Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Gnarp

     
 

NORDANSTIG

 
 

Sevärt

 
 

Gnarp

 
 

Gruvberget

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     
 

Gruvberget

Vackert område med martallar, klapperstensfält, stenblock och fin havsutsikt från bergets högsta punkt. Ett flertal gamla gruvhål finns i området varför du bör vara uppmärksam och försiktig när du vandrar här.

Hålen tillkom från ca 1870 som försök att hitta järnmalm till Gnarps masugns järnbruk. Försöken rann ut i sanden av olika skäl ...

Det djupaste av gruvhålen

Partier av sandstranden i Sörfjärden har sanden svärtad av magnetiskt järnmineral, magnetit, som kan samlas upp om man har en magnet i fickan. Röda inslag i sanden, som förekommer här och var, är orsakade av rubiner som också finns i fast form bl.a. i berggrunden på Vettberget.

 

Vägbeskrivning

Kör Kustvägen mellan Hårte och Sörfjärden. Gå en mindre väg ca 200 m västerut från Gnarpsbadens golfbanas sydligaste del. I söder syns då den gamla krutkällaren från år 1901.

 

 

Den gamla krutkällaren

Därifrån går markerad stig ca 400 m till det största gruvhålet. Resterande gruvhål och vacker natur finns i nära anslutning åt väst, sydväst och söder.