Naturskyddsföreningen
Nordanstig
 
     
 

NORDANSTIG

 
 

Inventringar

 
     
     
   
     
     
     
 

 
     
 

Växtinventeringar i Nordanstig

:

Växtinventering av dikesrenar i Korpåsen, Hassela, 21 juli 2019  

Mf  Växtinventering i Mellanfjärden, 28 maj 2016  
Mf  Kryptogaminventering Trolska skogen, Mellanfjärden 24 april 2014  
 
Mf  Naturinventering Trolska skogen, Mellanfjärden 2010, 2014  

Nb Växtinventering av dikesrenar i Norrbäck, Hassela, 3 juli 2019  

Pe Växtinventering av dikesrenar, Pelles, Hassela, 15 juli 2019  

Rb Länsstyrelsens växtinventering i Rigberg, 2016  

         Inventering i samband med slåtter i Rigberg 2007 och 2020 

Vb Växtinventering vid Vallenbodarna, Gnarp, 5 juli 2016