Information om vindkraft 04-29

 
 

 

Viktiga frågor diskuterades av de församlade, där ochså Per från kommunen var närvarande och svarade på frågor.

 

 

Ett dussin personer (och två hundar) hade mött upp i  Stocka vindkraftpark på 4 snurror för att informera sig om olika aspekter på vindkraften. Vi fick inte höra snurrornas ljud eftersom det var näst intill vindstilla. Stockas verk är 55 meter höga och de verk som nu planeras är av dubbla storleken. Det finns många känslor för och emot vindkraftverk, och något slutgiltigt svar i den ena eller andra riktningen gavs heller inte. Arrangemanget genomfördes som en programpunkt i Framtidsveckan, vilken syftar till att minimera människans påverkan på naturen.