Utbildning av naturguider

 

 
 

 

Under tiden nov 2006-okt 2007 har vi bedrivit en utbildning för naturguider. Utbildningen har omfattat både teoretiska genomgångar med självstudier samt förberedelser och genomförande av praktiska guidningsövningar i Nordanstigs natur. I viss omfattning har även självständiga guidningar gjorts under sommaren 2007.  Utbildningen har huvudsakligen omfattat följande fem områden:

Planering, Förberedelser, Genomförande, Tänkbar guideutrustning, Råd och tips för kunskaps-/kompetenshöjning.

 

 

Sven Norman har lett utbildningen och de som nu genomgått den är följande personer:

 

Börs Kerstin Gernes, Strömsbruk, tel 0650-740513

Stefan Haglund, Bergsjö, tel 0652-10188

Ann-Christin Jäderholm, Mellanfjärden, tel 0652-16181

Solveig Lundin, Hassela, tel 076-8206704

Ove Strindlund, Bergsjö, tel 0652-10760

Ragnar Svensson, Harmånger, tel 0652-32029

 

Det här betyder att vi inklusive mig nu har sju personer i föreningen, som i mån av tid och ämneskompetens kan ställa upp både för oss och andra som vill ha en guide.

 

Utbildningen har delfinansierats av Nordanstigs Kommun och genom statsbidrag  förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg.

 

Sven Norman, tel 0652-20418

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christine guidar på Tjuvön

 

Ove berättar om kikare

 

Solveig har en genomgång