Harmångers Marknad 2010-07-21

 
 

 

Vi deltog med ettt marknadsstånd vid Harmångers Marknad, Marknaden lockade väldigt många besökare trots den nästan tropiska sommarvärmen och en hel del besökte även vårt stånd, där vi informerade om vår verksamhet, delade ut broschyrer och program m m. Vi sålde även en hel del böcker och annat material med anknytning till naturen. Sannolikt lyckades vi också värva några medlemmar. Torsten Hansson, Sven Norman och Inger Åhslund höll ställningarna i ståndet.

    

 
 Inger Åhslund i vårt marknadsstånd

Sven N