Natur och fåglar i Costa Rica 2007-02-19

 

 
  Ove Nygren - välberest medlem i Nordanstigs naturskyddsförening - berättade om sin vistelse i Costa Rica och även lite' om Nicaragua på Lillbergsgården i Ilsbo. Trots snöstorm hade mer än 20 personer mött upp för att  lyssna till ett mycket initierat och intressant föredrag om Mellanamerikas regnskogar och dess djurliv. En mycket intressant kväll i naturens tecken.

Frågorna var många om förhållanden i en del av världen som få från oss har besökt. Costa Rica har avsatt stora landområden som nationalpark och satsar mycket på att utveckla ekoturism. Härigenom bevaras habitaten för många hotade arter och - inte minst - själva regnskogen som vi ju vet är hotad genom skogsskövling. Tack Ove för in intressant kväll.

Stefan Haglund