Studeibesök på Klövberget med skogsgruppen från Uppsala  
  Medlemmar från Naturskyddsföreningen i Uppsala och skogsgruppen i Gävleborgs läns naturskyddsförening besökte 6-7 juni Klövbergets naturreservat i Hassela. Från oss i Nordanstig deltog Sven Norman båda dagarna samt Veronica Jägbrant och Ann-Christin Jäderholm andra dagen. Totalt var vi nio personer, som vandrade i den fantastiska gammelgranskogen där många intressanta ovanliga arter av vedsvampar, kärlväxter och lavar hittades, bl a det sällsynta långskägget. Överrnattning skedde i tält på vändplanen söder om reservatet.

 
 

 Här studeras gränsticka, som hittades på en granstam

 

En grov sälg rikligt beväxt med bl a lunglav studeras