Seniorutflykt till Hasselabranden Joris-Pelle och Ersk-Mats 0609

 
  I lite' ostadig väderlek kunde vi tillsammans med Röda Korset hälsa 60 pensionärer från Bergsjö, Hassela, Jättendal, Harmånger och några från Gnarp välkomna på denna exkursion. Men vädergudarna stod oss bi.

Intresset för att se följderna av denna - den näst största skogsbranden i Sverige på 100 år var inte att ta miste på. Avskalad mar så långt ögat såg. Men naturen självläker. Redan spirade små granar och tallar upp bland stenarna.

En yta på 2300 fotbollsplaner brann

 
 

Ett glatt pensionärsgäng drack kaffe

Lennart Hjul från Gnarp njöt i det varma vädret och gillade den nybryggda kaffet som Röda Korset ordnat med. Dessutom fick vi hembakat bröd och hembakade kakor till kaffet.  
  Sven Norman bidrog med sina omfattande kunskaper om samspelet i naturen. Skolsbranden har förvisso förorsakat markägarna stora ekonomiska förluster, men sett ur naturens synpunkt är skolgsbränder en naturlig del i det biologiska omloppet. För i tiden var skolgsbränder något naturligt förekommande. I dag är de sällsynta.

Vissa växter - som brandnäva och svedjenäva - är helt beroende av bränder för att kunna blomma. Fröna kan ligga dolda i jorden i hundratals år i väntan på en brand. Först då väcks livsprocesserna och växten  får liv, blommar och går i frö för att sedan vänta på nästa brand.

Brandskiktsdyna är en svamp om liksom svedjenävan kräver en skogsbrand för att utvecklas.

Den syns på bilden nedan och påminner om en svart snigel som kryper på björkstammen 


"Farbror Sven" ritade och berättade kunnigt om branden

 
 


Brandskiktsdyna

Vi gjorde ytterligare ett stopp med bussen för att se vidden av brandens härjningar. Förödelsen är enorm, och det kommer at ta en mansålder till des naturen är återställd. Det skadade vikket har fällts och blir förmodligen flis. Det går je att utnyttja brandskadade träd till massaved, då det missfärgar massan, en missfärgning som ej går att bleka bort.
Gamla äppelträn från 1870-talet
 
 
Anders Åslund berättade om Joris-Pelle, Föregångaren till Wilhelm Mobergs Oskar i Utvandrarna
Färden gick till Joris-Pelle. Han emigrerade med sin familj av religiösa skäl till Amerika. Med i sällskapet fanns Erik Norelius, en dräng hos storbonden Joris-Pelle. Hans dagböcker har legat till grund för Wilhelm Mobergs Utvandrarsvit.

Där blir Joris-Pelle Oskar och hans fru Kristina. Emigrantfartyget hette Charlotta, precis som i verkligheten. En minnessten finns rest på platsen där Joris-Pelle bodde. Kvar står 6 130-åriga Astrakanäppelträd, som minner om tider som flytt.

 
  PÅ Ersk-Matsgården undfägnades vi  med lunch som också ackompanjerades av allsång ledd av Stefan och en redovisning för denna gamla Finnbosättning, dess bakgrund och historia fram till våra dagar. Gården är nu en stiftelse i Nordanstigs kommun ägo.


 
  Tack till Röda Korset som genom sina ansökningar och kaffe, liksom att sprida information om utflykten gjorde dagen hellyckad.

Förhoppningsvis kan detta bli en tradition!

Stefan Haglund

 
  Stefan spelade banjo och gitarr