Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Harmånger

     
 

NORDANSTIG

 
 

Sevärt

 
 

Harmånger

 
 

Storön

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     
 

Storöns naturreservat

Ön, som ligger i Storsjön, domineras av  gammal granskog med stora inslag av lövskog, även döda och döende träd. Norra delen består av rik- och storblockig terräng.

"Trollstenen" i den gamla skogen

Storön är mycket artrik på olika växter, bland annat getrams, backnejlika, rödklint, ängsklocka, trolldruva, vårärt m.m.

Getrams, en liljeväxt

Bland fåglar kan nämnas hackspettar och andra hålbyggare.

 

Vägbeskrivning

Du behöver en båt för att ta dig till Storön. Om det behövs kan du be någon i styrelsen att hjälpa dig vidare.

Mer information om reservatet finns här.