Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Harmånger

     
 

NORDANSTIG

 
 

Sevärt

 
 

Harmånger

 
 

Rosslavallen

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     
 

Rosslavallen

Området ligger norr om Rosslavallens fäbod och domineras av gammal tallskog,vissa träd över 300 år gamla.

Rosslavallen i morgondis

Hyser även ett våtmarksområde med olikåldrig lövskog med inslag av gamla tallar och granar. God förekomst av döda träd.

Spillkråka är karaktärsfågel i området

 

 

Vägbeskrivning

Kör E4 söderut ca 5,3 km från vägskälet till Strömsbruk/Stocka i Harmånger. Sväng höger på skogsbilväg (genom grind.) Fortsätt ca 600 m. Kör vänster där vägen delar sig och fortsätt ca 1,5 km till Rosslavallens fäbodvall.

 

 
       

                      Kontakt: ordf. Sven Norman  tel: 0652 204 18  mobil: 0730 68 04 21   e-post sven.baling@telia.com

                           Hemsida: Bosse Lundberg tel: 0652 205 76  mobil: 0702 98 85 98   e-post bosse@klarsprak.se