KUSTVANDRING TILL GNARPSKATENS NATURRESERVAT 2008-06-29
 
Över 30 personer mötte upp till kustvandringen till Gnarpskatens naturreservat söder om Sörfjärden i Gnarp. Vi samlades vid Gnarpsbadens festplats, där Sven Norman berättade om festplatsens historia. Därefter åkte vi till Varpsand, som är den sydligaste delen av Gnarpsbadens 2 km långa sandstrand. Därifrån gick vandringen söderut längs Kustleden, som följer stränderna. Vi började med att gå ut på "Kanonudden" och titta på en numera nedlagd försvarsanläggning och ett bestånd av havtorn. Vi gick sedan vidare till naturreservatet med täta stopp för att bl a lära oss en del växter som t ex att skilja på gråal och klibbal, mjölon och lingon. Vi tittade även på kråkklöver, saltarv, strandvänderot, strandgyllen, kärleksört, linnea, hönsbär, strandvial och strandloka m fl.  Innan vandringen anträddes informerade Sven (på skoj) om att målet var att alla efter vandringen skulle ha lärt sig fem nya växter. Inget förhör hölls, men sannolikt lyckades flertalet uppnå detta mål!
Ute på det mycket natursköna Tosskär gjorde vi en fikapaus innan vi gick vidare till Tosskärssand med sin fina avskiljda sandstrand, vindskydd och grillplats samt till det angränsande forngravsområdet från järnåldern, som var dagens slutmål. Deltagarna tackade här för en fin eftermiddag i strålande solsken med en applåd.

Sven Norman


Bland fåglar hördes t ex lövsångare, kungsfågel och tofsmes och i havet sågs bl a ejder, storskrake, knölsvan samt måsar och trutar.