Kultur- och naturvandring Annån-Gnarpsån 2009-07-08  
 
 
 
Ett 25-tal personer kom till vår och Gnarps Hembygdsförenings gemensamma vandring från bron över Annån i Svedbro, Gnarp ner mot Gnarpsån och sedan österut längs Gnarpsån. Bertil Sundin hälsade välkommen och berättade lite historik från Svedbro varefter Gunnar Bydell tog över och berättade om Svedbros stora betydelse som företgascentrum i Gnarp från 1820-talet till 1960-talet. Här fanns således ett stort antal företag i över 140 år. Det var smedjor, kvarnar, en linskäkt, sågar, kraftverk m m. Lämningar från en del av allt detta kunde ses under vandringen. Sven Norman berättade och visade under vandringen en del av alla de växter som passerades, t ex Uppländsk vallört, kråkklöver, humleblomster, topplösa, skogs- och ängskovall, gråbinka, backnejlika, femfingerört, vit- och stormåra m fl. Under vandringen dök även en ormvråk upp och kollade våra förehavanden. Vandringen avslutades med fika vid återkomsten till startplatsen. Det blev en lyckad, intressant och trivsam vandring i kulturens och naturens gemensamma tecken.
 
 
 
Gunnar Bydell (i blått) leder styrkorna på vandringen
               


Den här krolliljan vid gården Storsved utnämndes till vandringens skönhetsdrottning