Ugglevandring med fjärdeklassarna i hela kommunen

 
  Vi genomförde - liksom i fjol - en uggleutflykt med samtliga elever och deras föräldrar. jag svarade för Bergsjös fjärdeklassare. Vi var ett 50-tal personer som gick ut i skogen i Vade. Per Karlson hade lagt ned ett stort arbete på att göra utflykten trevlig. Klasslärare Helena Andersson hade förberett barnen väl. Vi började med att lyssna till hur de vanligaste ugglorna låter och vandrade ut i skogen. Deta äår är det tunnsått med ugglor men barnen hade hur kul som helst ändå. Vi grillade korv och föräldrarna njöt av värmen från den sprakande lägerelden.

Ett mycket lyckat arrangemang.

Stefan Haglund