Vandring på Notholmen 2008-08-03

 

 
 

Rustade med regnkläder i härliga färger, gav sig en skara på 11 personer av till Notholmens naturreservat i Mellanfjärden. Tommy Brusell var färgkarl och fraktade över gruppen den korta sträckan till ön.

Vi började turen med ett besök i den gamla, nedlagda laggkärlsfabriken, som ännu visar intressanta spår från en verksamhet, som lades ner för ca 70 år sedan. Sen började vandringen genom blåbärsriset, förbi skäggprydda granar och övervuxna gamla gravrösen. Man fick lätt en känsla av trollskog här.

 

Stigen längs nordöstra stranden bjöd på fina utsikter med gamla kullvälta träd och klippor. Den forna sjöfarten har lämnat spår efter stranden, bland annat finns en förtöjningsring för skutor på en klipphäll och barlast, som tippats i vattnen utanför ön, kastas fortfarande upp i vikarna av havets vågor. Man hittar vackra stenar och snäckor från sydligare breddgrader. Vid den gamla badstranden Månsvik studerade vi ett stort bestånd av stor getväppling, vi såg en fin växtlokal med björkpyrola och en enstaka grönpyrola.

 

På strandängarna finns en rik flora, bl.a. vresros, strandfloka, strätta, ängsskallra, gåsört, strandkrypa, älggräs, vänderot, krusskräppa och på släta hällen fann vi t.ex. gul fetknopp och enstaka exemplar av norsk fingerört.

 

Djurlivet på ön visade sig lite grann. På strandängen hoppade små grodor omkring. Vi såg flera hägrar flyga också. Sjöfåglarnas häckning är över nu, och många har redan gett sig av.

 

På klipporna, med utsikt ut över öppet hav, hittade alla en klippskreva att rasta i och regnet var oss nådigt under pausen. Här ute finns det fina hällkar, där vi kunde hitta tranbärskart, ängsull m.m. och stärkta av matsäcken och nöjda på regn gick vi stigen tillbaka och tog ”färjan” tillbaka till fastlandet.

Ann-Christine Jäderholm