Skogsdag 2010-09-11 Norinska stiftelsen

 
 

Norinska Stiftelsen anordnade en dag kring skogen på stiftelsens marker nära Vallenbodarna i Gnarp.
Sven Norman på en kolbotten

Sven Norman talade om kolmilor och tillverkning av trätjära i svunna tider. Kolningen och den traditionella tillverkningen av tjära har tusenåriga  anor. På 30-talet upphörde denna framställning och ersattes av modernare metoder (torrdestillering).
Det finns mycket kul i skogen också för barn

Lunch var framdukad på Vallenbodarna. Traditionell kålsoppa med tillbehör. Ingrid Thörnqvist berätta om vallens historia och hur man tillsammans bevarar denna vall i sitt ursprungliga skick.

 

Sven Norman gav oss en intressant inblick i Dyråns historia och dess flora och fauna. Ån är av riksintresse, bland annat då den är hemvist för flodpärlmusslan och andra sällsynta vattenlevande organismer. Där är den genom sin förmåga att ”buffra” (reglera surhetsgraden) i vattnet. Många arter är beroende av att inte vattnet försuras.

Stefan Haglund


Per Östlund informerar

Vi såg försök med odling av bl. a. Sitkagranar, en gran som kan bli hela 90 meter hög. Plantorna kommer från  Danmark.


Nyplanterad sitkagran


Ormgran

Ormgran – en mutation av vanlig gran – väckte allas intresse. Vi studerade också bestånd av Contorta – som verkar att trivas bra på Norinska markerna.


Fullt hus på vallenbodarna