Naturskyddsföreningen
Nordanstig

 

     
 

VERKSAMHET

 
 

Rapporter

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

 

 

 

Fåglar kring fågelborden – udda och vanliga   25 oktober 2022

Tisdagens kurs/föredrag/bildvisning om fåglar kring fågelborden i Harmångers bibliotek lockade 31 deltagare. Förhoppningsvis fanns någon ny kunskap att ta med sig inför vinterns matning! Föreningen bjöd på gott fika från café Kalahari som avslutning. För den som vill repetera fåglarna eller helt enkelt missade tisdagens evenemang finns bildspelet som pdf här under.Fåglar kring fågelborden

Nästa gång blir den 8 december då vi tittar närmare på: Spettar, korsnäbbar och andra stannfåglar. Kort och gott väljer jag ut arter ur mitt bildarkiv som finns kvar här under vintern men kanske inte besöker fågelborden lika ofta.

Text och bildspel (pdf): Johan Myhrer

Höstens fågelsträck   25 september 2022

Vi blev åtta deltagare denna härliga höstdag med vad jag skulle säga perfekt väder! Fåglar fick vi också se, närmare bestämt 40 arter om jag inte räknat fel.

Större strandpipare

Från samlingspunkt vid Jättendals brandstation tog vi oss först till Jättendalssjön där siskor, finkar och gransångare rastade.

Det blev ett längre stopp på Tjuvöns hällar med fin utsikt mot norr där vi kunde se havsörn, tobisgrissla och mängder av storlommar. Några rejäla flockar med änder flyttade mot söder men tyvärr mycket långt ut från stranden.

Den prickiga linjen i förgrunden är ett ’andstreck’

Mest bläsänder och enstaka krickor gick att urskilja men i sådana mix-flockar kan flera arter ingå. Fikat smakade gott på "första parkett".

I Hårte rastade både sångsvan och knölsvan; pedagogiskt liggande nära varandra. Bland gräsänderna låg några stjärtänder och på stranden helt nära sprang tre större strandpipare. Den utlovade dvärgbeckasinen hade fått sällskap av ytterligare en idag visade det sig!

Dvärgbeckasin

Vi avslutade med en promenad till Morsviken i Hårte där en forsärla rastade på stranden. Efter en stund ville den snällt nog springa runt på sanden istället för att gömma sig bakom stenar. Både gråspett och duvhök flög också förbi.

Forsärla

Tack alla deltagare för en trevlig dag!

Text och bild: Johan Myhrer

Folkhälsodagarna: vandring till Dyråberget   4 september 2022

Som en del av folkhälsodagarna i Nordanstig anordnade vi en vandring till Dyråberget.

Per Anders udde och Gammelhamnen var några av de platser vi stannade vid innan vi anlände upp på Dyråberget.

 

Där kunde vi sitta och njuta av det vackra vädret och den vackra utsikten.

Synd att det inte var så många som passade på att medverka på denna vandring!

Text och bild: Erling Selling, Bernt Larsson
Bildredigering: Bosse Lundberg

Första slåtter i Rigberg   2 juli 2022

Andra slåtter i Rigberg och knackliekurs   23 juli 2022

Slåtterdagarna i Rigberg 2 och 23 juli

Förra året firade vi att vi hade slåttat uppe i Rigberg 30 år. Så i år var det alltså slåtter för 31: a året. Vi hade planerat att slåtta allt på en dag men det blev övermäktigt för oss som var där 2 juli. Trots info i Facebook och uppsatta affischer blev inte uppslutningen vad vi hade tänkt oss.

Valet av dag berodde på att vi hade engagerat Kaisa Andersson och Håkan Lidén att spela för oss så att vårt arbete skulle gå som en dans. Efter fikat bjöds vi bland annat på ”Polska från Hästmyrberget ”, musik som Kaisa komponerade för invigningen av reservatet. Vi bjöds också på musik från grannlandet i väster. Delsbostämman blev nästa anhalt för musikerna dagen därpå.


