Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Gnarp

     
 

NORDANSTIG

 
 

Sevärt

 
 

Gnarp

 
 

Gulåsen och Bodmyran

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     
 

Gulåsens naturreservat

Berg med lavklädd hällmark och grova tallar. Lavrik mossbevuxen granskog, sälg och asp med lunglav. Gott om hänglavar, döda och döende träd. Skogsknipprot, torta och lopplummer finns här.

Skogsknipprot

 

Vägbeskrivning

Från E 4 vid OKQ 8 i Gnarp: Kör västerut 1,4 km. Ta höger vid Betania, kör 1,8 km och ta där till vänster. Fortsätt 3 km och ta där höger. Fortsätt ungefär 2,7 km (de sista 600 metrarna är i dåligt skick). Stanna på vändplanen vid vägen.

Gå en stig västerut cirka 100 m. Gå där över en korsande stig i obanad terräng cirka 200 m.

Mer information om reservatet finns här.

Bodmyrans naturreservat

Det är en god idé att ta gummistövlar på.

Bodmyran ligger omedelbart norr om Åsvallens fäbod i Gnarp. Det är en stor mosse, som saknar rinnande tillflöden. Vattentillförseln kommer endast från nederbörd. Mossen är koncentrisk (kupolformad med en centralt belägen höjdpunkt) och omgiven av kärr, som också är rikligt förekommande ute på mossen. Gamla torrakor finns på mossen och i dess omgivning.

Strängkärr på Bodmyran

Några vadarfåglar samt gulärla och slaguggla har noterats här. Björnbrodd och dybläddra finns i kärren.

Dybläddra

  Vägbeskrivning

Från E4 vid OK Q8 i Gnarp: Kör höger mot Norromå vid  Betania. Ta vänster mot Åsbacken efter ungefär 250 m. Fortsätt cirka 1,1 km och ta sedan höger (vid en postlådställning) uppför en brant backe och fortsätt ungefär 7 km till Åsvallens fäbod.

Parkera här och gå norrut cirka 200 m mellan de två västligaste stugorna och du är framme vid kanten av mossen.

Mer information om reservatet finns här.