ha gjort kväll.

Niclas Vallin (text)
Sven Norman (bild)

Årsmöte     9 mars 2014

Föreningens 37:e årsmöte hölls i Lönnbergskyrkan i Bergsjö. Det var överraskande många som kom för att delta – inemot trettio personer slöt upp.

Mötesförhandlingarna gick smidigt enligt den fastställda dagordningen. Det blev några ändringar i styrelsen: ledamoten Anneli Persson Bäck utträdde och ersattes av ersättaren (suppleanten) Erling Selling som blev ordinarie. Till Erlings plats som ersättare trädde i stället Bosse Lundberg som också ansvarar för föreningens webbplats.

Årsmötet fastställde också föreningens Verksamhetsplan 2014.

Protokollet från årsmötet finner du under FÖRENINGEN -> Protokoll.

Efter årsmötet blev det fika och efter det visade Bernt Persson några av sina naturfilmer, bland annat filmerna "Från hö till mjölk" och "Naturens gåvor". Vi fick också se en film från Hamra nationalpark.

Slutligen ett stort tack till Lönnbergskyrkans personal för utmärkt service och delikat fika!

Bosse Lundberg

Ugglelyssningslväll för fjärdeklassare i Nordanstigs skolor
27 februari 2014

Del av gruppen i Gnarp

För sjunde året i följd arrangerade vi en ugglelyssningskväll för de olika skolornas 4:e-klassare samt deras föräldrar och lärare. De skolor som deltog i år var Bergsjö skola, Bringstaskolan i Harmånger, Gnarps skola, Hosiannaskolan i Gnarp och Ilsbo skola. Vi samlades på de fem orterna kl 18.30 med olika "uggleledare" från Naturskydsföreningen. Därefter åkte vi ut till skogens djup och lyssnade av olika sträckor längs skogsbilvägar. Totalt nära 100 personer, huvuddelen barn, deltog i kvällsmörkret. Antalet ugglor var dock tyvärr betydligt lägre. Allt som hördes var en kattuggla i Ilsbo och en pärluggla i Gnarp.

Lovisa Svedlund, Ines Gunsth, Ingrid Bergman, Wilma Westner

Kvällen avslutades med fika och korvgrillning vid öppen eld i skogens mörker. Det blev kvällens höjdpunkt!

Sven Norman (text)
Maria Gunsth (bild)

  spc