Del av Rigbergsängen

Då vi hade slåttat färdigt bestämde vi oss för att slåtta en dag till. Datum bestämdes senare då undertecknad fick kontakt med Anders Johansson på Länsstyrelsen i Gävleborg. Han ordnade en knackeliekurs med ledaren Patrik Glamsjö. Till kursdagen fick vi 11 deltagare. En fantastisk kurs. ”Jag har inte trott att det skulle gå att slå så lätt med knackelie” ansåg en av deltagarna under kursen.

Vi startade med teori vid Ersk-Mats och sedan fick vi prova på att slå. Efter fikat åkte vi upp till Rigberg för att slå det som vi inte hade klarat av vid första tillfället. Under ledning av Patrik gick arbetet undan. Uppe vid Rigberg fick vi prova på att ”knacka” liarna så att de blev vassa.

Svårt att få tag i en sliplie som är vass medan det är betydligt enklare att få till en knackelie påpekade Patrik.

Patrik berättade vid fikat om ängens betydelse för jordbruket. ”Det är bara en ringa del kvar av de ängar som fanns tidigare. Bönderna började att gödsla åkrarna och då blev inte behovet av att sköta ängarna som man gjort tidigare.”


Arbete med hässjan

Båda slåtterdagarna avslutades med mat i ”fäxet” på Ersk-Mats. Stort tack till personalen på Ersk-Mats som hjälper oss med förplägnaden.

Ett stort tack till alla som ställde upp och slåttade under de båda dagarna. Ett speciellt tack till Anders Johansson på Länsstyrelsen i Gävleborg och Patrik Glamsjö för en intressant ock lärorik dag.

Sällan får man uppskattning för allt jobb man lägger ner. Men Patrik och hans fru Anette, som också slåttade, berömde oss för det arbete vi utfört under åren på skogsbacken uppe i Rigberg. Vi fick en applåd!


Slåttad mark

Text: Slåttergeneralen Ragnar


Ängsskallra (Rhinanthus minor)


Humlebagge (Trichius fasciatus).
Humlebaggen, en livskraftig art i Sverige, sitter förmodligen och äter pollen


Rödklöver (Trifolium pratense)
med en spottstrits (familj Cercopidae) larvgömma under blomman.
Till höger blomställningen av en klockpyrola (Pyrola media)


Låsbräken (Botrychium lunaria)

Bilder: Johan Myhrer

De vilda blommornas dag   19 juli 2022

Naturskyddsföreningen i Nordanstig arrangerade i år en vandring på Sågudden i Bergsjö. Platsen är känd för sin fina flora och signalarten krans(hak)mossa som vittnar om att lövskogen på udden är extra näringsrik.

Veronica Jägbrant visar kransmossa (Rhytidiadelphus triquetrus)

Här har en gång legat ett sågverk och man har fraktat timmer och bräder via räls och båt fram till mitten av 1900. Att frön som följt med transporterna har ramlat av här kan vara förklaringen till en lokal med ängsklint. Den kallas även finnklint och är vanlig i södra Finland, men finns bara på några få ställen här i Sverige.

Vi hade utsett tre guider i förväg men när vi samlats 13 personer visade det sig att det fanns flera kunniga botaniker med. Det blev ett mycket fint grupparbete; i små grupper hjälpte alla varandra att artbestämma med luppar och Mossbergs flora. De mer intressanta diskussionerna togs sedan i storgruppen.

Växter med intressanta karaktärer som kom upp var:

grönkulla
humleblomster
hundkäx kontra hundäxing
klotpyrola
kransmossa
majbräken
nattviol
(drygt 100 exemplar)
olvon
ormrot
skogsfräken
slåtterfibbla
(ej ännu i blom)
stenbär (med vita bladknottror av kvalster)
tibast
(med gröna bär)
trolldruva
vitblära
vårärt
(överblommad med ärtskidor)
ängsklint (med ca 15 cm av blasten som kommit upp)

Nattviol (Platanthera bifolia) har ett doftämne som parfymindustrin använder

Tibast (Daphne mezereum)
Tibast är giftig för människor. Bären retar slemhinnorna och särskilt ögonen.
Det räcker med förtäring av ett halvdussin bär för att situationen ska börja bli kritisk.

