ÄNGSSKÖTSEL SLÅTTERKURS 2008-08-05

 
 
  Detta evenemang lockade hela 22 deltagare till Åsvallens fäbod i Gnarp. De fick verkligen lära sig mycket om gamla tiders slåtter där lien och orvet stod i centrum. Ingen kunde väl innan föreställa sig att det fanns så mycket att lära sig om detta! Det handlade om orvets storlek i förhållande till ägaren, olika liars kvalite och användbarhet, deras inställning inför användandet, slipning och bryning, slåttern betydelse för den biologiska mångfalden och mycket, mycket annat. Kjell Gustafsson med sin unge medhjälpare "drängen" Ossian ledde dagens kurs och visade sig vara proffs inom inom detta område. Åsvallens Slåtterförening bjöd på förstklassig lunch. En mycket givande dag där alla trivdes i det vackra men blåsiga vädret.


Slipstenar


Svärmarlarv

 
 


Vit blåklocla


Deltagarna övar