Toppbodarna och Toppbodhällen i Gnarp 2008-08-17  
 
 
Hela 30-talet deltagare infann sig till denna utflykt, som arrangerades av Gnarps Hembygdsförening i samarbete med oss. Vi började med att besöka Toppbodvallen, som en gång i tiden var Gnarps största fäbodvall med c:a 20 stugor. Nu återstår endast tre. Sven Norman berättade om vallens historia med hjälp av några av deltagarna som hade levande skildringar från verksamheten på vallen. Fäbodverksamheten upphörde omkring 1937 men därefter förekom slåtter på vallen under 1940-talet. Vi gick runt bland de kvarvarande stugorna och de två övriga byggnaderna (ett fähus och ett tidigare stall.) Igenväxningen på vallen är stor och en ordentligt röjning är önskvärd.
Efter fika på vallen fortsatte vi färden till Toppbodhällen, dit vi efter parkering av bilar gick till fots efter den gamla Toppbodvägen, där boföringen till vallen fordom skedde. Väl uppe på den mycket vackra hällen kunde vi njuta av storslagen utsikt över havet med bl. a. Jättholmarna och Gran och av de gamla martallarna som finns här. På hällen finns också en fornlämning i form av en fågelfångstanordning bestående av stenar lagda i fyrkantiga rutor. I rutorna gjorde man små öppningar där man satte snaror i hopp om att  tjäder, orre eller ripa skulle nyttja öppningarna och fastna. Sådana här anordningar gjordes förr i världen ofta på hällar och klapperstensfält m m där det var känt att orre, tjäder och ripa brukade hålla till. Utflykten avslutades på hällen med att resten av fikat förbrukades till havsutsikten från hällen.

 


På vandring till Toppbodhällen


Adolf Andersson, med erfarenhet från Toppbodvallen, trivdes på vallen tillsammans med 30 andra

 
 


F.d. gärsgård


Ormbär

 
 


Rester av fågelfångstanordning