Trolldruva (Actaea spicata), också en för människor giftig växt

Vårärt (Lathyrus vernus), från tidigare tillfälle

Ett nytt tillskott i vår förening är Johan Myhrer, som är duktig fågel- och insektskännare. Han visade upp en insekt, stor som en bålgeting, i vackra svartbruna färger: stor klubbhornstekel (Cimbex femoratus) vars larver äter björkblad. Individen vi såg hade säkert precis kläckts, ena vingen var inte fullt utvecklad och mellankroppen lite bucklig.

Stor  bockhornstekel (Cimbex femoratus)

Vädret var kyligt och blåsten höll på att ta med sig både kåsor och termosar ner i sjön när vi fikade. Efter tre timmar var vi tillbaka vid bilarna och alla var nöjda med vandringen.

Text: Ann-Christin Jäderholm
Bild: Ann-Christin Jäderholm, Johan Myhrer (bockhornstekeln)

Naturnatten   5 juni 2022

Redan på avstånd hördes dragspel. Det var Bengt Synnerbäck som hade sitt durspel igång och snart hördes också Erling Sellings gitarr. De värmde upp i väntan på att folk skulle strömma till. Det blev ett tjugotal som slöt upp utanför Strangellska stiftelsens stuga som disponeras av Naturskyddsföreningen.

Naturnatten inleddes med att vallfogden Ingrid Törnqvist berättade om Vallenbodarna och livet som det en gång levdes där. Hon berättade om vardag och fest och om slåttern som inleddes på Joel-dagen 13 juli. Först slåttade man på vallen och sedan nere i byn och när slåttern var klar blev det stor fest med massor av människor.

Vardagslunken var att korna gick på bete i skogen och masade sig hemåt vid tre à fyra för mjölkning utom vid vissa tillfällen då det var gott om svamp. Då kunde korna bli 'ovôrn' – de ville inte gå hem. Varje stuga hade sitt eget fejs och korna hittade var och en hem till sitt.

Stugorna är privatägda utom två som ägs av stiftelser, dels Norinska stiftelsen, dels Strangells stiftelse.

Sen blev det tipspromenad med fokus på bikunskap. Runt Vallenbodarna finns stigar med naturinformation men den här gången gällde det frågor om bin och deras leverne. Erling hade med sig ett antal frågor och det gällde att tippa sig till att det finns 270 arter bin i Sverige, att nektar ger bin kraft och energi att jobba, att pollen är föda åt deras larver, att de som har tomt att råda över kan hjälpa de utsatta bina genom att se till att det finns växter i trädgården som blommar från tidig vår till sen höst. Bin är utsatta, en tredjedel av arterna är hotade. Gifter och öknar av välansade gräsmattor är den sömniga välfärdens hot mot den levande naturen.

En stökig skog, till skillnad från de vanliga trädodlingarna
(plantagerna), erbjuder ett otal livsmiljöer för en mångfald liv

En av stigarna leder till en gammal kolbotten och en nyrenoverad kolarkoja med matlagningsmöjligheter och kojer för övernattning för den som känner sig  hågad. Regeln är enkel: lämna kojan i samma skick du fann den. Det var bara för något tiotal år sedan som en mila var igång här; platsen är inte så antik som man kan tro.

Kolarkojan är gediget byggd och har eldningsmöjligheter.
Den ljusa trappstegsformade holken på bilden är avsedd för överdagande fladdermöss.

Tillbaka på vallen efter tipspromenaden vidtog rättning och prisutdelning: alla vann en fågelholk. Och så kom ytterligare ett dragspel fram, med Gilbert Spång blev det en trio.

