Historien om hur mediokert brunt förvandlades till rart grönt

 
 

 

Mellan Jättendal och Gnarp ligger den lilla byn Bäling. Ni som passerat här på E 4 har
säkerligen sett den avlånga och bananformade Bälingsjön på östra sidan av E 4. Sjön är
c:a 3 km lång och som mest c:a 400 m bred. I denna fagra och genuina jordbruksbygd
med anor från järnåldern har jag bott i över 30 år. Otaliga är de turer jag gjort i
landskapet vid Bälingsjön. Från början var det mitt fågelintresse som lockade eftersom
sjön är en fin fågelsjö. Oavsett när jag vandrar här följer både kikare och kamera med.


Grönskäran - en raritet                                         Här i stort bestånd

 

Med åren har mitt intresse för växter ökat. Mitt fotointresse är en starkt bidragande orsak till detta. Det
har även medfört att jag ännu mer lärt mig uppskatta det här landskapet, som i århundraden odlats och
betats. Här kan jag fortfarande njuta av några prunkande granna sommarängar med all sin blomsterprakt, vackra fjärilar och andra insekter och den rika fågelsången på vårmorgnarna.
 

En sommardag år 1985 gjorde jag en av mina många turer, den här gången nära strandlinjen längs sjöns
norra sida. Här var det fuktigt, på gränsen till blött, i den frodiga gräsmarken. Som vanligt var det nog
då i första hand sjöns fåglar som lockade, men ögonen var även riktade mot marken. DÅ, framför mig,
stötte jag plötsligt på något som jag aldrig sett förut. En enorm matta av konstiga växter skiftande i
brungult och grönt ! Jag blev stående förundrad över synen och tog fram kameran för att föreviga detta naturens under !                      

På den tiden hade jag inte ingen flora av klass, vilket speglar graden av mitt dåvarande
intresse för växter. Men med ledning av det jag hade bestämde jag ganska snabbt att det var
brunskära jag hittat, således en inte alltför ovanlig växt i den här miljön.
 

I samband med bildvisningar från Nordanstigsnaturen har diabilderna av den här växten hängt
med några gånger och med trots allt viss stolthet har jag visat och berättat om brunskäran vid
Bälingsjön. Och ingen åhörare har hittills hört talas om denna växt, än mindre sett den. 

Nära 30 års fotograferande har lett till många naturbilder från vår lilla by. Hösten 2006
beslutade jag därför att arrangera en bildvisning speciellt för alla invånare i Bäling.
Eftersom en lokal behövdes övertygade jag en av mina grannar, som är engagerad i
Jättendals Missionsförsamling, att vi borde ordna en bildkväll på temat ”Det vackra Bäling”.
Så blev det. En söndagskväll i januari 2007 bokades in i Jättendals Missionskyrka och jag
delade ut informationsblad i alla postlådor runt Bälingsjön.
 

Under mitt hopplock av bilder inför detta evenemang dök de två bilderna av min kära
brunskära upp. Dem måste jag ju ha med ! Men för säkerhets skull ansåg jag det nu vara dags
för en koll i mina numera både fler och mer omfattande floror, så att jag inte spred alltför
grova osanningar om min lilla stolthet brunskäran. Döm om min förvåning och tala om att
tappa hakan ! Hur jag än granskade, jämförde och tog hjälp av Internetbilder kunde jag inte
komma fram till annat än att jag i 22 år haft fel ! Det var ingen brunskära ! Det är grönskära,
en sällsynt växt, endast funnen på c:a 30 platser i landet (dock ej i Bäling) och starkt
rödlistad (EN) ! För säkerhets skull skickade jag bilderna för granskning till Anders Delin
i Gävleborgs Botaniska Sällskap som bekräftade mitt fynd !

Även om jag nu med gott samvete kan visa och berätta om en riktig raritet här i Bäling så förmörkas
mitt samvete av att jag inte kollat upp fyndplatsen på alla dessa år. Men nu ska det bli av! Jag ser med
spänning fram mot årets Bälingsommar när den åter ska visa upp sig i all sin sällsynta prakt !
Så välkommen sköna granna grönskära sommar !

Hur det gick med bildvisningen ? Jo, hela 50 personer kom ! Ryktet om ”Det vackra  Bäling” hade
spritt sig även utanför Bälings gränser. En del förundrades över att ha bott i denna miljö i många år
utan att ha upptäckt den naturskönhet som finns runt husknutarna ! Och att först i Jättendals
Missionskyrka mitt i vintern inse det ! Och dessutom fick de höra historien om hur mediokert brunt förvandlades till rart grönt !

           Sven Norman