Notholmen 2009-07-26  
 
 
Nära 25-talet personer tog flotten från Mellanfjärdens hamn till Notholmen och vår utflykt i dess naturreservat. Vi började med att besöka den gamla laggkärlsfabriken där besökarna fick veta lite om dess historia m m. Den startade 1924 och lades ner på 1940-talet. Här berättade vi även om annan verksamhet som förekommit här, t ex boningshus och sjöbodar, kolerasjukstuga, rökeri, mink- och rävfarm. Därefter fortsatte vi vandringen via ett par gravrösen längs södra sidan genom blåbärsris och rikliga lavar på träden. Många lät sig väl smaka av blåbären under hela vandringen. Vid den lilla sandstranden i Månsvik växte som vanlig getväppling, nu i större antal än någonsin. Här hittade vi nu också sötväppling, antingen gul eller stor (det utreder vi nu!) Båda dessa är ovanliga så det var särskilt trevligt att få se dem. De växte i stora antal en lång bit längs stranden. Här fanns nu även ett litet exemplar av jättebalsamin. Spår efter gamla skutor som legat förtöjda finns i form av en stor järnring i en stenhäll och här finns även mycket udda stenar efter barlast, som tippats i havet från fartygen. I närheten av Månsvik hittade vi även massor av björkpyrola och några exemplar av grönpyrola. På en stenhäll fanns ett par exemplar av vit sötväppling och humlelusern. Vid slutpunkten på Holmhällarna fanns både ängsull och tuvull, sileshår och gott om tranbär. Floran i övrigt är rik på Notholmem med bl a strandkrypa, gul fetknopp, norsk fingerört, vresros, vänderot, krusskräppa, vass, ängs- och skogskovall, blåsäv. Fikat avnjöts i det behagliga vädret på Holmhällarna med utsikt över havet mot söder varefter vi gick åter till utgångspunkten och "färjan" till fastlandet.