Skymningen så här års har inte mycket att komma med, det blev aldrig riktigt mörkt, så fladdermössen vi hade hoppats på flög nog mest inne bland träden i skogen. En morkulla sträckte över oss och kvällen avslutades med grillning. Till tonerna av dragspel och gitarr.

Text och bild: Bosse Lundberg

Fågelvandring   10 maj 2022

Årets fågelvandring vid Ornskarpen såg ut att bli en promenad i regn och rusk, men vi blev 17 deltagare som trotsade vädret blev bjudna på en mild kväll med "krydda".

De sjungande fåglarna var lite svåra i blåsten men taltrast, gärdsmyg, sävsparv och morkulla hördes. En stenskvätta kurade vid en sten ...

... och ett par fisktärnor satt på lämpligt avstånd.

Totalt räknade vi in 41 arter.

Den verkliga rariteten dök upp under fikat vid vad jag kallar "lagunen". En rostgumpsvala födosökte bland ladusvalor över skogen söder om lagunen! Denna annars sydeuropeiska art är mycket sällsynt i Sverige och har aldrig förut setts i Nordanstig – faktiskt bara tre gånger tidigare i Hälsingland. Tyvärr är det ofta svårt att följa en svala i luften, särskilt när den är bland många andra. Lyckades ändå få några dokumentationsbilder.

Rostgumpsvala, en sällsynthet hos oss, fångad i flykten

Tackar alla för en trevlig kväll!

Text och bild: Johan Myhrer

Vårfågelexkursion   23 april 2022

Lördagen den 23 April 2022 samlades 10 deltagare vid brandstationen i Jättendal för en vårfågelexkursion. En frisk nordanvind tog bort lite av vårkänslan men ändå kunde 35 fågelarter räknas in vid Jättendalssjön, Mellanfjärden och i Hårte. Jättendalssjön bjöd bland annat på några krickor, en sädesärla och rödvingetrastar.

Svarthakedoppingarna i Mellanfjärden var en given succé och en fin salskrakehane visade sig också rasta där.

Vid Tjuvön lyckades vi se några ejdrar på ett ganska vågigt hav, likaså storlommar och enstaka svärtor. Vi fick söka lä i skogen för fika och lyssnade till kungsfåglar bland strandskogens granar och tallar. Ett kort stopp i Hårte innan exkursionen avslutades gav en fin silltrut och strandskator med riktiga vårkänslor på ett sandrev.

Text och bild: Johan Myhrer

Kretsstämma   27 mars 20222

Kretsstämma genomförd 27 mars i Lönnbergskyrkan Bergsjö.

Ny styrelse vald som nu består av 5 ordinarie och 4 ersättare. I den nya styrelsen är Erling ordförande och övriga ledamöter är Bernt Larsson, Lana Gradin, Torsten Hansson och Johan Myhrer (ny).

Konstituerande möte blir senare

Suppleanter är Anki Idén (ny), Bertil Sundin, Lena Hoff och A-C Jäderholm.

Konstituerande möte har inte hållits än, protokollet kommer att läggas ut senare.

Bernt Larsson

Ugglevandring för allmänheten   18 mars 2022

Vi samlades i Harmånger för att åka till Lönnångersfjärden där vi ställde bilarna. Sedan vandrade vi till Kofssand och under vägen stannade och lyssnade efter ugglor.

Vid framkomst till stranden gjorde vi upp en eld och grillade lite korv.

Efter avslutad grillning så vi vandrade vi tillbaka med flera stopp för att lyssna efter fåglar men den enda vi hörde var en kanadagås. Men vad gjorde väl det när det var en underbar kväll med fullmåne och någon grad kallt dessutom nästan vindstilla. Uppslutningen kunde varit bättre men vi blev fem personer.

Text och bild: Bernt Larsson

Ugglevandring för kklass 4   3 mars 2022

Inställt på grund av sjukdom

 

 

 

 

  spc