Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

NATURKUNSKAP

 
 

Lavar

 
 

Kartlav

 
 

Långskägg

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     

En lav är två organismer som lever i samförstånd med varandra och på så vis bildat en egen livsform.

Lav heter på engelska lichen och man säger att en svamp blivit "licheniserad" när den växer tillsammans med en alg eller en cyanobakterie ("blågrön bakterie") för att bilda det vi kallar en lav.

Det är framför allt svampen som varierar i de olika lavarna och bestämmer hur laven växer och ser ut. Svampen har svårt att klara sig utan sin alg, medan algen ofta finns fritt levande i naturen.

I Sverige finns drygt 2 000 arter lavar. Lavar förekommer i de flesta miljöer, men är inte så vanliga i havet och i miljöer som är utsatta för återkommande påverkan, som t.ex. jordbruksmarker.

Sveriges lantrbruksuniversitet, SLU har gett ut en liten skrift om lavar som markerar höga kulturvärden. Den täcker främst södra Sverige, men kan vara av intresse ändå.

Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap

 

 

Fönsterlav

Blåslav

 

Blombägarlav

 

Vägglav

Skägglav

Lunglav

Hållav